o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Václav Šuplata / spisovatelia

Václav Šuplata

Václav Šuplata
spisovateľ

* 16.07.1956 Bratislava
životopis

Narodil sa 16. júla 1956 v Bratislave. Po absolvovaní Strednej priemyselnej školy polygrafickej (1971 – 1976) vyštudoval filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval ako sadzač v tlačiarni Pravda (1976 – 1977), neskôr ako redaktor v Slovenskom rozhlase (1977 – 1980). V roku 1977 založil divadlo Faust (neskôr Modré divadlo), v ktorom pôsobil aj ako scenárista a režisér. V rokoch 1990 – 1992 bol poradcom ministra kultúry, od roku 1992 sa venuje umeleckej tvorbe.

tvorba

Próza:
Illusion (1997)
Lady 00 (1999)

Poézia:
Nočná dúha (1996)

Dráma:
divadelná hra: Nafukovacia rozprávka (1990)
divadelná hra - Kráľovský detektív (2008)

poézia pre deti:
Abeceda (1995)
Z každého rožka troška (1999)
Šušlavá ježibaba a jej čarbacia knižka (2000)
Les je veľký dom, ktože býva v ňom (2000)
Kikirikí – kokoré, čo je nové na dvore? (2000)
Maco Viktor pozná svet, na všetko vie odpoveď (2001)
Farebná abeceda (2001)
Psík Dunčo (2001)
Koník Hopík (2001)
Ovečka Olinka (2001)
Zajko Majko (2001)
Prasiatko Kviko (2001)
Kocúr Félix (2001)
Labuť Linda (2001)
Sovička Sonička (2001)
Včielka Vierka (2001)
Kozička Líza (2001)
Sliepočka Evička (2001)
súborne všetky In: Kniha plná zvieratiek (2002)
Predškoláčik. Čítaj, veršuj, hraj sa, s myškou Lindou zabávaj sa! (2002)

próza pre deti:
Päť zázračníkov (1995)
Nafukovacia rozprávka (1996)
Tuky Prvý – kráľ tučniakov (2000)
Prečo... (2001)
Prečo majú lienky na chrbte bodky (2002)
Kocúrik Leo si hľadá priateľov (2002)
S duchmi je vždy veselo (2002)
Maco Paco (2004)
texty detských piesní pre CD: Hudobná škola, Šušlavá ježibaba, Maškrtný bál

Scenáristika:

televízne rozprávky:
Bolo to dávno pradávno (1982)
Modré kráľovstvo (1986)
Bol raz jeden zámoček – bol raz jeden hrad (1989)
Modrý Jonatán (1989)
Prečo... (1989)
Rozprávka rozprávok (1990)
Kráľovstvo o rozprávke (1992)
Päť zázračníkov (1995)
Lízankové kráľovstvo (1997)

Rozhlasová tvorba:

rozhlasové rozprávky a hry:

Modrý Jonatán (1985)
Najväčší z trubirohov (1986)
Nafukovacia rozprávka (1987)
Slovo pod slovom (1988)
Veselé príhody kohútika Jozefa (1989)
Rozprávka rozprávok (1990)
Tu HIS – tu hudobné informačné stredisko (1990)

Charakteristika tvorby:

Literárna tvorba V. Šuplatu predstavuje pomerne široké žánrové spektrum (scenáre k filmom, divadelným, televíznym, rozhlasovým hrám a rozprávkam, k detským reláciám a hudobno-zábavným programom, autorská rozprávka, poézia pre deti, texty piesní, básnické sentencie, poviedky, novela), ale má aj širší percepčný rozptyl: od literárnych diel adresovaných dieťaťu predškolského veku až po texty oslovujúce dospelého percipienta.
V kontexte súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež patrí k jedným z najproduktívnejších autorov. Jeho prvé rozhlasové a televízne rozprávky, hry a večerníčkové seriály vznikali a boli odvysielané už začiatkom 80. rokov. Knižne však debutoval až v polovici 90. rokov rozprávkovým príbehom pre deti Päť zázračníkov (1995), modernou aktualizáciou folklórnej rozprávky o Dlhom, Širokom a Bystrozrakom. Oproti folklórnej predlohe v nej autor modifikuje pôvodné motivicko-tematické prvky i tradičné kompozičné postupy: mení sa napr. motivácia odchodu hrdinu do sveta i finalizácia rozprávkového príbehu, zmnožuje sa počet postáv plniacich funkciu pomocníkov, zásvetnú postavu škodcu (černokňažník) vystriedala postava odkazujúca na reálny chronotop (turecký sultán), do textu sú inkorporované motívy z ďalších folklórnych rozprávok atď. Výraznou zmenou oproti prototextu čarodejnej rozprávky býva v Šuplatovej autorskej rozprávke predovšetkým transformácia vážnej tonality na žartovnú a komickú.
Šuplata je aj autorom viacerých textov populárnych detských piesní, textársky sa podieľal na CD V. Patejdla Hudobná škola a Maškrtný bál, so skupinou Nový album pripravil CD Šušlavá ježibaba. Knižne vyšla jeho poézia pre deti pod názvom Šušlavá ježibaba a jej čarbacia knižka (2000). Podobne ako v prozaickej tvorbe pre deti aj pre Šuplatovu poéziu je príznačná tendencia k epizácii literárnej výpovede, v rámci ktorej humorným spôsobom pretvára motivicko-tematický repertoár ľudovej rozprávky.
Konvenčnejším spôsobom sa autor prezentuje v rámci literatúry adresovanej deťom predčitateľského veku. Vo viacerých prípadoch je táto časť autorovej tvorby limitovaná výtvarno-ilustračnou predlohou prevažne zahraničnej proveniencie (takto vzniklo viacero kníh v spolupráci s komerčným vydavateľstvom Junior), resp. exponovaním niektorých pragmatických (výchovných či informatívno-poznávacích) aspektov. Ich výsledkom sú potom knihy abecedárového charakteru, ktoré oboznamujú deti s jednotlivými grafémami abecedy (Abeceda, Farebná abeceda, Veselá abeceda), alebo približujú dieťaťu svet prírody jednoduchou veršovanou formou (Les je veľký dom, ktože býva v ňom?, Kikirikí-kokoré, čo je nové na dvore?, Kniha plná zvieratiek, Maco Viktor pozná svet, na všetko vie odpoveď), prípadne prostredníctvom krátkych rozprávkových prozaických epizód (Kocúrik Leo si hľadá priateľov). Interaktívny charakter vo vzťahu k detskému percipientovi majú Šuplatove detské knihy, ktorých súčasťou sú aj didaktické úlohy a otázky k beletristickému textu, podporujúce čítanie (resp. počúvanie) s porozumením, rozširujúce poznatkový systém dieťaťa, jeho základné matematické predstavy či jazykové kompetencie (Maco Paco, Predškoláčik. Čítaj, veršuj, hraj sa, s myškou Lindou zabávaj sa!).
Výsledkom spolupráce autora s televíziou, rozhlasom a divadlom sú početné rozhlasové, televízne a divadelné rozprávky či hry pre deti a mládež, ale aj viaceré scenáre televíznych periodických relácií pre deti (Od Kuka do Kuka, Kamarát Raťafák), scenáre hudobných a zábavných rozhlasových relácií pre mládež (Mladosť je teraz, Najkrajší obchod na svete, Tajomstvá hudby, Múzeum lásky, Príbehy kohútika Jozefa a i.) a scenáristická a režijná spoluúčasť na filmoch Kráľovstvo kaluží, Remenár a hrebenár, Kúzelník Tobiáš.

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: www.litcentrum.sk


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 15.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  15.07.  Eva Krížiková
  15.07.  Veronika Velez Zuzulová
  15.07.  Ľubomír Vážny
  15.07.  Zita Izakovičová
  15.07.  Július Šefránek
  15.07.  Jana Gantnerová
  15.07.  Vladimír Faič
  15.07.  Hana Ponická
  15.07.  Milan Očko
  16.07.  Ivan Tásler
  16.07.  Martin Huba
  16.07.  Ladislav Hluchý
  16.07.  Július Pašteka
  16.07.  Václav Šuplata
  16.07.  Jozef Ulian
  17.07.  Eva Slavkovská
  17.07.  František Zvarík
  17.07.  Miroslav Válek
  17.07.  Pavol Peter Gojdič
  17.07.  Aladár Randík

  Dnes má meniny
  Henrich

  Zajtra má meniny
  Drahomír    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS