o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Ing. Vladimír Gozora / prírodné vedy

Dr.h.c. prof. mpx. h.c. prof. Ing. Vladimír Gozora PhD.
vysokoškolský profesor, ekonóm a manažér

* 16.06.1949 Dojč(okres Senica)
životopis

1974 – 1977 interná vedecká ašpirantúra, Prevádzkovo –ekonomická fakulta VŠP Nitra.
1975 – 1982 VŠP Nitra, odborný asistent
1977 − ukončená interná vedecká ašpirantúra - CSc.
1982 − habilitácia na docenta
1983 – 1997 VŠP Nitra, docent
1983 – 1985 Ústav pre vedeckú sústavu hospodárenia v Bratislave (súbežný pracovný pomer), koordinátor Integrovaného vedecko – výrobného združenia v Nitre.
1994 – 2003 Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, prodekan a štatutárny zástupca,
1996 – 2000 Člen korešpondent Medzinárodnej akadémie organizačných a riadiacich vied v Bielorusku.
1997 − vymenovanie za profesora
2000 – doteraz Riadny člen Medzinárodnej akadémie organizačných a riadiacich vied v Bielorusku.
1997 – 2008 Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, profesor.
2002 − prof.h.c. - Česká zemědělská univerzita v Prahe, ČR
2003 − prof.h.c. - BGATU Minsk, Bielorusko
2003 − Dr.h.c. - Univerzita svätého Štefana GÖDÖLLÖ, Maďarsko
2004 – 2008 Fakulta európskych štúdii a regionálneho rozvoja pri SPU Nitra, dekan
2008 – doteraz Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, riaditeľ ústavu ekonómie a manažmentu.
2009 − hosť. prof. - VŠE Stalowa Wola, Poľsko
2012 − prof.h.c. - ALMAMER - Wyźsza Szkola Warszawa, Poľsko.

1990 – 2008 člen a predseda vedeckej rady PEF (FEM)
1990 – 1992 člen konkurznej komisie Ministra pôdohospodárstva SR
1990 – 2000 člen predstavenstva Slovenskej asociácie manažérov v Bratislave
1993 – 2005 člen komisie Ministra pôdohospodárstva SR pre rozvoj malého a stredného podnikania 1994 – 2000 predseda konkurznej komisie PEF (FEM)
1996 − doteraz člen resp. predseda Odboru ekonomiky a manažmentu SAPV
1997 – 2002 člen vedeckej rady FPM a FHI EU v Bratislave
1997 – 2011 predseda a člen Spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium
vo vednom odbore 62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky
1999 – doteraz člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium na PEF ČZU v Prahe
1999 − doteraz člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore Podnikový manažment
1999 – 2003 člen redakčnej rady časopisu Agromanažér
1999 – 2003 predseda redakčnej rady vedeckého časopisu Acta oeconomica et informatika
2000 – doteraz člen redakčnej rady Ekonomika poľnohospodárstva, VÚEPP v Bratislave
2002 člen akreditačnej komisie Ministerstva pôdohospodárstva SR
2004 – 2008 predseda redakčnej rady Acta regionalistika et environmentalistika
2004 – 2008 predseda vedeckej rady FEŠRR SPU v Nitre
2004 – 2008 člen vedeckej rady SPU v Nitre
2007 – doteraz člen vedeckej rady FŠI ŽU v Žiline
2008 – doteraz člen vedeckej rady VŠEMvs v Bratislave
2009 – doteraz člen predsedníctva SAPV
2009 − doteraz člen vedeckej rady VÚEPP v Bratislave

Jeho záľuby : poľovníctvo a príroda

tvorba

1996 - Podnikový manažment, autor vysokoškolskej učebnice.
1999 - Podnikateľské štruktúry v poľnohospodársko potravinárskom komplexe, spoluautor monografie.
1999 - Štrukturálne a procesné zmeny v poľnohospodársko – potravinárskom komplexe transformujúcich sa krajín strednej a východnej Európy, spoluautor publikácie pre študentov.
2000 - Krízový manažment, autor vysokoškolskej učebnice.
2003 - Faktory úspešnosti podnikania v agropotravinárskom komplexe Slovenskej republiky, spoluautor publikácie.
2005 - Zdokonaľovanie vnútropodnikového manažmentu v poľnohospodárstve, spoluautor monografie.
2007 - Ekonomický a sociálny rozvoj, krízový a projektový manažment obce, spoluautor učebného textu.
2008- Projektový manažment, autor vysokoškolskej učebnice.
2008 - Konkurenčná výhodnosť podnikov mliekarenského priemyslu, spoluautor učebnej pomôcky.
2010 - Regionálne disparity v malom a strednom podnikaní, spoluautor vedeckej monografie.
2011 - Regionálne disparity v malom a strednom podnikaní: Determinanty ekonomických disparít v podnikateľskom prostredí a v samosprávnych územných celkov, spoluautor vedeckej monografie.
2012 - Projektový manažment. 2. Upravené vydanie, autor vysokoškolskej učebnice.

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 14.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  14.07.  Peter Ponický
  14.07.  Milan Markovič
  14.07.  Otto Berger
  14.07.  Ľuboš Martinák
  14.07.  Oľga Nachtmannová
  14.07.  Viliam Pichler
  14.07.  Juraj Sarvaš
  14.07.  Miloslav Mojžiš
  15.07.  Eva Krížiková
  15.07.  Veronika Velez Zuzulová
  15.07.  Ľubomír Vážny
  15.07.  Zita Izakovičová
  15.07.  Július Šefránek
  15.07.  Jana Gantnerová
  15.07.  Vladimír Faič
  15.07.  Hana Ponická
  15.07.  Milan Očko
  16.07.  Ivan Tásler
  16.07.  Martin Huba
  16.07.  Ladislav Hluchý
  16.07.  Július Pašteka
  16.07.  Václav Šuplata
  16.07.  Jozef Ulian

  Dnes má meniny
  Kamil

  Zajtra má meniny
  Henrich    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS