o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Štefan Luby / spoločenské vedy

Štefan Luby

Prof. JUDr. Štefan Luby DrSc.
právnický expert a vedec

* 05.01.1910 Liptovský Hrádok
10.10.1976 Bratislava
vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

životopis

Významný právny vedec, profesor súkromného práva zakladateľ slovenskej právnej komparatistiky Štefan Luby sa narodil v roku 1910. V rokoch 1917 - 1921 chodil do ľudovej školy v rodnom Liptovskom Hrádku a neskôr v Liptovskom Jáne. Po ukončení gymnáziálnych štúdií ďalej študoval v Liptovskom Mikuláši, Ružomberku, Prahe, Bratislave, Paríži, Lipsku, Viedni, Zurichu. Na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ostal ako vynikajúci a publikujúci študent od roku 1934 do roku 1959. Mimoriadny záujem prejavoval počas štúdia o vedeckú prácu. Prvú monografiu s názvom Liptovský a turčiansky register publikoval už v treťom ročníku (1931). Po ukončení vysokoškolského štúdia sa stal asistentom na Právnickej fakulte, napísal rozsiahly habilitačný spis Peniaze a peňažné pohľadávky a po úspešnom obhájení práce sa vo veku 27 rokov stal docentom (1937). V roku 1940 bol vymenovaný za profesora.
Počas štúdia, aj po jeho ukončení absolvoval viaceré študijné pobyty na Právnickej fakulte v Paríži, potom na univerzitách v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Po návrate do Francúzska vydal v roku 1937 monografiu Le probleme des changements monétaires en matiere d'obligation.
V roku 1952 sa stal profesor Luby členom korešpondentom ČSAV a o rok neskôr aj SAV. Hodnosť doktora vied dosiahol v roku 1958 a v roku 1968 hodnosť akademika ČSAV a SAV.
Na Právnickej fakulte stal sa riaditeľom seminára a dekanom, bol rektorom Vysokej školy obchodnej. Prednášal na Slovenskej vysokej škole technickej, na Vysokej škole ekonomickej.
Ako pedagóg bol autorom niekoľkých učebníc a učebných textov z odboru občianskeho a rodinného práva. Napísal celkom 20 učebných textov vo forme učebníc alebo skrípt. Ako právny historik a komparatista bol profesor Luby autorom viacerých porovnávacích prác o cudzích právnych poriadkoch a inštitúciách. Komparastiku vo svojich dielach rozlišoval na teoretickú, pedagogickú a právnickú.
Za svoju vedeckú a pedagogickú prácu bol profesor Luby ocenený viacerými významnými cenami, okrem iných získal v roku 1968 Cenu ČSAV za prácu Práva príbuzné právam autorským. Ocenený bol aj pri príležitosti 50. výročia založenia Univerzity Komenského a pri príležitosti 500. výročia založenia Academie Istropolitany mu bola udelená Zlatá medaila UK.
Profesor Štefan Luby zastával tiež významné mimoškolské funkcie. Od roku 1967 bol členom korešpondentom Medzinárodnej akadémie pre porovnávacie právo a v roku 1971 sa stal členom výboru Académie internationationale des sciences jurdiques.
Keď v roku 1959 prešiel vedecky pracovať do Slovenskej akadémie vied, založil v nej Ústav štátu a práva a stal sa členom predsedníctva SAV.
Štefan Luby výrazne zasiahol do verejného právnického života a povzniesol slovenskú právnu vedu a slovenskú právnu vzdelanosť na európsku úroveň. Na začiatku svojej tvorby mal záujem predovšetkým o vedecké spracúvanie právnych dejín. Od právnych dejín čoskoro prešiel k aktuálnym problémom súčasnosti. Popri tvorivej práci sa venoval aj redigovaniu právnických časopisov. Podstatnou mierou prispel k rozvoju slovenskej právnej terminológie. Napísal 25 kníh a vysokoškolských učebníc z občianskeho a rodinného práva, okrem toho prispel do 250 pôvodných vedeckých statí a článkov do našich a zahraničných časopisov.
Zomrel v období tvorivej práce vo veku 66 rokov v Bratislave.
V roku 1991 vznikla Nadácia Štefana Lubyho, ktorej úlohou je podporovať sprístupňovanie diela významného právnického experta, podporovať slobodný rozvoj právneho myslenia, právnej vzdelanosti a právnej kultúry.

Ocenenia:

Zlatá medaila UK
1968 Cena ČSAV (1968)
2005 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy - in memoriam (za mimoriadne zásluhy v oblasti rozvoja právnej vedy)

tvorba

1931, 1932 Liptovský a turčiansky register
1937 Le probleme des changements monétaires en matiere d'obligation
1939 Obyčajové právo a súdna prax
1939 Peňažné pohľadávky
1941 Slovenské všeobecné právo súkromné I.
1942 Rodina a jej právne základy
1946 Dejiny súkromného práva na Slovensku
1958 Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve
1962 Autorské právo
1971 Vlastníctvo bytov
1971 Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú rozhodnutím alebo úradným postupom

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: www.iuridica.truni.sk; www.liptjan.sk


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 28.10.2021

  Narodeniny/výročie  
  28.10.  Ján Babjak
  28.10.  Marián Labuda
  28.10.  Matúš Kučera
  28.10.  Marián Michalec
  28.10.  Ľudovít Štúr
  28.10.  Robert Roth
  28.10.  Vladimír Kompánek
  29.10.  Andrej Bagar
  29.10.  Bohuslav Cambel
  29.10.  Blažej Baláž
  29.10.  Peter Lednár
  30.10.  Štefan Bošnák
  30.10.  Milan Ftáčnik
  30.10.  Stanislav Kostlivý
  30.10.  Ľubica Trubíniová
  30.10.  Kornel Csach
  30.10.  Viera Strnisková
  30.10.  Ladislav Židek

  Dnes má meniny
  Dobromila

  Zajtra má meniny
  Klára    za október 2021


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS