o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Fraňo Štefunko / výtvarné umenie

Fraňo Štefunko

Fraňo Štefunko
Slovenský sochár, výtvarný pedagóg a redaktor

* 04.08.1903 Dudváh - Vlčkovce pri Trnave
06.04.1974 Martin
životopis

Po ukončení ľudovej školy si jeho talent všimli profesori z trnavského gymnázia a zaobstarali mu stretnutie s Jánom Koniarkom, ktorý ho zaúčal umeniu v r. 1922 a vystavil mu doporučenie na ďalšie štúdium. Od r. 1922 začal navštevovať Štátnu učebnú dielňu pre spracovanie dreva - rezbársku školu - v Starej Turej. Tu zložil zároveň aj skúšky z meštianskej školy.
Roku 1925 začal študovať rezbárstvo na Umelecko-priemyselnej škole v Prahe, od roku 1927 dekoratívne modelovanie a úžitkovú sochársku tvorbu. Popri štúdiu sa zúčastňoval aj na reštaurátorských prácach v katedrále Sv. Víta v Prahe. Po skončení pražských štúdií odišiel na štipendijnú prax do hračkárskej továrne v Hartmaniciach, kde vytvoril niekoľko návrhov hračiek pre Lipský veľtrh.

V roku 1932 začal v Martine pôsobiť ako inštruktor - učiteľ rezbárskeho kurzu. Vytvoril prvé veľké a umelecky vysokohodnotené dielo, bustu - portrét dr. Jozefa Škultétyho (bronz). Bustu zakúpili ako prvé dielo slovenského sochárstva do pražskej Modernej galérie. Štefunko sa natrvalo usadil v Martine ako samostatný výtvarník. Pracoval dobrovoľne aj ako konzervátor Slovenského národného múzea v Martine. V roku 1933 po prvý raz vystavoval so Spolkom slovenských umelcov v pavilóne u Myslbeka v Prahe a viedol aj pravidelnú rubriku o umení v Slovenských pohľadoch.
V rokoch 1936-1937 bol členom vo vedeckých odboroch MS-Matice slovenskej. 30.-te a 40.-te roky boli veľmi plodné a vytvoril množstvo významných diel a rovnako tak aj medailí, ktoré patria medzi vysoko hodnotené slovenské medaile vytvorené na našom území. Jeho prvý pomník je pomník P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. V Martine bol v styku z rôznymi umelcami najmä s M. Galandom, M. Th. Mitrovským, K. Ondreičkom, J. Alexym a neskôr aj s M. Benkom a Ľ. Fullom. Pred vypuknutím druhej svetovej vojny vytvoril pomník Turčianskych dobrovoľníkov v Martine, ktorému odhaleniu zabránila druhá svetová vojna. Počas Slovenského štátu pracoval najmä na zbojníckej fontáne v Martine a navrhol temer 90 percent vojenských vyznamenaní a navrhol aj 20ks mincu. Vytvoril sochu A. Hlinku pre Slovenský snem. V r. 1943 získal Štátnu cenu v oblasti umenia-sochárstva.
V r. 1944 sa aktívne zapojil do povstania, neskoršie ho zajali nacisti a uväznili. Bol odsúdený na trest smrti, pred popravou ho však zachránili priatelia. Po vojne slávnostne odhalili pomník Turčianskych dobrovoľníkov v Martine a vytvoril množstvo diel slovenských národných dejateľov a množstvo monumentálnych pomníkov a pamätníkov, medailí najmä k téme Slovenského národného povstania. Jeho najrozsiahlejšie dielo je pomník SNP v Priekope nazvaný Legenda o práci a boji. Je dlhý 20 metrov. V roku 1949 sa stal prvým profesorom monumentálneho sochárstva na novovytvorenej VŠVÚ-Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Stal sa členom Spolku slovenských výtvarných umelcov a aj Trojštít a takisto jej zakladateľom.
Zúčastnil sa mnohých výstav a súťaží v ktorých aj úspešne uspel. Konal aj vlastné výstavy. Získal ocenenie zaslúžilý umelec a neskôr národný umelec.
Počas svojho života napísal aj dve publikácie - o svojej rodne dedine a o svojom učiteľovi Jánovi Koniarkovi.
Zomrel 6. apríla 1974 a pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine. Diela Fraňa Štefunka patria medzi významné a vysokohodnotené slovenské diela, stretávame sa s nimi všade, najmä v Martine. Je to jedna z prvých a zakladajúcich osobností slovenskej sochárskej moderny.

tvorba

1929 - Štúdia ženského aktu (hlina), Dlaždiari (drevo), Portrét spolužiaka (sadra).
1932 - Portrét dr. Jozefa Škultétyho (bronz)
1933 – 1938 - Portréty S. H. Vajanského, J. Palárika., L. Nádaši-Jégého, M. Th. Mitrovského, Michelangela, Dona Quiotta, A. Hlinku, M. Hodžu, náhrobník V. Roya, pomníky P. O. Hviezdoslava, J. Kalinčiaka, A. Hlinku pre Vrútky, J. Palárika s bustou, Pomník turčianskych dobrovoľníkov, T. G. Masaryka, medaily J. Škultétyho, k Pribinovým oslavám, Sloven. ochotnícke divadlo, súsošie Deti, Kvetinárka, znak mesta Martin

1939-1945:
Antická družica, sakrálne plastiky a sochy Krucifix, Márie, Jána Evanjelistu, portrét Vierka Č., Hela H., Jánošík, realizoval súsošie Zbojnícka fontána v Martine, navrhol vojenské vyznamenania a aj 20 ks Cyrila a Metoda počas SR a iné...

1945-1974:
Privítanie, Súzvuk, Inšpirácia, Čitateľka, cyklus šiestich reliéfov Boj proti fašizmu, navrhol prvé pamätné tabule padlým v Povstaní, Povstalecký cintorín v Priekope (Legenda o práci a boji), sochy pred budovou Divadla SNP v Martine, pomník J. Kollára pre Mošovce, pomník A. Sládkoviča pre Krupinu, sochu Slepec Matej Hrebenda, pomník P. O. Hviezdoslava v Námestove a sochu Thálie do vestibulu divadla v Trnave, portréty Ľ. Štúr, B. S. Timrava, P. Jilemnický, P. M. Bohúň, A. Kmeť, M. Kukučín, P.O. Hviezdoslav, Š. Moyses, J. Francisci, K. Kuzmány, A. Sládkovič, J. Kollár a iné...

medaily:
medaila SNP, A Kmeťa, mesta Martin, B. Nemcovej, k 100-ročnici Matice Slovenskej a iné...

Monumentálne práce venoval slovenskej histórii (1.a 2. svetová vojna, SNP, nár. dejatelia)

V r. 1933 - 1934 viedol v Slovenských pohľadoch rubriku o výtvarnom umení, roku 1955 vydal knihu spomienok na J. Koniarka, roku 1970 knihu o svojej rodnej obci.

Fraňo Štefunko získal ceny za odznaky a medaily k oslavám výročia Slovenského národného povstania, diplom za sochárske dielo, niekoľko cien a ocenení v súťažiach. Roku 1959 dostal titul zaslúžilý umelec a roku 1968 mu prezident ČSSR za celoživotné dielo udelil titul národný umelec.

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: www.wikipedia.org; foto:internet


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 18.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  18.07.  Miklós Duray
  18.07.  Augustín Malár
  18.07.  Rudolf Čižmárik
  18.07.  Alajos Mészáros
  19.07.  Daniela Švecová
  19.07.  Boris Čellár
  20.07.  Vladimír Jancura
  20.07.  Hana Zelinová
  20.07.  Vladimír Pavol Čobrda
  20.07.  Ladislav Jurkemik
  20.07.  Samuel Timon

  Dnes má meniny
  Kamila

  Zajtra má meniny
  Dušana    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS