o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Rudolf Mrlian / spoločenské vedy

Rudolf Mrlian
jeden zo zakladateľov modernej slovenskej teatrológie

* 15.08.1916 Hybe
vzdelanie

1928 – 1936 gymnázium v Liptovskom Mikuláši
1936 – 1940 Filozofická fakulta, Bratislava

životopis

Akademik Rudolf Mrlian sa narodil v rodine maloroľníka. V rodnej obci Hybe vychodil základnú školu, gymnázium navštevoval v Liptovskom Mikuláši. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Filozofickej fakulte v Bratislave. Študoval germanistiku, slavistiku, estetiku, národopis a archeológiu. Na doktora filozofie promoval v roku 1941.
Profesionálnu kariéru začal ako pedagóg na Gymnáziu v Martine a Liptovskom Mikuláši. V rokoch 1941 - 1944 bol civilným zamestnancom Ministerstva národnej obrany. Zúčastnil sa SNP a po skončení 2. svetovej vojny do roku 1950 pracoval na Povereníctve informácií.
Po vzniku Vysokej školy múzických umení pôsobil na jej pôde ako pedagóg, neskôr sa stal docentom (1953), profesorom (1958) a získal titul DrSc. (1977). Na VŠMU tiež zastával funkciu prorektora a dekana Divadelnej fakulty v rokoch 1971 – 1985 bol jej rektorom.
Umeleckým a literárnym smerom sa začal Rudolf Mrlian orientovať už počas štúdia na vysokej škole. Začínal v redakcii časopisu evanjelickej mládeže Nový rod, kde pôsobil v rokoch 1941 - 1942. V rokoch 1946 - 1947 viedol odborný časopis Umeleckej besedy slovenskej Umenie, v rokoch 1953 - 1956 a 1971 - 1974 bol hlavným redaktorom časopisu SAV Slovenské divadlo. Svojimi článkami prispieval aj do ďalších novín a časopisov (Národnie noviny, Politika, Elán, Tvorba, Umenie, Pravda, Práca, Smena, Kultúrny život, Predvoj, Nové slovo, Slovenské pohľady, Slovenské divadlo).
Bol zostavovateľom, hlavným redaktorom a redaktorom odborne zameraných zborníkov Slováci v slovanskom svete (1945), Zborník z I. zjazdu umelcov a vedeckých pracovníkov (1946), V službách slovenského divadla (k 60. narodeninám Jána Borodáča, 1952), Slovenské ľudové umenie v 2 zväzkoch (1953), Jonáš Záborský (výber z diela, 1954), Desať rokov VŠMU (1950), Andrej Bagar (1960), Hybe včera a dnes (1967), O niektorých problémoch ideologického boja v umení (1977), Teória dramatických umení (1979), Storočnica českého divadla (1983), Encyklopédia dramatických umení (1989-1990).
Vo vedeckej práci sa zo začiatku orientoval na folkloristický výskum. V roku 1943 vydal knižnú prácu Štúrovci a ústna slovesnosť, ovplyvnenú metódou štrukturalizmu. Opieral sa v nej aj o metodologické princípy folkloristu P. Bogatyriova. Usiloval sa objasniť postavenie folklóru vo vzťahu k literatúre.
Neskôr sa ťažiskom jeho vedeckej práce stali otázky slovenského divadla, histórie a teórie, zaoberal sa dramaturgiou hereckej a režijnej tvorby a kritikou. Venoval sa predovšetkým SND a hereckým a režisérskym osobnostiam v ňom.
V roku 1948 vydal knihu Dva roky činohry ND , v ktorej mapoval súčasný rozvoj tohto súboru. Ďalšou publikáciou bola kniha Slovenskí divadelníci v kresbách K. L. Zachara z roku 1956 a v roku 1957 napísal obsiahlu monografickú publikáciu So slovenským divadlom, v ktorej zhodnotil dielo Janka Borodáča a Oľgy Borodáčovej-Országhovej. Spolu so Zoltánom Rampákom a Mariánom Mikolom napísal bilančnú súvahu Dvadsať rokov slovenského činoherného divadla (1966). Jozefovi Budskému venoval pozornosť v knihe Divadlo plných tónov z roku 1969. Ďalšia monografická štúdia Andrej Bagar (1971) bola zasvätená zasa tejto priekopníckej osobnosti slovenského divadelného a spoločenského života. Z roku 1971 je aj štúdia Rudolfa Mrliana Nová scéna, 25 rokov úsilia o angažované divadlo (1971). Zhrnutie kritických a teoretických prác profesora Mrliana obsahuje kniha Zápas o socialistické divadlo, ktorá vyšla v roku 1976. Svoj vzťah k vtedajšiemu ZSSR vyjadril v reportážnej knižke Láska bez hraníc (1953).
Odvážnym pokusom profesora Mrliana bola analytická štúdia s názvom Súčasná slovenská dráma , ktorú vydal v roku 1981. O dva roky neskôr mu vyšiel výber štúdií, článkov a vystúpení z obdobia rokov 1945 - 1981 Hľadanie istôt . V roku 1983 vyšla aj syntetizujúca práca Tvary a tváre divadla a o rok neskôr sumarizujúca kniha Kritika divadelnej praxe. V rukopise má dopísanú obsiahlu životopisnú prácu Na krížnych cestách (1992) a monografiu avantgardného umelca pod názvom Na motýľových krídlach/Osudová tragédia Jána Jamnického (1993).
Rudolf Mrlian sa podieľal aj na preklade viacerých prác. Z nemčiny preložil teoretickú štúdiu L. L. Schückinga Sociológia literárneho vkusu (1943) a divadelnú hru H. Schweikarta Potrebujem ťa (1943), z češtiny divadelnú hru Jana Drdu Na posiedkach s čertom (1946).
Profesor Rudolf Mrlian bol členom viacerých organizácií. V rokoch 1937 – 1939 bol členom Vedeckej syntézy, bol jedným zo zakladajúcich členov a funkcionárov Zväzu divadelných umelcov (1957). V roku 1975 sa stal členom Vedeckého kolégia SAV pre jazykovedu a vedy o literatúre a umení a v roku 1981 bol jeho podpredsedom. Ako podpredseda pôsobil v roku 1984 aj v Slovenskej umenovednej spoločnosti. V roku 1970 sa stal členom Medzinárodnej asociácie literárnych kritikov v Paríži.
V rokoch 1958 - 1961 viedol z pozície umeleckého šéfa činohru Slovenského národného divadla a v rokoch 1967 - 1971 bol umeleckým šéfom činohry Novej scény. V roku 1984 sa stal akademikom SAV.
Akademik Rudolf Mrlian navštívil študijne a pracovne väčšinu európskych krajín, USA a Tunisko.
Za svoju činnosť bol ocenený početnými domácimi i zahraničnými vyznamenaniami a medailami.

tvorba

1943 Štúrovci a ústna slovesnosť
1948 Dva roky činohry ND
1956 Slovenskí divadelníci v kresbách K. L. Zachara
1957 So slovenským divadlom
1966 Dvadsať rokov slovenského činoherného divadla (spoluautori: Z. Rampák, M. Mikol)
1969 Divadlo plných tónov
1971 Andrej Bagar
1971 Nová scéna, 25 rokov úsilia o angažované divadlo
1976 Zápas o socialistické divadlo
1977 Sovietske hry na slovenských javiskách
1981 Súčasná slovenská dráma
1983 Hľadanie istôt
1983 Tvary a tváre divadla
1984 Kritika divadelnej praxe
1992 Na krížnych cestách
1993 Na motýľových krídlach/Osudová tragédia Jána Jamnického

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: www.books.sk


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 14.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  14.07.  Peter Ponický
  14.07.  Milan Markovič
  14.07.  Otto Berger
  14.07.  Ľuboš Martinák
  14.07.  Oľga Nachtmannová
  14.07.  Viliam Pichler
  14.07.  Juraj Sarvaš
  14.07.  Miloslav Mojžiš
  15.07.  Eva Krížiková
  15.07.  Veronika Velez Zuzulová
  15.07.  Ľubomír Vážny
  15.07.  Zita Izakovičová
  15.07.  Július Šefránek
  15.07.  Jana Gantnerová
  15.07.  Vladimír Faič
  15.07.  Hana Ponická
  15.07.  Milan Očko
  16.07.  Ivan Tásler
  16.07.  Martin Huba
  16.07.  Ladislav Hluchý
  16.07.  Július Pašteka
  16.07.  Václav Šuplata
  16.07.  Jozef Ulian

  Dnes má meniny
  Kamil

  Zajtra má meniny
  Henrich    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS