o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Štefan Glézl / technika

Štefan Glézl

Prof. Ing. Štefan Glézl DrSc.
strojársky vedec, vysokoškolský profesor

* 10.06.1923 Banská Štiavnica
20.02.2007 Bratislava
motto

Ťažký ale dobrý boj som bojoval, vieru som zachoval a slovenskému národu i Strojníckej fakulte verný zostal som.

vzdelanie

1941 Gymnázium Banská Štiavnica
1948 Štúdium na Strojníckej fakulte a dosiahnutie titulu Ing.
1995 Ašpirantúra pre získanie vedeckej hodnosti kandidáta technických vied CSc.
1964 Habilitácia pre dosiahnutie pedagogickej hodnosti docenta Doc.
1969 Inauguračné  konanie na pedagogickú hodnosť profesora, titul Prof.
1975 Obhajoba dizertačnej práce na doktorát, teda na vedeckú hodnosť doktora technických vied DrSc.

životopis

Prof. Ing. Štefan Glézl, DrSc. bol strojársky vedec a pedagóg.
Na strojníckej fakulte v Bratislave pôsobil takmer 50 rokov. Vedecky pôsobil najmä v oblasti častí strojov a Tribológie.
Profesor Glézl pochádzal zo stolárskej rodiny. Od svojich devätnástich rokov študoval a ďalej žil v Bratislave.
Mal manželku PhMr. Alicu, ktorá prevažnú časť svojho života pracovala v Štátnej nemocnici. Spolu mali dvoch synov. Starší syn Rajmund Glézl pracuje ako ekonomický inžinier vo výpočtovom stredisku železníc v Bratislave a mladší Silvio Glézl pracuje ako strojný inžinier – konštruktér vo Volkswagene Slovakia.
Inžinier Štefan Glézl nastúpil do zamestnania v roku 1947 ako riadny asistent. Od nástupu na Strojnícku fakultu SVŠT bol poverovaný vedením konštrukčných cvičení z predmetov vtedajšieho Ústavu častí strojov a zdvíhadiel Časti strojov I. a Časti strojov II. O tri roky neskôr už prednášal na Strojníckej a Elektrotechnickej fakulte, ale aj na novo založenej Fakulte ekonomického inžinierstva. Bol poverený prednášaním viacerých disciplín, spomedzi mnohých predmetov študentom prednášal napríklad Technické kreslenie, Základy strojníctva, Strojnícke rysovanie, Konštrukčné prvky prístrojovej techniky, či Teóriu trenia a mazania, celkovo 12 predmetov.
Profesor Glézl pracoval na oponentúrach 150 vedeckých a dizertačných prác. Na 24 oponentúrach bol predseda komisie.
Podieľal sa na viac ako dvadsiatich výskumných úlohách:

1 Fakultná výskumná úloha F17 : Spekané ložiská súčasnej výroby od r. 1958 v rámci spolupráce s n. p. ZVL Mokraď. Úloha sa vzťahovala na samomazné ložiská vo všeobecnosti a na perlitické ložiská s prídavkom 1,5% a 4,5% grafitu.
2 Základné skúšobné procesy klzných ložísk zo spekaných železných a bronzových práškov v rámci spolupráce s n. p. Elektrokarbon Topoľčany od r. 1958.
3 Rezortná výskumná úloha : Trenie a mazanie aplikované na spekané ložiská súčasnej výroby, ale aj na vývojove pripravované ložiská zlepšenej kvality od r. 1960 v spolupráci s n. p. ZVL Mokraď. Išlo tu o ložiská impregnované teflonom alebo živicou epoxy, o ložiská z prášku Hametag s prísadou 1,5 a 3% grafitu, ale aj o podmienky a funkciu samomaznej činnosti.
4 Výskum lisovaných ložísk z tvrdenej tkaniny s kolmým vrstvením v rámci HZ 24/66 až 30/66 o spolupráci s n. p. Kablo – Gumon Bratislava od r.1966.
5 Fakultná výskumná úloha F66/18 : Hodnotenie zadieracích a životnostných experimentov ložísk typu RZ a ich zaťažiteľnosť v rámci spolupráce s n. p. ZVL Mokraď od r. 1967.
6 Výskum lisovaných vinutých ložísk z tvrdenej tkaniny a lisovaných ložísk Canevasit v rámci HZ 60/70 až 30/66 o spolupráci s n. p. Kablo – Gumon Bratislava od r. 1970.
7 Fakultná výskumná úloha F71/1 : Účinok maziva na zaťažiteľnosť a životnosť spekaných ložísk od r. 1971 v rámci spolupráce s n. p. ZVL Mokraď.
8 Výskum ložísk z tvrdenej tkaniny Bretonit a zisťovanie vhodnosti niektorých druhov mazadiel od r. 1972 v rámci HZ 11/72 až 30/66 o spolupráci s n. p. Kablo – Gumon Bratislava.
9 Fakultná výskumná úloha F 75/8 : Vplyv klznej rýchlosti na zaťažiteľnosť spekaných ložísk od r. 1975 v rámci spolupráce s n. p. ZVL Dolný Kubín.
10 Štátna výskumná úloha P14-124-207-001 : Vplyv vybraných olejov pri zadieracích a životnostných procesoch od r. 1976 v rámci spolupráce s n. p. ZVL Dolný Kubín.
11 Výskum ložísk zo žíhaného prášku RZ nasycovaných vákuovo alebo ultrazvukom od r.1978 v rámci HZ 123/78-30/66 a v rámci spolupráce s n. p. ZVL Dolný Kubín.
12 Výskum ložísk CuSn 10 zo spekaného pórovitého bronzu v rámci štátnej úlohy P14-124-207-001a spolupráce s n. p. ZVL Dolný Kubín od r. 1978.
13 Výskum vplyvu rôznej ložiskovej vôle na zaťažiteľnosť spekaných ložísk v rámci štátnej úlohy P14-124-207 – 001 a spolupráce s n. p. ZVL Dolný Kubín od r. 1979.
14 Zisťovanie vhodnosti oleja OA-PP80 pri impregnácii ložísk typu RZ od r. 1980 v rámci HZ 44/80-33/66 a spolupráce s n. p. ZVL Dolný Kubín.
15 Výskum protioderových vlastností vybraných druhov olejov od r. 1981 v rámci HZ 34/81-30/66 a spolupráce s n. p. ZVL Dolný Kubín.
16 Overovanie vhodnosti olejov so zahraničnými prísadami pre zlepšenie tribologických vlastností uložení od r. l982 v rámci spolupráce s Chemickotechnologickou fakultou Slovenskej vysokej školy technickej.
17 Výskum využívania domácich prísad pre impregnáciu pórovitých ložísk v rámci HZ 75/83-30/66 a spolupráce s Chemickotechnologickou fakultou SVŠT od r.1983.
18 Overovanie kvality špeciálnych olejov a vplyv nového druhu oleja v rámci HZ 116/85 spolupráce s n. p. ZVL Dolný Kubín od r. 1985.
19 Štátna výskumná úloha III-2-1/09 : Klzné vlastnosti zložených ložiskových materiálov na báze titanu od r. 1985 v rámci spolupráce s Ústavom materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied.
20 Štátna výskumná úloha III-2-1/07 : Zisťovanie tribologických vlastností vybraných kompozitných materiálov v rámci spolupráce s Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV Bratislava od r. 1986.
21 Štátna výskumná úloha III-2-1/07 : Tribologické vlastnosti novovyvinutých ložiskových materiálov od r. 1989 v rámci spolupráce s Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV Bratislava.

V rokoch 1959 - 1990 vyšlo profesorovi Glézlovi 32 výskumných správ prevažne z oblasti klzných uložení a Tribológie.
V rokoch 1963 - 1975 vyšlo profesorovi Glézlovi aj 59 publikácií vedeckého charakteru.
Z nich päť vyšlo v zahraničí:

Glézl,Š.: Selbstschmierendes System der Sinterlager. In: Maschinenbautechnik. Berlin 1971, H.4., s.199-202.

Glézl,Š.: Einfluss des Ölkreislaufes auf die Selbstschmierung der gesinterten Lager. In: Maschinenbautechnik. Berlin 1971, H.5., s.261-264.

Glézl,Š.: Fundamental influences on the capacity of the porous bearings. In : Zagadnienia tarcia, zuzycia i smarowania . Krakov 1971. zv.10., s.189-199.

Glézl,Š.: Supplementary influences on the load capacity of the sintered bearings. In: Zagadnienia tarcia, zuzycia i smarowania. Krakov l971, zv.10.,s.201-213.

Glézl,Š.: Influenza del circuito dell´olio sull autolubrificazione nei cuscinetti sinterizzati. In: Rivista di meccanica. International Bisiness Pres Associates. Milano 1972, 23., s.15-20.

Ocenenia:

1975 Medaila z príležitosti 125. výročia Vysokého účení technického a 75. výročia Strojní fakulty, udelená dekanom VUT, Brno
1978 Čestné uznanie udelené predsedom Mestskej rady MR Československej vedecko-technickej spoločnosti ČSVTS za mimoriadne úsilie o vedeckotechnický rozvoj a angažovanú prácu v ČSVTS, Bratislava
1980 Medaila k 25. výročiu založenia ČSVTS za aktívnu prácu v tejto organizácii, Praha
1980 Čestné uznanie Slovenskej rady SR ČSVTS za mimoriadne úsilie o rozvoj činnosti a technický pokrok pre národné hospodárstvo, Bratislava
1981 Udelenie dekrétu Cechu tribológov a dosiahnutie hodnosti Gradus Magister Tribologis. Vysoké Tatry
1983 Zlatá medaila rektora Slovenskej vysokej školy technickej SVŠT k 60. ročnému životnému jubileu. Bratislava
1983 Uznanie a poďakovanie ministra Školstva a mládeže Slovenskej ocialistickej republiky za dlhoročnú prácu z príležitosti 60. ročného životného jubilea. Bratislava
1983 Osobitný diplom, uznanie a poďakovanie rektora SVŠT za dlhoročnú pedagogickú a vedecko – výskumnú činnosť na Strojníckej fakulte. Bratislava
1983 Zlatý odznak Slovenskej vysokej školy technickej. Bratislava
1983 Poďakovanie a  uznanie Predsedníctva Mestskej rady, ako zakladajúceho člena ČSVTS a  SVTS za dlhoročnú aktívnu prácu a obetavosť pri vykonávaní funkcií v orgánoch tejto spoločenskej organizácie. Bratislava
1983 Zlatý veľký a malý odznak Československej vedecko – technickej spoločnosti. Bratislava
1984 Čestné uznanie II. stupňa Ústrednej rady ČSVTS za mimoriadnu činnosť, úsilie, rozvoj ČSVTS a technický pokrok národného hospodárstva. Praha
1984 Strieborný odznak ČSVTS. Praha
1985 Medaila k 30. výročiu vzniku ČSVTS za úspešnú činnosť v organizácii. Praha
1986 Čestné uznanie I. stupňa za mimoriadne úsilie o rozvoj ČSVTS a technický pokrok národného hospodárstva. Praha
1986 Zlatý ozdnak ČSVTS. Praha
1987 Veľká pamätná medaila a zlatý odznak s nápisom 50 SVŠT, pri príležitosti 50. výročia založenia SVŠT, udelené rektorom za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej vysokej školy technickej. Bratislava
1987 Malá pamätná medaila Slovenskej vysokej školy technickej. Bratislava
1988 Uznanie a poďakovanie ministra Školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky za dlhodobú, obetavú pedagogickú a vedeckú prácu k 65. ročnému životnému jubileu vykonanú pri výchove mladej generácie a za rozvoj vysokého školstva. Bratislava
1988 Vďaka a uznanie rektora za záslužnú prácu na Slovenskej vysokej škole Technickej k 65. ročnému životnému jubileu. Bratislava
1988 Pamätná medaila – plaketa ČSVTS, udelená predsedom Ústrednej rady ČSVTS za obetavú prácu v oblasti vedy a techniky. Praha 1988.
1988 Poďakovanie Mestkej rady ČSVTS za dlhoročnú aktívnu činnosť v Mestkom výbore Strojárskej spoločnosti. Bratislava
1988 Diplom – medaila rektora Vysokej školy technickej za dlhoročnú aktívnu spoluprácu so Strojníckou fakultou VŠT. Košice
1993 Zlatá medaila a plaketa rektora Slovenskej technickej univerzity pri príležitosti 70. výročia životného jubilea za mimoriadne výsledky v pedagogickej a vedeckej práci. Bratislava
1993 Medaila Vysokej školy technickej za dlhoročnú úspešnú a všestrannú spoluprácu. Košice
1993 Plaketa STU udelená rektorom za mimoriadne výsledky v pedagogickej práci a  rozvoj vedeckého poznania na Slovenskej technickej univerzite.Bratislava
1996 Udelenie čestného členstva prezidenta Slovenskej asociácie strojných inžinierov SASI na Slovensku, za mimoriadne zásluhy o rozvoj strojárstva a výchovy strojných inžinierov na Slovensku. Žilina – Bratislava
2000 Uznanie a medaila SjF STU za dlhoročnú úspešnú pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť na Strojníckej fakulte, pri príležitosti slávostného zasadania Vedeckej rady SjF STU a 60. výročia začatia výučby strojného inžinierstva. Bratislava

Členstvo v organizáciách a združeniach:

Profesor Glézl zastával viac ako 100 funkcií na rôznych postoch profesného charakteru.
- Výkonný tajomník a zástupca Ústavu častí strojov a zdvíhadiel SjF SVŠT v Bratislave (1948 - 1952 ).
- Predseda fakultného výboru ČSVTS a SVTS na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave (1963 - 1980).
- Predseda skúšobnej komisie poslucháčov o štúdium popri zamestnaní ŠPZ na SjF SVŠT v Bratislave (od r. 1965).
- Zástupca garanta pre nosný vedný odbor ,,Časti strojov´´ na Strojníckej fakulte (od r. 1965).
- Predseda konštrukčnej sekcie vedecko – technickej konferencie pri príležitosti 35. výročia trvania Strojníckej fakulty v Bratislave (r. 1975).
- Predseda poroty pre obhajoby študentských vedeckých prác v sekcii medziodborovej súťaže ŠVOČ na SjF v Bratislave (r.1978).
- Predseda oponentnej komisie pre obhajoby výskumných úloh na Katedre mechaniky v Bratislave ( od r.1980). Okrem toho aj oponent výskumných úloh na VŠT v Košiciach a na VŠDS v Žiline.
- Predseda sekcie na celoštátnej konferencii Katedier častí strojov s medzináodnou účasťou z príležitosti 40.výročia založenia SjF v Bratislave.(1980).
- Predseda hodnotiteľskej komisie HK federálneho charakteru pre odbor 323 ,,Klzné ložiská“pri štátnej skúšobni č. 233 Československého skúšobného ústavu ložísk, Žilina (od r. 1981).
- Predseda sekcie I. medzinárodného sympózia Intertribo, Vysoké Tatry (roku 1981).
- Predseda komisie pre odborné kandidátske skúšky z vedného odboru 23-01-9 ,,Časti strojov a mechanizmov“ na SjF v Bratislave (od r. 1981).
- Predseda sekcie XXVIII. Federálnej konferencie Katedier častí strojov, Bratislava – Stupava (1987).
- Predseda sekcie III. medzinárodného sympózia Intertribo, Vysoké Tatry(1987).
- Predseda komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore 23-01-9 ,, Časti strojov a mechanizmov“ na SjF STU v Bratislave a na TU v Košiciach (1990 - 1994).
- Predseda komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore 23-01-9 ,,Časti strojov a mechanizmov“ na STU v Bratislave a na TU v Košiciach (od r. 1990).
- Predseda komisie pre habilitácie a menovanie docentov na Strojníckych fakultách STU v Bratislave a TU v Košiciach, a to aj pre menovanie docentov VŠDS v Žiline, resp. MTF STU v Trnave (od r. 1991).
- Predseda komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore 23-01-9 ,, Časti strojov a mechanizmov“ (1996 -2000).
- Predseda komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore 23-02-9 ,, Stavba dopravných strojov a zariadení“ (1996 - 2000).
- Predseda sekcie XXXVIII. medzinárodnej federálnej konferencie Katedier Častí a mechanizmov strojov, Bratislava - Gabčíkovo (1997).

tvorba

(knižné publikácie a skriptá):

Glézl,Š.: Technické kreslenie. Skriptum. Bratislava 1951, 60 s.

Glézl,Š.: Zdvíhacie a dopravné zariadenia energetických výrobní. Skriptum . Bratislava 1952, 90 s.

Glézl,Š.: Časti strojov – odborná terminológia. Kniha Nakladateľstva SAV. Bratislava 1952, 90 s.

Glézl,Š.: Zdvíhadlá, žeriavy, dopravníky. Skriptum. Bratislava 1953, 125s.

Glézl,Š.: Strojnícke rysovanie s úvodom do strojníctva. Skriptum. Bratislava. SNTL. 1954, 385 s.

Glézl,Š.: Dimenzovanie priamych zubov čelných kolies. Kniha. Bratislava SNTL. 1958, 170 s.

Glézl,Š.: Strojnícke rysovanie s úvodom do strojníctva. Skriptum, 2.vydanie. Bratislava 1959, 395 s.

Glézl,Š.: Všeobecné strojárenstvo. Skriptum. Bratislava 1964, 190 s.

Glézl,Š.: Strojnícke kreslenie. Skriptum. Bratislava SVTL 1965, 578 s.

Glézl,Š.: Časti strojov. Skriptum. Bratislava 1965, 203 s.

Glézl,Š. – Srnánek,M.: Strojnícke kreslenie. Kniha. Bratislava SVTL 1965, 378 s. (50 %)

Glézl,Š.: Spojovacie prvky prístrojovej techniky. I. diel. Skriptum. Bratislava 1969, 141 s.

Glézl,Š.: Spojovacie prvky prístrojovej techniky. II. diel. Skriptum. Bratislava 1969, 201 s.

Glézl,Š.: Základy strojníctva. Skriptum Bratislava 1971, 578 s.

Glézl,Š.: Konštrukčné prvky prístrojovej techniky. Skriptum. Bratislava 1976, 158 s.

Glézl,Š.: Základy strojníctva. Skriptum. 2.vydanie. Bratislava 1978, 578 s.

Glézl,Š. – Srnánek,M. : Strojnícke kreslenie. Kniha. 2.vydanie. Bratislava ALFA 1978, 378 s. (50 %)

Glézl,Š. – Srnánek,M.: Základy strojného inžinierstva. Skriptum. Bratislava 1981, 261 s. (65 % )

Glézl,Š.: Konštrukèné prvky prístrojovej technicky. Skriptum. 2.vydanie. Bratislava 1982, 159 s.

Glézl,Š.: Teória trenia a mazania. Skriptum pre postgraduálne štúdium – Tribológia a tribotechnika. Bratislava 1982, 126 s.

Glézl,Š. - Srnánek,M.: Základy strojného inžinierstva. Skriptum. 2.vydanie. Bratislava 1984, 262 s. (65 %)

Glézl,Š. a kolektív: Technické kreslenie. Kniha. Slovenské pedagogické nakladateľstvo. Bratislava 1985, 166 s. (50 %)

Glézl,Š. a kolektív: Základy strojníctva. Celoštátna vysokoškolská učebnica. ALFA Bratislava 1986, 561 s. (55 %)

Glézl,Š.: Základy presnej mechaniky. Skriptum. Bratislava 1986, 300 s.

Glézl,Š.: Teória trenia a mazania. Skriptum pre postgraduálne štúdium - „Problematika trenia, mazania a opotrebenia v technickej praxi“. Bratislava 1986, 126 s.

Glézl,Š. akolektív: Technické kreslení. Kniha. Státní pedagogické nakladatelství . Praha 1986, 160 s. (50 %)

Glézl,Š.: Klzné uloženia. Skriptum pre postgraduálne štúdium ,,Problematika trenia, mazania a opotrebenia v technickej praxi“. Bratislava 1987, 124 s.

Glézl,Š. a kolektív: Základy strojníctva. Vysokoškolská učebnica. ALFA Bratislava 1989, 561 s. (55 %)

Glézl,Š.: Části strojù . Kniha. Technický prùvodce , sv.6. Časť: Mazání a maziva. Praha 1989, s.432 – 455.

Glézl,Š. – Kamarád,J. - Slimák,I.: Presná mechanika. Federálna vysokoškolská učbnica. ALFA Bratislava 1992, 720 s. (65 % )

záujmy

práca s drevom, cestovanie, kino

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Ing. Silvio Glézl


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 21.09.2023

  Narodeniny/výročie  
  21.09.  Robert Nemcsics
  21.09.  Jozef Burian
  21.09.  Martin Benka
  21.09.  Milan Karabín
  21.09.  Oto Barborák
  21.09.  Anton Špiesz
  21.09.  Jozef Baxa
  22.09.  Ľubomír Bulík
  22.09.  Jaroslav Suja
  22.09.  Michal Miloslav Hodža
  22.09.  Anton Habovštiak
  22.09.  Vladimír Weiss
  22.09.  Jozef Búda
  22.09.  Ján Valach
  23.09.  Zuzana Mauréry
  23.09.  Ľubomír Javorský
  23.09.  Milan Timko
  23.09.  Michal Demeš
  23.09.  Roman Kaliský
  23.09.  Magdaléna Štrompachová
  23.09.  Milan Laurenčík

  Dnes má meniny
  Matúš

  Zajtra má meniny
  Móric    za september 2023


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS