o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Michal Baluďanský / spoločenské vedy

Michal Baluďanský

Michal Baluďanský
pedagóg, národohospodár, právnik, štátny činiteľ, zakladateľ a prvý rektor Sankt-Peterburskej univerzity

* 07.10.1769 Vyšná Olšava /dnes okres Stropkov/
15.04.1847 Sankt Peterburg /Rusko/
životopis

1769 – narodil sa v rodine gréckokatolíckeho farára vo Vyšnej Olšave (okres Stropkov), 7. októbra. Neskôr sa rodina Baluďanských presťahovala do obce Veľaty (okres Trebišov), nového pôsobiska hlavy rodiny;
1782 – ukončil Gymnázium v Košiciach (prvé tri roky študoval v Sátoraljaújhely, Maďarsko);
1785 – ukončil Filozofickú fakultu Kráľovskej akadémie v Košiciach;
1787 – ukončil Právnickú fakultu Kráľovskej akadémie v Košiciach;
1789 – ukončil Právnickú fakultu Viedenskej univerzity, štúdium zamerané na kamerálne vedy (vedy o národnom hospodárstve a účtovníctve);
– profesor na Právnickej fakulte Veľkovaradínskej univerzity v Nagyvárade (dnešná Oradea, Rumunsko);
1796 – doktorát práv na univerzite v Pešti (dnešná Budapešť, Maďarsko);
– profesor na univerzite v Pešti (vedúci katedry štátneho verejného práva);
1802 – dekan Právnickej fakulty na univerzite v Pešti;
– uzavrel manželstvo s Antóniou Annou Júliou Hegerovou, nemeckého meštianskeho pôvodu z Pešti. Spolu mali deväť detí, dvoch synov a sedem dcér;
1804 – na pozvanie ruského cára Alexandra I. odchádza do Ruska, do Sankt-Peterburgu;
– profesor na Pedagogickom inštitúte v Sankt-Peterburgu;
– pracuje na ruskom Ministerstve justície a Ministerstve financií;
1806 – vypracoval ruskú právnickú terminológiu - mimoriadny prínos do ruskej vedy;
1808 – čestný člen Botanickej spoločnosti v Altenburgu;
1809 – vypracoval plán na reorganizáciu ruských financií –„ Systema Michaila Balugjanskogo“ (zákon schválený 1.1.1810);
1810 – čestný člen Mineralogickej spoločnosti v Jene, predsedom ktorej vtedy bol J.W.Goethe;
– vypracoval „návrh na reorganizáciu ministerstiev“, podľa ktorého sa v tom istom roku prevádzali reorganizácie ministerstiev;
1813 – dvorný učiteľ cárových bratov Mikuláša (budúceho ruského cára) a Michala. Túto pedagogickú úlohu vykonával do roku 1817;
1814 – na oživenie ruského hospodárstva po dlhotrvajúcich vojnách vypracoval správu cárovi Alexandrovi I. , ktorá obsahovala výklad nového finančného plánu;
– vypracoval pre cára rozsiahlu správu, týkajúcu sa zrušenia nevoľníctva v Rusku;
1816 – dekan Filozoficko-právnickej fakulty Hlavného pedagogického inštitútu v Sankt-Peterburgu (1816-1819);
1819 – prvý rektor Sankt-Peterburgskej univerzity (4.10.1819);
1822 – poverený diplomatickou úlohou pri riešení sporu medzi Anglickom a USA;
– za ruskú stranu viedol s Čínou (čínskymi vedcami) písomnú korešpondenciu v latinčine;
– člen zákonodarnej komisie, kde sa zaoberá úlohami z oblasti financií: peňažný systém, organizácia bánk, dane, pôžičky, práce o financiách prosperujúcich štátov Európy;
1824 – odchádza zo Sankt-Peterburgskej univerzity;
1826 – vedúci Druhého oddelenia kancelárie Jeho veličenstva, ktorého úlohou bolo pripraviť úplnú zbierku zákonov od roku 1649, zostaviť systematicky usporiadanú zbierku platných zákonov a pripraviť návrhy nových zákonov;
1827 – pre ministerstvo vnútra vypracoval nový štatút mesta Sankt Peterburg;
– štátny tajomník cára Mikuláša I;
1828 – pri svojej prvej ceste do Čiech nadviazal priateľstva a spoluprácu s Václavom Hankom, P.J.Šafarikom, Čelakovským, Jungmanom a ďalšími významnými českými a slovenskými osobnosťami tej doby. Dohodli sa na vydaní slovanského slovníka;
– dôverný radca cára Mikuláša I;
1832 – vydáva 15 zväzkov „Zbierky zákonov Ruska“ (zbierka zákonov bola schválená manifestom 1. januára 1833 a uvedená do platnosti 1. januára 1835). Je dokončené najrozsiahlejšie dielo zostavenia a kodifikácie zákonov ruského impéria, ktoré Baluďanský pokladal za najdôležitejšie zo všetkých prác, ktoré vykonal v Rusku;
1833 – ako štátny tajomník je členom komisie, ktorá vyhodnotila podmienky štúdia na juhozápade ruského impéria a vypracovala návrh na otvorenie novej univerzity v Kyjeve;
1834 – riadi vydanie Puškinovho diela „Istoria Pugačeva“ v tlačiarni jeho oddelenia , pričom sa služobne stretáva s A.S.Puškinom;
1835 – predseda skúšobnej komisie na Sankt-Peterburgskej univerzite pre kandidátov na profesorov práva;
1836 – člen-korešpondent štatistického oddelenia Ministerstva vnútra;
1837 – dostal šľachtický titul s erbom, na ktorom vynikala rímska číslica „XV“, vlastnoručne načrtnutá cárom Mikulášom I. ako vďaka a spomienka na zostavených 15 zväzkov „Zbierky zákonov Ruska“;
– napomáhal pri zriadení Ministerstva štátneho hospodárstva. Boli využité jeho práce, pojednávajúce hlavne o roľníckych záležitostiach. Neskôr pri vydaní zákona, týkajúceho sa zrušenia nevoľníctva v Rusku (1861) boli taktiež využité jeho práce;
1839 – menovaný za senátora, má vojenskú hodnosť generála;
1846 – posledná cesta do českých kúpeľov;
– navštívil Budapešť a podľa niektorých prameňov navštívil aj svoj rodný kraj;
1847 – zomrel v Sankt-Peterburgu, 15. apríla. Pochovaný je na cintoríne Troicko-Sergejevského kláštora neďaleko Sankt-Peterburgu.
1874 – na Sankt-Peterburgskej univerzite zriadené štipendium na počesť jej prvého rektora Michala Baluďanského, udeľované najlepším študentom z rôznych študijných zameraní. Žiaľbohu do súčasnosti sa už táto tradícia nezachovala.

Vyznamenania:

1810 – rad sv.Anny druhého stupňa
1811 – rad sv.Vladimíra štvrtého stupňa
1826 – rad sv.Vladimíra druhého stupňa
1828 – rad sv.Anny prvého stupňa
1837 – šľachtický titul s erbom

Ďalšie vyznamenania:

– rad Bieleho orla
– rad sv. Alexandra Nevského s diamantovými znakmi
– štyri vyznamenania Za vynikajúcu prácu


tvorba

Publikované a nepublikované práce Michala Baluďanského:

1. De promptuaris. Pest, 1796
2. Ode Ad Alexandrum, Russorum imperatorem. Nagyvárad, 1804
3. Izobraženije različnych chozjajstvennych sistem. In. Statističeskij žurnal. 1806-1808, Sankt - Peterburg
4. Nacionaľnoje bogatstvo. In. Statističeskij žurnal. 1806-1808, Sankt-Peterburg
5. O razdeleniji i oborote bogatstva. In. Statističeskij žurnal. 1806-1808, Sankt-Peterburg
6. Redigované materiály sporu Anglicko-Spojené štáty. Sankt-Peterburg, 1822
7. Korešpondencia s čínskymi vedcami. Sankt-Peterburg
8. Svod zakonov Rossii. 15 zväzkov. Sankt-Peterburg, 1832
9. Politická ekonómia a financie. 8 zväzkov
10. O roľníckej otázke. 4 zväzky – zachované 2 zväzky
Pedagogika:
11. Základy štúdia pre kandidátov práva
12. Prednášky z finančného práva
13. Prednášky z obchodného práva
14. Prednášky z občianskeho práva
15. Prednášky z politickej ekonómie
Návrhy, návrhy zákonov:
a) zákonodarstvo, administrácia
16. Návrh na reorganizáciu ministerstiev
17. Návrh na usporiadanie otázky nevoľníkov
18. O prostriedkoch nápravy inštitúcií a zákonodarstva v Rusku
19. Plán a návrh na zbierku nariadení verejného práva
20. Plán policajných zákonov
21. Plán roľníckych zákonov
22. Návrh štatútu mesta Sankt-Peterburg
23. Úvahy o zriaďovaní gubernii
b) národné hospodárstvo
24. Finančný návrh
25. Návrh na pôžičkový systém
26. Návrh na usporiadanie daňových otázok
27. Návrh na zaistenie obehu peňazí v pohraničných mestách
28. Návrh na zlepšenie financií
29. Návrh na zriadenie kreditných inštitúcií
30. Plán reorganizácie ruských financií
31. Poznámky a návrh na mincový systém
32. Poznámky a návrh na usporiadanie bánk
33. Poznámky o finančnom zriadení v popredných štátoch Európy
34. Poznámky o poľnohospodárskej dani
35. Poznámky (tri) o finančnej administrácii v Rusku od Petra Veľkého do roku 1812 s prílohami (tabuľky o príjmoch a výdavkoch za vlády Alexandra I.).

Napísali o ňom:

1856 – vo Viedni bol vydaný prvý diel bibliografického lexikónu (Wurzbach: Bibliographisches Lexikon des Kaiserthum Ősterreichs. I., 1856), v ktorom na str. 139-140 sa pojednáva o Michalovi Baluďanskom;
1882 – v Sankt-Peterburgu bol knižne vydaný životopis Michala Baluďanského, ktorého autorom bol P.I. Baranov;
1890 – Ottův slovník náučný, díl 3. Praha 1890, str. 203;
1891 – Vengerov biografičeskij slovar. Tom II. Sankt-Peterburg 1891, str.80-83.

Baluďanský je uvádzaný aj v mnohých ďalších bibliografických dielach. Neskôr o ňom bolo vydaných niekoľko monografií, veľký počet článkov v rôznych časopisoch v Rusku ako aj v iných štátoch.

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Akademická spoločnosť Michala Baluďanského - Dr.h.c. Ing. Michal Varchola, PhD.


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 28.10.2021

  Narodeniny/výročie  
  28.10.  Ján Babjak
  28.10.  Marián Labuda
  28.10.  Matúš Kučera
  28.10.  Marián Michalec
  28.10.  Ľudovít Štúr
  28.10.  Robert Roth
  28.10.  Vladimír Kompánek
  29.10.  Andrej Bagar
  29.10.  Bohuslav Cambel
  29.10.  Blažej Baláž
  29.10.  Peter Lednár
  30.10.  Štefan Bošnák
  30.10.  Milan Ftáčnik
  30.10.  Stanislav Kostlivý
  30.10.  Ľubica Trubíniová
  30.10.  Kornel Csach
  30.10.  Viera Strnisková
  30.10.  Ladislav Židek

  Dnes má meniny
  Dobromila

  Zajtra má meniny
  Klára    za október 2021


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS