o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Juraj Stern / funkcionári vedy a vzdelania / tretí sektor

Juraj Stern

prof. Ing. Dr.h.c. Juraj Stern PhD.
predseda správnej rady Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA), bývalý rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave

* 17.09.1940 Bratislava
vzdelanie

V roku 1960 ukončil paralelné štúdium na grafickej priemyselnej škole. V roku 1961 začal študovať na Vysokej škole ekonomickej, ktorú ukončil v roku 1966.

životopis

Narodil sa 17.10.1940 v Bratislave. Maturoval v roku 1958 a pre „buržoázny pôvod“ nedostal odporúčanie na vysokoškolské štúdium, preto nastúpil do učenia v tlačiarni, kde sa v r. 1960 vyučil ako strojový sadzač. V tom istom roku ukončil aj paralelné štúdium na grafickej priemyselnej škole. V roku 1961 začal študovať na Vysokej škole ekonomickej, ktorú ukončil v roku 1966. Nasledujúce dva roky pracoval v Polygrafických závodoch ako ekonóm.

V rámci konkurzného pokračovania v r. 1968 nastúpil pracovať na Katedru organizácie a riadenia výroby, kde pracuje doteraz.

V roku 1969 odmietol vstup vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, čoho dôsledkom bolo, že jeho odborný a profesný rast bol značne spomalený.

Po novembri 1989 sa aktívne zapojil do organizovania nového života na škole. V rokoch 1990-91 vykonával funkciu prodekana pre zahraničné styky a v rokoch 1993 - 94 prorektora pre tú istú oblasť. V roku 1994 bol Akademickým senátom Ekonomickej univerzity v Bratislave zvolený do funkcie rektora EU. V roku 1997 bol do tejto funkcie zvolený akademickým senátom na druhé funkčné obdobie.

Odborne pôsobí hlavne v predmetoch Organizácia výroby, Manažment výroby a vybudoval nový predmet Logistika. V uvedenej oblasti pracuje výskumne a publikuje.

Vystúpil na viacerých domácich a zahraničných vedeckých a odborných konferenciách. Okrem toho prednášal v Nemecku, Rakúsku, USA a Maďarsku. Aktívne sa zúčastnil dvoch svetových ekonomických fór v Crans Montane a v Salzburgu. Absolvoval mesačné pobyty na univerzitách v Nemecku a na Harvard University, Boston, USA.

Aktívne sa podieľal a inicioval letné školy študentov medzi univerzitami v Budapešti, Viedni a Bratislave. Dnes je táto spolupráca rozšírená o ďalšie univerzity v Čechách, Poľsku a Slovinsku a nadobudla význam v stredoeurópskom priestore. Za zásluhy o rozvoj vzdelanosti a medzinárodnej spolupráce medzi Rakúskom, Maďarskom a Slovenskom mu Univerzita v Budapešti udelila v r. 1997 titul Dr.h.c.

V posledných rokoch vystúpil na viacerých sympóziách, najmä v zahraničí (Rakúsko, Nemecko, Česko, Španielsko, Holandsko, USA), kde sa snažil o propagáciu účasti Slovenska na európskej kooperácii s dôrazom na stredoeurópsky priestor.

Z iniciatívy prof. Sterna a s jeho podporou sa uskutočnilo niekoľko seminárov na tému integrácie Slovenska do európskych a transatlantických štruktúr. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave zriadil Centrum európskych štúdií, v rámci ktorého inicioval aj vydanie dvoch publikácií vysvetľujúcich prednosti členstva v EÚ. Publikácie boli zaslané na všetky školy, magistráty a do všetkých obcí.

Prof. Stern bol členom Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, je členom Vedeckej rady Masarykovej univerzity v Brne. Je členom podvýboru BIAC pre SR pri OECD, členom Komory Luso-slovenskej spolupráce a v r. 1997 - 1998 bol prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie. V r. 1998 bol zvolený v komunálnych voľbách do mestského zastupiteľstva v Bratislave ako nezávislý poslanec. V roku 2001 bol menovaný co-chairmanom pre Slovak American Action Commission pre rozšírenie a vstup SR do NATO. Je predsedom správnej rady Slovak Foreign Policy Association a členom výboru Ekonomickej a sociálnej komisie – EKOSOK (EESC) v Bruseli pri EU.

Ocenenia a vyznamenania

Je držiteľom Zlatého Biatecu 1996, ktorý udeľuje HN Club, nositeľom Stredoeurópskej ceny, ktorú udeľuje Rakúsky inštitút pre strednú Európu a dunajský priestor za r. 1998, nositeľom Ceny primátora hl. mesta SR Bratislavy za rok 2000, držiteľom najvyššieho ocenenia Vysokej školy ekonomickej v Prahe – medaily Alojza Rašína. V roku 2000 obdržal najvyššie ohodnotenie Slovenskej akadémie vied za rozvoj vedy. V roku 2001 mu bolo rakúskou vládou navrhnuté a prezidentom Rakúskej republiky udelené vyznamenanie Dvojitý kríž za zásluhy o rozvoj vedy a umenia. Z rúk podpredsedníčky vlády pre európsku integráciu prevzal v septembri 2002 pamätnú medailu Milana Rastislava Štefánika za prínos v oblasti európskej integrácie. V roku 2003 mu bolo nemeckým prezidentom udelené vysoké nemecké štátne vyznamenanie Kríž za zásluhy a prezidentom francúzskej republiky menovaný Rytierom národného rádu.

tvorba

Je spoluautorom a autorom štyroch monografií, jednej učebnice, viac ako tridsiatich odborných textov, viacerých výskumných štúdií a odborných článkov doma a v zahraničí.

články linky

 Staršie články o osobnosti >>
  Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 17.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  17.07.  Eva Slavkovská
  17.07.  František Zvarík
  17.07.  Miroslav Válek
  17.07.  Pavol Peter Gojdič
  17.07.  Aladár Randík
  18.07.  Miklós Duray
  18.07.  Augustín Malár
  18.07.  Rudolf Čižmárik
  18.07.  Alajos Mészáros
  19.07.  Daniela Švecová
  19.07.  Boris Čellár

  Dnes má meniny
  Bohuslav

  Zajtra má meniny
  Kamila    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS