o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Rudolf Macúch / spoločenské vedy

Rudolf Macúch

Prof. PhDr. Rudolf Macúch
slovenský semitológ, íránista, jazykovedec, univerzitný profesor

* 16.10.1919 Bzince pod Javorinou (okr. Nové Mesto nad Váhom)
24.07.1993 Berlín
vzdelanie

1939 Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom
1944 Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bratislava
Filozofická fakulta, UK, Bratislava

životopis

Rudolf Macúch pochádzal z chudobnej, nábožensky založenej rodiny. V škole patril medzi nadaných žiakov s fenomenálnou pamäťou na jazyky. V prvom ročníku gymnázia sa plynule dohovoril nemecky a maďarsky. Denne navštevoval Gymnázium M.R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom, pri chôdzi sa učil slovíčka. Maturoval v roku 1939.
Veľký vplyv mal na neho miestny evanjelický farár Juraj Struhárik, preto sa rozhodol pre štúdium teológie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Popri štúdiu doučoval Rudolf Macúch študentov v bohatých rodinách latinčinu a nemčinu. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1944 a bol vysvätený za evanjelického kňaza.
Ako kaplán pôsobil v cirkevných zboroch v Betliari, Uhrovci, Trenčíne, Krajnom, kde ho zastihlo aj SNP.
Počas štúdia pracoval ako asistent profesora Dr. Jána Bakoša, ktorý viedol starozákonnú katedru a vyučoval hebrejčinu. V roku 1946 založil katedru semistiky a navrhol Rudolfovi Macúchovi, aby sa venoval semitskej teológii. Na FF UK vyučoval Rudolf Macúch aramejčinu, arabčinu a islam. Neskôr odišiel do Paríža, kde v rokoch 1945 - 1947 študoval arabistiku.
Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave predložil dizertačnú prácu na tému „Slovanské mená a výrazy v arabskej geografii“. Po rigoróznych skúškach v roku 1948 promoval. Stal sa asistentom prof. Bakoša. Preložil do slovenčiny Korán, ktorý však doposiaľ zostal v rukopise. V roku1949 odišiel do Iránu a keď bol vyzvaný, aby sa v rámci politickej izolácie vrátil domov, odišiel z talianskeho prístavu, preoblečený za kuriča a dal prednosť exilu. V Teheráne sa spoznal so svojou budúcou manželkou Irandocht, ktorá mu pomohla začleniť sa do verejného života. Po piatich rokoch pobytu a výučby latinčiny a francúzštiny pôsobil na miestnej univerzite ako profesor.
V roku 1950 mu vyšla vo vlasti kniha „Islam a kresťanstvo“. V roku 1952 sa stal iránskym štátnym občanom. V krátkom čase sa naučil po perzsky a v tomto jazyku napísal „Zarathrustov vlyv na židovstvo a kresťanstvo“. Táto kniha vzbudila pozornosť akademických kruhov a otvorila mu brány univerzity v Teheráne. Prebádal jazyk a literatúru starobylej gnostickej sekty Mandejcov, ktorej pôvodná kultúra pretrvala dodnes.
V roku 1952 odišiel Rudolf Macúch s rodinou do Oxfordu, kde spolupracoval s bádateľkou E. S. Dowerovou na zostavovaní „Mandejsko-anglického slovníka“ (vyšiel v roku 1963). V roku 1965 mu vyšla „Príručka klasickej a modernej mandejčiny“ (Berlín). Medzitým krátko pôsobil ako evanjelický farár v USA a v Kanade. V rokoch 1963 - 1988 bol profesorom na na berlínskej Freie Universität v Berlíne, kde sa venoval arabistike, semitológii a samaritanistike. Vydal gramatiku samaritánskej hebrejčiny a samaritánskej aramejčiny. Okrem toho skúmal aj novosýrsky jazyk. Na berlínskej univerzite pôsobil ako profesor až do smrti.
Odborné publikácie Rudolfa Macúcha sa dotýkali teológie, vzťahov kresťanstva a islamu, mandejského jazyka a textov, samaritánskeho a novosýrskeho jazyka. Napísal početné práce týkajúce sa iranistiky v arabskom a perzskom jazyku, nemecké štúdie o kresťanstve pri Červenom mori a gnosticizme, o gréckych termínoch používaných v arabských vedeckých textoch...
Za svoju prácu a zásluhy bol poctený členstvom vo viacerých učených společnostiach a patril k prominentným prednášajúcim na všetkých významnejších semitologických sympóziách.
Niekoľko rokov pred smrťou sa mu splnila veľká túžba - navštívil rodné Bzince pod Javorinou (okres Nové Mesto nad Váhom). Zomrel 24. júla 1993 v Berlíne, kde je aj pochovaný. S manželkou vychoval dcéru Máriu, ktorá je vysokoškolskou pedagogičkou a ide v šľapajach otca.

Prierez kariéry:

1943 – 1945 pastoračná činnosť v Uhrovci
1945 – 1949 asistent v Semitskom seminári na FF UK (u prof. J. Bakoša)
1945 – 1947 študijný pobyt v Paríži (štúdium arabštiny, arabskej geografickej literatúry)
1948 titul PhDr. na FF UK, Bratislava
1949 odchod do Teheránu
1954 menovaný profesorom na Teheránskej univerzite
1956 – 1958 pracovný pobyt v Oxforde
1963 – 1988 vedúci Ústavu pre semitológiu a arabistiku (Institut für Semitistik und Arabistik), Frei Universität, Berlín

tvorba

1948 Slovanské mená a výrazy u arabských geografov, Phil. Dissertatio, Universitas Comeniana, Bratislava
1950 Islám a kresťanstvo. Historické kultúrno-náboženské štúdie o isláme, Tranoscius, Liptovský Mikuláš; (spoluautor E. S. Drower)
1963 A Mandaic Dictionary, Oxford
1965 Handbook of Classical and Modern Mandaic, W. de Gruyter, Berlin
1969 Grammatik des samaritanischen Hebräisch (Studia Samaritana I), Berlin
1974 Neusyrische Chrestomathie (Porta Linguarum Orientalium, N. S. XIII), Wiesbaden; (spoluautor E. Panoussi)
1976 Geschichte der spät-und neusyrischen Literatur, Berlin
1976 Zur Sprache und Literatur der Mandäer, mit Beitragen von K. Rudolph und E. Segelberg (Studia Mandaica I), Berlin; (spoluautor)
1982 Grammatik des samaritanischen Aramäisch (Studia Samaritana IV), Berlin
1989 Neumandäische Chrestomathie mit grammatischer Skizze, kommentierter Übersetzung und Glossar (Porta Linguarum Orientalium, N. S. XVIII), Wiesbaden; (spoluautor Klaus Boekels)
1993 Neumandäische Texte im Dialekt von Ahwáz, Wiesbaden; (spoluautor Guido Dankwarth)

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Trenčianske noviny, 04. 08. 1998, roč. 39, č. 32; www.libri.cz Foto (podobizeň): A. Černochová: Vášne a križovatky, Tising, Nové Mesto nad Váhom, 2007, s. 52


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 14.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  14.07.  Peter Ponický
  14.07.  Milan Markovič
  14.07.  Otto Berger
  14.07.  Ľuboš Martinák
  14.07.  Oľga Nachtmannová
  14.07.  Viliam Pichler
  14.07.  Juraj Sarvaš
  14.07.  Miloslav Mojžiš
  15.07.  Eva Krížiková
  15.07.  Veronika Velez Zuzulová
  15.07.  Ľubomír Vážny
  15.07.  Zita Izakovičová
  15.07.  Július Šefránek
  15.07.  Jana Gantnerová
  15.07.  Vladimír Faič
  15.07.  Hana Ponická
  15.07.  Milan Očko
  16.07.  Ivan Tásler
  16.07.  Martin Huba
  16.07.  Ladislav Hluchý
  16.07.  Július Pašteka
  16.07.  Václav Šuplata
  16.07.  Jozef Ulian

  Dnes má meniny
  Kamil

  Zajtra má meniny
  Henrich    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS