o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Milan Sága / technika

Milan Sága

prof. Dr. Ing. Milan Sága
profesor na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, vedúci Katedry aplikovanej mechaniky

* 20.10.1965 Žilina
vzdelanie

1984 Gymnázium, Žilina
1989 Strojnícka a elektrotechnická fakulta, Vysoká škola dopravy a spojov Žilina, odbor Dopravná a manipulačná technika, Ing.
1995 Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, odbor Dopravná a manipulačná technika, Dr.
1999 Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, odbor Aplikovaná mechanika, doc.
2006 Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, odbor Časti a mechanizmy strojov, prof.

životopis

Profesor Milan Sága pôsobí na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity. Od roku 2005 je vedúcim Katedry aplikovanej mechaniky a zároveň prodekanom pre vedu a výskum. Po ukončení štúdia na Strojníckej a elektrotechnickej fakulte v Žiline pracoval v ZŤS Martin. V roku 1993 bol odborným asistentom na Katedre mechaniky, pružnosti a pevnosti Strojníckej fakulty ŽU. V roku 1995 obhájil dizertačnú prácu „Optimálne navrhovanie vybraných parametrov traťových strojov“ a získal vedeckú hodnosť Dr. V roku 2006 sa stal riadnym profesorom v odbore Časti a mechanizmy strojov.
Profesor Milan Sága bol zodpovedným riešiteľov viacerých projektov KEGA a VEGA. Je členom Stredoeurópskej spoločnosti pre počítačovú mechaniku, podpredsedom Vedeckej rady Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity, pôsobí vo vedeckých výborov domácich a zahraničných konferencií.

Priebeh kariéry:

1989 - 1990 ZŤS Martin
1990 - 1991 študijný pobyt na Strojníckej a elektrotechnickej fakulte, VŠDS Žilina
1993 odborný asistent na Katedre mechaniky, pružnosti a pevnosti, SjF ŽU v Žiline, Oddelenie
ružnosti a pevnosti
1995 Obhajoba dizertačnej práce "Optimálne navrhovanie vybraných parametrov traťových strojov"
a udelenie vedeckej hodnosti
1999 habilitácia na tému „Analýza a syntéza nelineárnych mechanických sústav s náhodnými vstupmi“
2000 školiteľ na doktorandskom štúdiu v odbore Aplikovaná mechanika
2002 školiteľ na doktorandskom štúdiu v odbore Časti a mechanizmy strojov
2004 prodekan pre vedu a výskum SjF, ŽU v Žiline
2005 vedúci Katedry aplikovanej mechaniky, SjF ŽU v Žiline
2006 riadny profesor v odbore Časti a mechanizmy strojov

Hlavné vedecké a výskumné aktivity:

- Stochastické kmitanie konštrukcií
- Optimalizácia konštrukcií v spojení s metódou konečných prvkov
- Multiaxiálna únavová životnosť v spojení s metódou konečných prvkov
- Intervalové a fuzzy konečné prvky

Najvýznamnejšie projekty a aktivity:

Riešiteľ a spoluriešiteľ desiatok projektov doma i v zahraničí. Napríklad projektov VEGA, KEGA, AV, APVV a iných.

Zodpovedný riešiteľ:

- KEGA projekt: Počítačová analýza a syntéza mechanických sústav
- KEGA projekt: Moderné prostriedky hodnotenia spoľahlivosti komponentov technických systémov so zreteľom na automobilový priemysel
- VEGA projekt: Nové prístupy inverzného modelovania konštrukcií automobilov a dopravných
zariadení za účelom inovácie a optimalizácie
- KEGA projekt: Algoritmizácia výpočtových postupov na analýzu spoľahlivosti mechanických sústav
- AV projekt: Implementácia nových technológií riešenia dynamických problémov spotrebných
výrobkov s rotačnými prvkami

Spolupráca s priemyslom:

- Triple D Bending Calgary, Alberta, Canada
- MTH Praha, Česká rep.
- Matador Machinery Púchov
- EVPÚ Nová Dubnica
- PSL Považská Bystrica
- Kinex Kysucké Nové Mesto, atď.

Členstvo v odborných spoločnostiach:

* Stredoeurópska spoločnosť pre počítačovú mechaniku (Central European Association for Computational Mechanics - CEACM).
* Združenie Vedecko-technickej spoločnosti (VTS) pri Žilinskej univerzite.
* Podpredseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline
* Člen redakčnej rady časopisu Applied and Computational Mechanics
* Člen vedeckého výboru domácich a zahraničných konferencií, napr.:
- TRANSCOM 2005 a TRANSCOM 2007, Žilina.
- Optimalizácia mechanických sústav a zariadení, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry, 2007
- Nekonvečné technológie, Žilina, 2006, 2007
- Computational Mechanics, Nectiny, Czech rep., 2006, 2007

tvorba

Publikačné aktivity:

Je autorom alebo spoluautorom viac ako 140 vedeckých a odborných prác.

Monografie a vysokoškolské učebnice:

Žmindák M., Sága M., Tvaružek J., Husár Š.: Optimalizácia mechanických sústav, EDIS ŽU v Žiline, 2000, ISBN 80-7100-631-9 (podiel 30%)

Sága M., Vavro J., Kopecký M.: Počítačová analýza a syntéza mechanických sústav, ZUSI Žiline, 2003, ISBN 80-968605-4-2 (podiel 75%)

Dekýš V., Sága M., Žmindák M.: Dynamika a spoľahlivosť mechanických systémov, VTS pri ŽU v Žiline, ISBN 80-969165-2-1, (podiel 51%)

Gerlici J., Hlavňa V., Chudzikiewicz A., Janíček F., Kadorová M., Kalinčák D., Korecz K., Lack T., Medvecký Š., Polách O., Řezníček R., Sága M.: Transport means properties analysis, ISBN 80-8070-408-2 (podiel 12%),

Sága M., Vaško M., Kocúr R., Toth. Ľ., Kohár R.: Aplikácia optimalizačných algoritmov v mechanike telies, VTS pri ŽU v Žiline, 2006, ISBN 80-969165-9-9, (podiel 30%)

Kalinčák, D., Gerlici, J., Kukuča, P., Lábaj, J., Lack, T., Polách, O., Sága, M.: Dopravný prostriedok – Výpočtové metódy, Žilinská univerzita v Žiline/EDIS 2005, ISBN 80-8070-476-7, (podiel 15%).

Homišin, J., Bigoš, P., Sága, M., Němeček, P., Dejl, Z., Harlecki, A., Gancarczyk T., Pešík, L., Vereš, M., Gaduš, J., Stadnicki, J.: Súčasné trendy optimalizácie strojov a zariadení, C-Press Košice 2006, ISBN 80-8073-656-1, (podiel 13%)

Cúth V., Sága M., Toth Ľ.: Pružnosť a pevnosť, Zbierka príkladov I, EDIS ŽU v Žiline, 1999, ISBN 80-7100-554-1 (podiel 35%)

Grajciar I., Sága M.: Základy mechaniky telies I, Fatrapress Žilina, 2003, ISBN 80-969104-0-X, (podiel 25%)

Grajciar I., Sága M.: Základy mechaniky telies II, Fatrapress Žilina, 2004, ISBN 80-968823-9-2 (podiel 70%)

Vavro J., Kopecký M., Sága M., Fandáková M.: Nové prostriedky a metódy riešenia sústav telies II, DIGITAL GRAPHIC, Trenčín, 2005, ISBN 80-968337-9-0, (podiel , 28%)

Vedecké články v časopisoch:

Sága, M.: Mass Minimising of Truss Structures Subjected to Prescribed Fatigue Life, Machine Dynamics Problems, Vol. 28, No. 4, 2004, pp. 101-106, ISSN 0239-7730

Sága M., German R.,: A Comparison study of Linearization and Qudratization Techniques in Stochastic Dynamics, Engineering Mechnics, Vol.8, 2001, No.2, pp.113-125, ISSN 1210-2717 (podiel 70%)

Sága M.: Application of multiaxial fatigue analysis to damage prediction of transport machinery, Scientific Bulletin, Vol. XVIII, Serie C, North University Baia Mare 2004, pp. 303-310, ISSN 1224-3264

Sága M., Gerlici J., Vavro J., Cúth V.: Fully Stressing Optimal Design of the Thin Shell Mechanical Structures, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznaňskiej, Poznaň, 1996, pp. 15-21, ISSN 1507-6407, (podiel 55%)

Vavro J., Gerlici J., Sága M., Cúth V.: Investigation of the Dynamic Characteristics of the System of the Supersound Working of the Balls for the Rolling Bearings, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznaňskiej, Poznaň, 1996, pp. 23-29, ISSN 1507-6407, (podiel 30%)

Sága, M., Vavro, J.: Application of linearization technique in Stochastic Dynamics, Machine Dynamics Problems, Vol. 28, No. 4, 2004, pp. 107-113, ISSN 0239-7730, (podiel 65%)

Sága M., Tvaružek J., Vavro J.: Optimum design of dynamic parameters of track maintenance machine, Vibrations in Physikal Systems, Poznaň , 1996, pp. 232-233, ISSN 0860-6897, (podiel 60%)

Vavro J., Tvaružek J., Cúth V., Sága M.: Vibration analysis of rear axle of MICROCAR vehicle, Vibrations in Physikal Systems, Poznaň, 1996, pp. 256-257, ISSN 0860-6897, (podiel 30%)

Tvaružek J., Vavro J., Sága M.: Claw coupling in rotor, Vibrations in Physikal Systems, Poznaň, 1996, pp. 250-251, ISSN 0860-6897, (podiel 30%)

Fandáková, M., Sága, M.: An Analysis of the Load Exerted on a Bearing-Type Transferring Fixed on the Frame at the Top or at the Bottom, Machine Dynamics Problems, Vol. 28, No. 3, 2004, pp. 95-100, ISSN 0239-7730, (podiel 30%)

Sága M.: Contribution to random vibration of uncertainty mechanical systems by using Intlab, Automation and CA Systems in Technology Planning and in Manufacturing, Poznan University of Technology, pp.273 -282, ISSN 1335-3799

Hajská H., Fandáková M., Kopecký M., Slabeycius J., Sága, M.: Lateral Forces Effect on Safety of Driving in Curve, Machine Dynamics Problems, Vol. 28, No. 3, 2004, pp. 119-124, ISSN 0239-7730, (podiel 20%)

Vavro J., Kopecký M., Sága, M.: Diagnostics the natural frequencies of the automobile disc and their analysis, DIAGNOSTYKA, Vol. 30, tom 2, 2004, pp.165-168, ISSN 641-6414, (podiel 30%)

Sága, M., Kuric, I.: Application of fuzzy analysis to fatigue damage prediction for uncertain Woehler curve, Scientific Bulletin, Vol. XVIII, Serie C, North university Baia Mare 2004, pp. 231-240, ISSN 1224-3264, (podiel 70%)

Kuric, I., Sága, M.: Implementation of parametrisation in CAPP based on group technology, Annals of the University of Petrosani, Mechanical Engineering, 6, 2004, pp.85-92, ISSN 1454-9166, (podiel 25%)

Sága, M., Kocúr, R. Dekýš V., Žmindák M.: Contribution to discrete structural optimisation, Scientific Bulletin, Vol. XIX, Serie C, North university Baia Mare 2004, pp. 231-240, ISSN 1224-3264, (podiel 40%)

Sága M., Dekýš V., Vaško, M., Malcho M.: Contribution to mass minimizing of the shell structures subjected to cumulative damage, Machine Dynamics Problems, Vol. 30, No. 4, 2006, pp. 103-111, ISSN 0239-7730, (podiel 45%)

Sága M., Kocúr R., Dekýš V., Vaško, M., Sapietová A.: Mass minimizing of the shell structures using discrete optimizing algorithm, Annals of the University of Petrosani, Mechanical Engineering, vol. 8, 2006, pp. 93-102, ISSN 1454-9166, (podiel 40%)

Hoľková Z. Sága, M., Dunajčan S.: Contribution to computational analysis of finite element models, Engineering fo Rural Development, 2007, Latvia, pp.188-193, ISSN 1691-3043 (podieľ 40%)

Dunajčan S., Vaško, M., Sága, M., Hoľková Z.: Contribution to computational analysis of interval finite elements, Engineering for Rural Development, 2007,Latvia, pp.194-199, ISSN 1691-3043 (podiel 35%)

Sága M., Vaško, M., Malcho M., Jandačka, J.: Computational approach proposition for further processing of the fatigue curve, Applied and Computational Mechanics. Vol. 1, No. 1, 2007, University of West Bohemia, pp. 265-272, ISSN 1802-680X

Kopas P., Handrik M., Sága M., Melicher R.: Comparative analysis of influence selected geometrical parameters on stress concentration in the surrounding of inclusion, Applied and Computational Mechanics. Vol. 1, No. 1, 2007, University of West Bohemia, pp. 115-120, ISSN 1802-680X

Sága M., Vavro J.: Navrhovanie spektrálnych vlastností prútových, nosníkových a škrupinových mechanických sústav, Strojnícky časopis 5/45, Bratislava 1994, str. 409-417, ISSN 0039-2472, (podiel 70%)

Sága M.: Contribution to the analysis of non-stationary radnom vibration of vehicles, Communications, 1-2001, pp. 35-43, ISSN 1335-4205

Sága M.: Numerická štúdia náhodného kmitania nelineárnych prútových konštrukcií, Strojnícky časopis, 52, 2001, č. 4, str. 208-220, , ISSN 0039-2472

Sága M.: Minimalizácia hmotnosti prútových konštrukcií vzhladom na predpísanú únavovú životnost, Acta Mechanica Slovaca, Košice 2/2002, str. 79 – 84, ISSN 1335-2393

Kopecký, M., Vavro, J., Sága M.: Vlastné frekvencie disku pre osobné autoplášte, Acta Mechanica Slovaca, Košice 4/2002, str. 25 –28, ISSN 1335-2393, (podiel 30%)

Leitner B., Sága M.: Odhad únavovej životnosti vybraných častí nákladného vozidla TATRA s využitím počítačovej simulácie vybraných faktorov prevádzkových podmienok, STROJÁRSTVO, 11/2002, str. 64-65, ISSN 1335-2938, (podiel 40%)

Leitner B., Sága M.: Analýza vplyvu vybraných prevádzkových faktorov na spolahlivost nosných častí nákladného vozidla TATRA, STROJÁRSTVO, 12/2002, str. 60-61, ISSN 1335-2938, (podiel 40%)

Vavro, J., Kopecký, M., Sága M.: Analýza zaťaženia rámu manipulátora na odoberanie autoplášťov, Acta Mechanica Slovaca, Košice 4/2002, str. 65 –70, ISSN 1335-2393, (podiel 30%)

Sága M.: Aplikácia diskrétnych optimalizačných postupov pri navrhovaní konštrukčných prvkov, Acta Mechanica Slovaca 4B/2003, Košice, str. 71-78, ISSN 1335-2393

Leitner B., Sága M.: Analýza namáhania častí nákladného vozidla z hľadiska vplyvu stochastických nerovností povrchu vozoviek, Horizonty dopravy, 3/2003, str. 26-30, VÚD Žilina, ISSN 1210-0978, (podiel 40%)

Sága M., Vavro J.: Contribution to Non-Proportional Multiaxial Fatigue Analysis by FEM, Materials Engineering, Vol.11, 2004, No.1, pp. 143-150, ISSN 1335-0803, (podiel 70%)

Vavro J., Sága M.: Analysis and Experimental Measurement of the Automobile Discs Natural Frequencies, Materials Engineering, Vol.11, 2004, No.1, pp. 183-188, ISSN 1335-0803, (podiel 40%)

Sága M., Medvecký Š., Kocúr R., Vaško M.: Príspevok k optimálnemu navrhovaniu geometricky nelineárnych prútových konštrukcií s náhodnými vstupmi, Acta Mechanica Slovaca, Košice 3-C/2004, str. 145 –152, ISSN 1335-2393, (podiel 45%)

Medvecký Š., Sága M., Vaško M., Kocúr R.: Aplikácia metódy fuzzy konečných prvkov na analýzu štruktúr s neurčitými parametrami, Acta Mechanica Slovaca, Košice 3-C/2004, str. 119 –126, ISSN 1335-2393, (podiel 50%)

Kocúr R., Sága M., Medvecký Š., Brumerčík F.: Príspevok k optimalizácii rámových konštrukcií s ohľadom na únavovú životnosť, Acta Mechanica Slovaca, Košice 3-C/2004, str. 107 –114, ISSN 1335-2393, (podiel 35%)

Sága M., Letrich M. Kocúr R.: An analysis of vehicle vibration with uncertain system parameters, Communications, 1-2005, pp. 16-21, ISSN 1335-4205, (podiel 40%)

Milan Sága, Martin Chovanec, Roman Kocúr, Vladimír Dekýš, Štefan Medvecký: Príspevok k optimálnemu navrhovaniu prútových konštrukcií aplikovaním multikriteriálnej funkcie, Acta Mechanica Slovaca, Košice 3-B/2005, str. 175 – 182, ISSN 1335-2393, (podiel 30%)

Milan Sága: Optimalizácia – súčasť moderného konštruovania, Acta Mechanica Slovaca, Košice 3 -B/2005, str. 165 –174, ISSN 1335-2393

Vladimír Dekýš, Milan Sága, Milan Žmindák, Alena Hrčeková: Structural Optimization by Finite Element Method, Acta Mechanica Slovaca, Košice 3-B/2005, str. 61 –66, ISSN 1335-2393, (podiel 30%)

Ján Mazúr, Marián Handrik, Roman Kocúr, Vladimír Dekýš, Milan Sága, Milan Žmindák: Optimalizácia prierezových parametrov konštrukice lisu, Acta Mechanica Slovaca, Košice 3-B/2005, str. 137 –142, ISSN 1335-2393, (podiel 20%)

Alžbeta Sapietová, Milan Sága, Vladimír Dekýš, Milan Žmindák, Milan Vaško: Optimálny návrh unášača vozíkového dopravníka triesok, Acta Mechanica Slovaca, Košice 3-B/2005, str. 183 – 188, ISSN 1335-2393, (podiel 15%)

Milan Vaško, Milan Letrich, Milan Sága, Roman Kocúr, Vladimír Dekýš: Variantná optimalizácia tuhosti transferingového zariadenia, Acta Mechanica Slovaca, Košice 3-B/2005, str. 203 –210, ISSN 1335-2393, (podiel 30%)

Ján Belan, Milan Sága, Peter Labanc: Návrh aplikácie virtuálnych technológií na simuláciu pevnostných testov trojkolky pre závesný klzák, Acta Mechanica Slovaca, Košice 3-B/2005, str. 39 – 44, ISSN 1335-2393, (podiel 20%)

Sága M., Dekýš V., Žmindák M., Mazúr J., Kocúr R.: Príspevok k analýze kumulácie únavového poškodenia pri viacosovom namáhaní, Acta Mechanica Slovaca, Košice 1/2006, str. 475-484, ISSN 1335-2393, (podiel 30%)

Dunajčan S., Sága M., Kocúr R., Vaško M., Hoľková Z.: Optimalizácia z hľadiska základných modálnych a spektrálnych vlastností, Acta Mechanica Slovaca, Košice 4-B/2006, str. 133-140, ISSN 1335-2393, (podiel 20%).

Mazúr, J. Sága, M., Toth, Ľ.: Minimalizácia hmotnosti prútových konštrukcií s ohľadom na nízko cyklovú únavovú životnosť, Acta Mechanica Slovaca, Košice 4-B/2006, str.239-248, ISSN 1335-2393, (podiel 35%).

Vaško M., Sága M., Kopas P.: Aplikácia genetických algoritmov pri optimalizácii prútových konštrukcií, Acta Mechanica Slovaca, Košice 4-B/2006, str. 323-332, ISSN 1335-2393, (podiel 35%).

Počet vedeckých príspevkov zverejnených na zahraničných konferenciách a kongresoch: 37

Počet vedeckých príspevkov zverejnených na domácich konferenciách a kongresoch: 48

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 15.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  15.07.  Eva Krížiková
  15.07.  Veronika Velez Zuzulová
  15.07.  Ľubomír Vážny
  15.07.  Zita Izakovičová
  15.07.  Július Šefránek
  15.07.  Jana Gantnerová
  15.07.  Vladimír Faič
  15.07.  Hana Ponická
  15.07.  Milan Očko
  16.07.  Ivan Tásler
  16.07.  Martin Huba
  16.07.  Ladislav Hluchý
  16.07.  Július Pašteka
  16.07.  Václav Šuplata
  16.07.  Jozef Ulian
  17.07.  Eva Slavkovská
  17.07.  František Zvarík
  17.07.  Miroslav Válek
  17.07.  Pavol Peter Gojdič
  17.07.  Aladár Randík

  Dnes má meniny
  Henrich

  Zajtra má meniny
  Drahomír    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS