o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Imrich Mayer / technika

Imrich Mayer

dr. h. c., doc. Ing. Imrich Mayer Csc.
dlhoročný pedagóg a významný vedec v oblasti teoretickej elektrotechniky a elektrických strojov

* 01.09.1921 Bratislava
12.01.2005
vzdelanie

Imrich Mayer sa narodil v Bratislave 1. 9. 1921 v rodine stredoškolského profesora. Po stredoškolských štúdiách na reálnom gymnáziu študoval od roku 1940 na SVŠT v Bratislave, najprv na odbore strojného inžinierstva a od šk. r. 1942/43 na oddelení elektrotechnického inžinierstva. Štúdium ukončil s vyznamenaním v júni 1947.

životopis

Po ukončení štúdia nastúpil do zamestnania na SVŠT na Ústav (neskôr Katedru) teoretickej a experimentálnej elektrotechniky, v tom čase vedený prof. Ing. Ľudovítom Kneppom, DrSc., ako asistent. Od roku 1950 bol odborným asistentom a od roku 1956 po úspešnej habilitácii tu pôsobil vo funkcii docenta. Na katedre pracoval až do svojho odchodu do dôchodku.
Docent Imrich Mayer nastúpil na Katedru teoretickej a experimentálnej elektrotechniky v rokoch intenzívneho budovania Elektrotechnickej fakulty. Pod vedením akademika Kneppu značnou mierou prispel k tomu, že boli vybudované laboratóriá katedry (vo vtedajších priestoroch na Mýtnej ulici), ktoré umožňovali vyrovnať úroveň vyučovania na úroveň obdobných katedier na vtedy už „tradičných“ vysokých školách ČSR ako boli ČVUT Praha a VUT Brno. Svojou pionierskou činnosťou má docent Mayer hlavnú zásluhu na vybudovaní a ďalšom pestovaní pedagogických disciplín a vedeckého výskumu v oblasti teórie elektrických strojov na SVŠT a na Slovensku a tiež na zavedení laboratórnych meraní na elektrických strojoch. Enormné úsilie venoval v ťažkých povojnových časoch budovaniu skúšobne elektrických strojov na SVŠT, umiestnenej v suteréne budovy na Mýtnej ulici, ktorá bola prvou svojho druhu na slovenských školách a slúžila aj potrebám priemyslu. Bol zakladateľom výučby v oblasti teoretickej elektrotechniky a elektrických strojov na Technickej univerzite v Košiciach ako externý prednášateľ v rokoch 1969 až 1973 a významne prispel aj k jej ďalšiemu rozvoju. Postupom času napísal skriptá z teórie všetkých druhov elektrických strojov a návody na laboratórne merania na elektrických strojoch. V týchto publikáciách sú uverejnené viaceré pôvodné myšlienky a vedecké výsledky docenta Mayera, ktoré v istom zmysle „predbehli dobu“ ako sú napríklad: odvodenie výkonovej rovnice indukčného stroja, analýza elektrického hriadeľa, spôsob analýzy skratov synchrónneho stroja, graficko- počtárske riešenie výkonových pomerov trojfázových derivačných komutátorových strojov a ďalšie. Výsledky svojej vedeckej činnosti okrem iného zhrnul aj v kandidátskej habilitačnej práci, ktorú obhájil v roku 1968. Dlhoročné odborné skúsenosti a vlastné vedecké výsledky plne využil aj pri práci na celoštátnej vysokoškolskej učebnici Teória elektrických strojov, ktorej je spoluautorom s profesorom Baštom a profesorom Chládkom.
Docent Mayer sa v svojej profesionálnej kariére nevenoval len akademickým problémom, ale bol často vyhľadávaný zástupcami podnikov ako konzultant a expert pre rôzne odbory elektrotechniky. Z oblasti jeho spolupráce s priemyslom je potrebné spomenúť riešenie tých úloh, ktoré mali obzvlášť veľký technický aj ekonomický význam pre objednávateľa. Takými boli v roku 1964 vyriešenie kompenzácie hriadeľového prúdu synchrónnych motorov v Duslo Šaľa, v roku 1966 expertíza príčin a dôsledkov havárie transformátorov ACEC pre Duslo Šaľa, v rokoch 1966 a 1967 expertízna činnosť pre Slovnaft Bratislava pri havárii anglických transformátorov a pri havárii planétových prevodov, v roku 1969 vyriešenie problému preskokov pri napäťových skúškach transformátorov pre BEZ a vyšetrovanie príčin havárie 2,4 kV motora pre Slovnaft, v roku 1970 spolupráca s EVÚ nová Dubnica pri riešení otázok napájania asynchrónneho motora zo statického meniča frekvencie, v rokoch 1970 až 1972 riešenie problematiky motora s tienenými pólmi pre VUES Brno a v roku 1973 riešenie pohonu lodného výťahu pre Centrálne dielne Povodia Dunaja v Bratislave. Počas dlhých desaťročí pôsobil ako súdny znalec v odbore elektrotechnika pri Mestskom súde Bratislava, kde sa podieľal na riešení zložitých súdnych sporov s technickou problematikou.
Docent Mayer bol a zostane známou postavou ako zakladateľ slovenskej elektrotechniky.
Vychoval celý rad inžinierov, kandidátov a doktorov vied, ktorí sú dnes špecialistami v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky v slovenskom priemysle, a mnohí z nich profesormi a docentmi slovenských vysokých škôl. Všetci s úctou a rešpektom spomínajú na roky strávené ako jeho študenti, resp. spolupracovníci a vážia si vedomosti nadobudnuté aj vďaka pedagogickému a vedeckému pôsobeniu doc. Ing. Imricha Mayera.

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Ľubomír Šumichrast - vedúci Katedry teoretickej a experimentálnej elektrotechniky FEI, Spektrum 2004/2005 č. 6


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 14.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  14.07.  Peter Ponický
  14.07.  Milan Markovič
  14.07.  Otto Berger
  14.07.  Ľuboš Martinák
  14.07.  Oľga Nachtmannová
  14.07.  Viliam Pichler
  14.07.  Juraj Sarvaš
  14.07.  Miloslav Mojžiš
  15.07.  Eva Krížiková
  15.07.  Veronika Velez Zuzulová
  15.07.  Ľubomír Vážny
  15.07.  Zita Izakovičová
  15.07.  Július Šefránek
  15.07.  Jana Gantnerová
  15.07.  Vladimír Faič
  15.07.  Hana Ponická
  15.07.  Milan Očko
  16.07.  Ivan Tásler
  16.07.  Martin Huba
  16.07.  Ladislav Hluchý
  16.07.  Július Pašteka
  16.07.  Václav Šuplata
  16.07.  Jozef Ulian

  Dnes má meniny
  Kamil

  Zajtra má meniny
  Henrich    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS