o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Ján Valach / hudba

Ján Valach

Ján Valach
slovenský a svetový skladateľ, dirigent, organista, organizátor umeleckých podujatí, propagátor slovenskej hudby v zahraničí

* 22.09.1925 Hnúšťa
vzdelanie

Od roku 1944 študoval v Bratislave medicínu, a na konzervatóriu organ a dirigovanie. S povolením ministerstva študoval od roku 1947 na Akadémii múzických umení v Prahe súčasne dva odbory (hru na organe a dirigovanie).

životopis

1954 – Opera SND, korepetítor, neskôr ako asistent – dirigent a zbormajster.

1954 – 1962 dirigent Speváckeho zboru slovenských učiteľov a externý pedagóg na VŠMU v Bratislave. V kompozičných súťažiach Slovenského hudobného fondu v tomto čase získal ceny za mužské zbory.
Na organových koncertoch a v rozhlasových nahrávkach premiéroval diela sloven-ských skladateľov. Uskutočnil tiež prvé organové výchovné koncerty v Bratislave v sále Slovenskej filharmónie, ktorých sa v priebehu viacerých cyklov zúčastnilo niekoľko tisíc študentov.

1962 – umelecký šéf a šéfdirigent opery Divadla J. G. Tajovského v Banskej Bystrici a profesor kompozičných predmetov na Konzervatóriu v Žiline.
Zaslúžil sa tiež o vznik pobočky Zväzu skladateľov v Banskej Bystrici. V tamojšej opere naštudoval rad väčších diel. Najvýznamnejšia bola Krútňava Eugena Suchoňa.

1967 – sólista organovej hry v Symfonickom orchestri v Káhire a profesor na tamojšom novootvorenom konzervatóriu.
V tomto istom roku bol pozvaný riaditeľom Kráľovskej flámskej opery v Antwerpách naštudovať nejaké moderné dielo. Ján Valach odporučil Suchoňovu Krútňavu, ktorej premiéra sa uskutočnila 6. apríla 1968 a to s takým nečakaným úspechom, že Ján Valach dostal novú zmluvu pre ďalšie reprízy (bolo ich 18). Jeho pracovný pobyt v Belgicku sa stal aj vzhľadom na zmenenú politickú situáciu doma trvalým.
Dirigent Antwerpskej Kráľovskej opery, umelecký vedúci a dirigent Oratórnej spoločnosti Arti Vocali. Obnovil prerušenú tradíciu každoročného uvádzania Bachových Matúšových pašií na Veľkonočnú sobotu odpoludnia a uviedol ich 25-krát v Antwerpách a viackrát v iných mestách.

Ako dirigent a koncertný organista vystupoval vo významných svetových hudobných strediskách (Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, Holandsko, Maďarsko, Francúzsko, Taliansko, Egypt, ZSSR, USA). Na koncertoch a nahrávkach uvádzal aj veľa slovenských diel, z ktorých viaceré zredigoval pre belgické vydavateľstvá. Viacerí slovenskí skladatelia mu venovali svoje skladby (Šimon Jurovský, Ľudovít Rajter, Andrej Očenáš, Ilja Zeljenka).

Profesor dirigovania na konzervatóriu v Gente a pre hru na organe na Akadémii Brusel – Meise. Člen porôt medzinárodných súťaží, prednášal o slovenskej a českej hudbe. Nahrával pre rozhlasové stanice a TV, LP, CD a MC. Skomponoval vyše 120 skladieb organových (spracoval pre organ Symfóniu d mol C. Francka, ktorú aj sám nahral na LP a CD), vokálnych (zborových a sólových), komorných a orchestrálnych (kantáty Elisabeth, Ewige Insel, oratórium De klepper/De klok a i.)

Ján Valach je aj v súčasnosti plne umelecky aktívny. A rád prichádza na Slovensko.
Od roku 1998 sponzoruje prvé ceny Medzinárodnej súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka „Hnúšťanský akord“, ktoré nesú jeho meno.V roku 2006 absolvoval organové turné (Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Hnúšťa). V roku 2007 uviedol v Bratislave Bachove Matúšove pašie, v roku 2008 dirigoval v Bratislave v slovenskej premiére svoje oratórium Klepáč/Zvon. Pre festival Johann Sebastian Bach – Slovensko 2010 zložil skladbu Symbolické metamorfózy „b-a-c-h“ pre detský zbor a klavír. Je členom poroty pre udeľovanie Ceny Sebastian. Do tlače v Belgicku pripravil ďalšie diela slovenských autorov (Šimon Jurovský: Organové prelúdium, Ľudovít Rajter: Preludio per organo).
Ján Valach venoval niekoľko skladieb aj Speváckemu zboru SCHOLA CANTORUM, ktorý dirigoval jeho priateľ profesor gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach Július Podhorný

Umelecká činnosť a funkcie Jána Valacha
Dirigent vysokoškolského mužského zboru na Lafranconi, Bratislava
Dirigent Symfonického orchestra Ministerstva dopravy, Praha
Dirigent Speváckeho zboru slovenských učiteľov
Asistent a zbormajster Opery Slovenského národného divadla, Bratislava
Externý pedagóg na VŠMU
Inštruktor na seminároch pre zbormajstrov, osvetový ústav, Bratislava
Umelecký šéf a dirigent Opery Banská Bystrica
Profesor na Konzervatóriu v Žiline
Dirigent Miešaného zboru bratislavských učiteľov
Profesor na Konzervatóriu v Káhire (Egypt)
Sólista symfonického orchestra v Káhire (Egypt)
Dirigent v Landestheater a Landes Symphonieorchester Dessau (Nemecko)
Dirigent v Kráľovskej opere Antwerpy (Belgicko)
Stály hosťujúci dirigent v Gente
Umelecký šéf a dirigent Kráľovskej oratoriálnej spoločnosti Arti Vocali Antwerpen (Belgicko)
Koncertný organista (permanentne)
Hosťujúci dirigent v rôznych orchestroch a profesionálnych zboroch v Európe a USA
Zakladateľa a dirigent Antwerpského komorného zboru (Belgicko)
Profesor dirigovania na Kráľovskom konzervatóriu v Gente
Profesor organovej hry na Akadémii v Meise (Belgicko)
Vedúci každoročných Letných kurzov pre organ a improvizáciu v Antwerpách
Umelecký poradca Medzinárodného organového festivalu v Sione (Švajčiarsko)
Člen porôt medzinárodných súťaží organových a dirigentských
Člen poroty pre udeľovanie Ceny Sebastian (Slovensko)

Ján Valach – propagátor slovenskej hudby ako dirigent, organista, klavirista
Ako interpret (dirigent, organista, klavirista) uviedol 53 skladieb od 29 slovenských skladateľov, keď prirátame aj Jána Valacha ako slovenského skladateľa, je tých skladieb 173.
Naštudoval, resp. pričinil sa o uvedenie 4 slovenských opier v Belgicku:
Eugen Suchoň: Krútňava (18 repríz! s belgickými umelcami)
Ján Cikker: Vzkriesenie (s belgickými umelcami)
Johann S. Kusser – J. Maier: Erindo (s belgickými umelcami)
Ján Cikker: Juraj Jánošík (Opera SND)
Výber z predvedených slovenských diel v zahraničí:
Levočský pestrý zborník zo 17. storočia, vo vlastnej úprave pre organ,
premiéra Bratislava 1960, uvedenie na mnohých koncertoch v zahraničí, nahrávky, vydanie tlačou v Edition Euprint, Belgicko
Ján Levoslav Bella: Fantázia – Sonáta – uviedol v Berlíne, Bonne, Ríme,
Viedni, Clevelande, los Angeles, Káhire, Antwerpách, nahrávka pre Rádia Ženeva a Locarno; gramofónová nahrávka Fa Vercor v Belgicku, 1983
Mikuláš Moyzes: Nádej, Antwerpy, 1969
Alexander Albrecht: Andante pre organ, Rím 1971
Eugen Suchoň: Krútňava, premiéra v Kráľovskej opere Antwerpy 1968,
2. séria repríz 1969; nové naštudovanie 1372 73 + reprízy; opera v Gente 1973, opera v Bruseli 1973
Árie a zborové čísla z opery Krútňava na koncertných pódiách – Antwerpy 1969 a 1970, Brusel 1971
Televízna nahrávka výňatkov – TV Brusel 1968
Ukážky z Krútňavy – Belgický rozhlas 1968
Eugen Suchoň: Symfonietta rustica, s Landes Symphonieorchester Dessau,
Nemecko 1967, Antwerpy 1968, 1969
Eugen Suchoň: Aká si mi krásna, Llangollen – Walles 1968, Notre-Dame
Paris, Francúzsko, 1968
Eugen Suchoň: Ad astra, s Anwerpskou filharmóniou 1968
Šimon Jurovský: Fantázia pre organ, Praha 1957, Brusel 1961 a inde
Juraj Pospíšil: Fantázia na husitské motívy pre organ, Moskva 1968
Andrej Očenáš: Vrchárska pieseň (balet) Wittenberg 1965
Andrej Očenáš: Organové pastely, koncerty v Bonne, Halle, Rostocku,
Antwerpách, Bruseli, Lausanne, Ríme, Bologni, Haarleme, Leidene, Budapešti, Prahe a i.
Andrej Očenáš: Ľudové pastorálie zo Seliec pre organ, Budapešť, Praha,
Antwerpy, Ženeva
Ján Cikker: Spomienky pre komorný orchester, Halberstadt – Nemecko,
nahrávka pre Radio Brusel, 1969
Dezider Kardoš: Prelúdium pre organ, koncerty v Káhire, Moskve,
Taliansku, Belgicku, nahrávka pre Radio Brusel
Ján Zimmer: Fantázia a Toccata, turné v Taliansku 1969, Antwerpy 1971
Ilja Zeljenka: Prelúdium pre organ, Gent 1969
Ilja Zeljenka: Motetá – nahrávka s rozhlasovým zborom Radio Brusel
Ilja Zeljenka: Melodiarium Annae Szirmay, vo forme Valachovej fantazie na
Melodiarium A. Szirmay zo 17. a 18. storočia, premiréra Sion, Švajčiarsko 1984, a na početných koncertoch, rôzne rádio- aj TV nahrávky. Tlačou vyšlo v Editio Euprint Belgicko.

Do tlače sú pripravené ďalšie dve diela slovenských skladateľov:
Šimon Jurovský: Organové prelúdium; Ľudovít Rajter: Preludio per organo

Ján Valach – organista
637 organových koncertov v mnohých štátoch Európy a v USA


Ján Valach – dirigent
S 32 orchestrami uviedol 48 opier a operiet, 18 baletov, 42 oratórií, kantát a omší, vyše 100 symfonických skladieb a inštrumentálnych koncertov (Nemecko, Švaj-čiarsko, Rakúsko, Holandsko, Maďarsko, Francúzsko, Taliansko, Egypt, ZSSR, USA)


Uviedol vyše 120 zborových diel a cappella aj so sprievodom, naštudoval 41 zborov pre opery


Belgický štát ocenil Jána Valacha udelením Rádu Koruny (1987)
Ministerstvo zahraničných vecí SR udelilo Jánovi Valachovi Zlatú medailu za celo-životnú kultúrnu a umeleckú činnosť (2005)
Spevácky zbor slovenských učiteľov udelil Jánovi Valachovi Medailu SZSU (2006)tvorba

Ján Valach – skladateľ
Vyše 120 diel (oratórium, kantáty, orchestrálne, organové, zborové skladby)
32 z nich vyšlo tlačou u 20 vydavateľov

Nahrávky Jána Valacha
LP, CD. MC: 109 skladieb pre 29 gramofónových spoločností (Supraphon, EMI, Decca, CBS,
EDI-Pan Roma, Forlane Paris, Koch, Schwann, Musique en Wallonie, Omega a ďalšie).
Rozhlas (BRT Brusel flámska stanica, RTB Brusel – valónska stanica, Bratislava, Hilversum, Paríž,
Zürich, Ženeva, Lugano-Mte Ceneri, BBC Londýn, Radio Vaticana, österreichischer Rundfunk, Berlin, Lipsko, Norddeutscher Rundfunk, Praha, Budapešť, Varšava, Moskva, Kairo, Abidjan, Cleveland)
TV (Brusel, Suisse, Praha, Kijev, Sofia, Sion, France, Leuven)

Významné nahrávky:
Ako prvý dirigent na svete nahral kvadrofonickú nahrávku, a to Dvořákovu
Novosvetskú symfóniu s orchestrom Philharmonica Hungarica.
Prakticky objavil a nahral neznáme organové skladby Cézara Francka.
Great Organ Classics, Vol. I – V (výber organovej literatúry 17. – 20. st.)
Peter Benoit: Rubenscantate – nahrávku národného flámskeho diela zverili dirigentovi – Slovákovi.

Ján Valach – publicista
Nespočetné množstvo článkov, recenzií, propagačných materiálov o slovenskej hudbe, Novšie výskumy v staršej slovenskej hudbe, štúdia pre Kongres česko-slovenskej spoločnosti vied a umení, New York (1988)


doplňte alebo opravte informácie doplňte linky


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 01.12.2023

  Narodeniny/výročie  
  1.12.  Branislav Lichardus
  1.12.  Ján Koška
  1.12.  Miroslav Kusý
  1.12.  Vincent Blanár
  2.12.  Ján Valjan
  2.12.  Peter Kopčanský
  2.12.  Karol Ježík
  2.12.  Rudolf Jašík
  2.12.  Ján Burjan
  2.12.  Vincent Sedlák
  2.12.  Dárius Rusnák
  3.12.  Peter Tomeček
  3.12.  Pavol Miklánek
  3.12.  Michal Habaj
  3.12.  Júlia Hečková
  3.12.  Svetozár Stračina

  Dnes má meniny
  Edmund

  Zajtra má meniny
  Bibiána    za december 2023


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS