o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Vladimír Mináč / spisovatelia / novinári

Vladimír Mináč

Vladimír Mináč
spisovateľ, novinár, publicista, literárny kritik, popredný reprezentant povojnovej slovenskej prózy, držiteľ Ceny Ľudovíta Štúra

* 10.08.1922 Klenovec
25.10.1996 Bratislava
vzdelanie

1928 - 1932 ľudová škola, Klenovec a Hnúšťa
1932 - 1938 gymnázium, Rimavská Sobota
1938 - 1940 gymnázium, Tisovec
1940 - 1944 Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (štúdium slovenčiny a nemčiny; nedokončil pre vojnové udalosti)

životopis

Pochádzal z obuvníckej rodiny. Patrí k ústredným osobnostiam modernej slovenskej literatúry. Aktívne sa zúčastnil Slovenského národného povstania. Koncom decembra 1944 ho fašistickí Nemci odvliekli do koncentračného tábora. Debutoval románom Smrť chodí po horách, ktorý bol odmenený v literárnej súťaži na počesť SNP. Jeho filozofia bola filozofiou činu, ktorá podporovala dejinný a spoločenský pokrok. Stálou súčasťou jeho tvorivého úsilia bola aj literárna kritika, publicistika a esejistika. Prebojúval v nej princípy socialistickej literatúry, hlbokú spoločenskú a mravnú zaangažovanosť a umeleckú náročnosť.

Jeho prvé knihy sa vyznačovali dokumentárnosťou. Dominuje v nich vyrovnávanie sa s vojnovou skutočnosťou. Aj keď sa stáva priekopníkom socialistických myšlienok, v dielach zobrazujúcich vtedajšiu spoločnosť zohrávajú závažnú úlohu kritické prvky, irónia a sarkazmus. Prózy sa vyznačujú záznamovitosťou, ktorú však dynamizuje autorov intelektuálny skepticizmus a ironizovanie konvencionalizujúcich sa hodnôt, ktoré hlása vtedajšia spoločnosť.

Skúsenosti a prax aktívneho novinára a publicistu majú zásluhu na tom, že vždy písal o najaktuálnejších problémoch. V rozsiahlych esejach osvetlil korene slovenského národného a spoločenského vývinu. Jeho dielo od 50. rokov patrí k základným pilierom slovenskej socialistickej literatúry. Charakterizuje ho úsilie pochopiť človeka v jeho aktívnej súvzťažnosti s dejinným pohybom. Vyhmatať zložitosť premieňajúcich sa ľudských vzťahov a charakterov si najviac trúfal na dedinských motívoch.

V druhej polovici 60. rokov úplne opúšťa beletrizované formy a sústreďuje sa na esejistiku. Neidealizuje veľké postavy minulosti, ale skúma najmä ich chyby a omyly.
Vo svojej publicistickej a esejistickej tvorbe nekonformne a kriticky zaujíma nekonvenčné stanoviská k politickým, spoločenským, dejinným i aktuálnym problémom slovenskej spoločnosti. Osobitné miesto v jeho publicistike majú kultúrno-kritické a literárnokritické state. Ostré publicistické pero nechýbalo ani v časoch politického zlomu roku 1989 a po ňom. Zobrazoval aktuálne otázky, ktoré nastolila spoločenská zmena v domácich, európskych i svetových súvislostiach.

Bol členom redakčných rád Encyklopédie Slovenska, Slovenského biografického slovníka a i. Ako vedúci pracovník sa zaslúžil o dostavanie budovy Matice slovenskej v Martine na Hostihore.

Pôsobenie:

1940 - 1944 aktívna účasť v SNP v partizánskej brigáde Jánošík; na Silvestra ho Nemci zajali a odvliekli do koncentračného tábora v Mauthausene a Dachau
1945 člen KSČ
1945 redaktor denníka Bojovník; neskôr Obrany ľudu; tajomník slovenskej sekcie Zväzu česko-slovenských spisovateľov
1945 - 1946 absolvoval vojenskú prezenčnú službu v škole záložných dôstojníkov v Košiciach; potom veliteľ detašovanej jednotky v Jemnici na Morave
1945 - 1952 redaktor Kultúrneho života
1949 - 1951 tajomník slovenskej sekcie Zväzu československých spisovateľov
1951 - 1953 vedúci scenáristického oddelenia Československého filmu
1953 - 1954 šéfredaktor Kultúrneho života
1955 - 1956 šéfredaktor Slovenských pohľadov
1959 scenárista na Kolibe; poslanec Národného zhromaždenia v Prahe i SNR v Bratislave
1974 - 1990 predseda Matice slovenskej
1989 poslanec SNR a Federálneho zhromaždenia ČSFR.
1992 zakladateľ Kongresu slovenskej inteligencie na Donovaloch (30. 5.), vyhlásenie ktorého v rozhodujúcej miere ovplyvnilo vznik nezávislej Slovenskej republiky

Ocenenia:

1955 a 1962 Laureát štátnej ceny K. Gottwalda
1968 nositeľ Radu práce
1974 nositeľ Radu červenej zástavy
1966 zaslúžilý umelec
1975 národný umelec

tvorba

Próza:

1948 Smrť chodí po horách (román)
1949 Včera a zajtra (román)
1951 Modré vlny (román)
1954 Na rozhraní (poviedky)
1955 V krajine, kde vychodí slnko (cestopisné reportáže)
1958 Dlhý čas čakania
1959 Živí a mŕtvi
1960 Tmavý kút (novely)
1961 Zvony zvonia na deň
1962 Nikdy nie si sama (román)
1963 Záznamy (poviedky)
1965 Výrobca šťastia (román, zinscenovaný v spolupráci s M. Lasicom v roku 1985)
1965 Kto kráča po ceste (výber z prózy)
1969 Generácia

Scenáre k filmom:

1953 Pole neorané
1959 Kapitán Dabač
Boj sa skončí zajtra
Žena z vrchov
Pole neorané
Prielom (filmová poviedka)

Literárna kritika a publicistika:

1970 Paradoxy
1970 Dúchanie do pahrieb
1974 Zobrané spory Jozefa Miloslava Hurbana
1982 Tu žije národ
1982 Texty a kontexty
1993 Návraty k prevratu

Eseje:

1956 Za pravdivé a presvedčivé zobrazenie našej súčasnosti
1962 Čas a knihy
1972 O literatúre
1976 Súvislosti
1979 Portréty a osudy
1986 Portréty
1992 Sub tegmine
1993 Odiaľ a kam Slováci?
1994 Spomienky na Slovenské národné povstanie (nemecká, francúzska, ruská mutácia)

Výber z tvorby:

1965 Kto kráča po ceste
1971 - 1975 Spisy (5 zväzkov)
1978 Skúsenosti
1994 Hovory M. 1.
1997 Hovory M. 2.

Preklady:

Preklady z jeho diel vyšli v bieloruštine, bulharčine, češtine, čínštine, litovčine, maďarčine, nemčine, poľštine, rumunčine, ruštine, slovinčine, ukrajinčine, taliančine, angličtine, švédčine, francúzštine, esperante

1957 Na rozhraní (po rusky)
1961 Živí a mŕtvi (po rusky)
1964, 1977 Dlhý čas čakania (po nemecky)
1965, 1972 Živí a mŕtvi (po nemecky)
1966, 1974 Zvony zvonia na deň (po nemecky)
1982 Nikdy nie si sama (po nemecky)
1982 Lesné ticho (po rusky)

články linky
  Mináčov citát na pamätnej tabuli vystihuje dobu

 Staršie články o osobnosti >>
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Encyklopédia Slovenska, III. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1979; Drahoslav Machala: Majstri slova, Perfekt 2002; Slovensko, Kultúra – I. časť, Obzor – Bratislava, 1979; Matica slovenská; www.litcentrum.sk; spracovala Viola Tóthová


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 15.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  15.07.  Eva Krížiková
  15.07.  Veronika Velez Zuzulová
  15.07.  Ľubomír Vážny
  15.07.  Zita Izakovičová
  15.07.  Július Šefránek
  15.07.  Jana Gantnerová
  15.07.  Vladimír Faič
  15.07.  Hana Ponická
  15.07.  Milan Očko
  16.07.  Ivan Tásler
  16.07.  Martin Huba
  16.07.  Ladislav Hluchý
  16.07.  Július Pašteka
  16.07.  Václav Šuplata
  16.07.  Jozef Ulian
  17.07.  Eva Slavkovská
  17.07.  František Zvarík
  17.07.  Miroslav Válek
  17.07.  Pavol Peter Gojdič
  17.07.  Aladár Randík

  Dnes má meniny
  Henrich

  Zajtra má meniny
  Drahomír    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS