o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Ján Knopp / prírodné vedy

Ján Knopp

Ing. Ján Knopp DrSc.
vedec - chemik, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

* 03.06.1937 Špania Dolina (okr. B. Bystrica)
vzdelanie

1960 Chemicko-technologická fakulta SVŠT, Bratislava

Študijné pobyty:

1968 – 1970 USA
1985 – 1986 Francúzsko

životopis

Ing. Ján Knopp, DrSc. sa narodil v roku1937 v Španej Doline. Absolvoval Chemicko-technologickú fakultu SVŠT v Bratislave, so špecializáciou na organickú chémiu – liečivá. Od ukončenia vysokoškolského štúdia v roku 1960 až do odchodu do dôchodku v roku 2006 pracoval na Ústave experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislave.
Začínal v tíme zaoberajúcom sa stanovením jódu a jeho zlúčenín v biologickom materiáli v rámci riešenia problému endemickej strumy na Slovensku. Témy, ktorá zapísala ústav medzi popredné lekárske vedecké pracoviská. Pri riešení tohto problému dosiahol prvý výrazný medzinárodný ohlas. Výsledky tejto precíznej metódy vzbudili záujem zahraničných partnerov vrátane Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a prevzali ju viaceré zahraničné pracoviská.
Po obhájení kandidátskej dizertačnej práce na Prírodovedeckej Fakulte Univerzity J. E. Purkyňe v Brne v roku 1968 dostal pozvanie na študijný pobyt do USA. Napriek zložitej situácii v začiatkoch okupácie našej krajiny sa mu podarilo do USA vycestovať. Získal tam originálne výsledky objasňujúce kaskádové reakcie pri akumulácii jódu a tvorbe hormónov v štítnej žľaze. Bol navrhnutý na Van Meter Prize, cenu Americkej tyreoidálnej spoločnosti.
Po návrate v roku 1970 Ing. Knopp pokračoval v intenzívnej vedeckej práci. V roku 1985 obhájil v Prahe ako jeden z prvých doktorskú dizertačnú prácu v oblasti molekulovej biológie. V tom istom roku dostal pozvanie na pozíciu research profesora na Lekárskej fakulte Univerzity v Marseille. Počas pobytu v Marseille pracoval na primárnej kultúre tukových buniek a prispel k objasneniu funkcie účinku hormónov štítnej žľazy na molekulovej úrovni.
Vedecká aktivita Ing. Knoppa je zahrnutá v 213 pôvodných vedeckých prácach publikovaných prevažne v zahraničných periodikách. Navyše, publikoval takmer 30 vedecko-popularizačných článkov. Počet citácií na jeho práce prekročil úctyhodné číslo 350. Ján Knopp sa snažil, aby jeho výsledky nezostali len vo forme významných publikácií, ale keď sa dalo, tak hľadal aj možnosti pre výstupy do praxe.
Ing. Knopp prednášal na FaF UK, PriF UK a na doškolovacom ústave pre lekárov a farmaceutov v Bratislave. Pod jeho vedením na ústave vypracovalo a úspešne obhájilo diplomové a dizertačné práce 5 doktorandov a 35 diplomantov.
Zásadným spôsobom sa podieľal na činnosti SAV v oblasti vedecko-organizačnej. Zo začiatku kreovania Grantovej agentúry pracoval ako predseda, neskôr ako podpredseda komisie pre molekulárnu biológiu a ako člen Predsedníctva grantovej agentúry. Ako predseda Komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác a ako člen Komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác výrazne prispel k vysokej kvalite odboru molekulová biológia na Slovensku. Nemožno nespomenúť mnohoročnú činnosť Ing. Knoppa v Rade slovenských vedeckých spoločností pri SAV, v ktorej pôsobil dlhodobo ako jej predseda.
Výrazom organizačných kvalít Ing. Knoppa bolo jeho zvolenie do Predsedníctva SAV, kde pracoval tri funkčné obdobia vo funkcii zástupcu podpredsedu pre 2. OV. Počas tohto obdobia sa aktívne angažoval a prispel k riešeniu množstva úloh a problémov SAV.
Po odchode do dôchodku ešte aktívne prispel k spusteniu programu Celoživotného vzdelávania pracovníkov SAV.
Vedecká komunita ocenila prínosy Ing. Knoppa aj formálne. V roku 1978 ho ocenila Slovenská fyziologická spoločnosť a o dva roky neskôr Slovenská endokrinologická spoločnosť. Ako člena kolektívu ho vyznamenala svojou Cenou v roku 1984 SAV. V roku 1997 získal Striebornú a o 10 rokov neskôr aj Zlatú čestnú plaketu SAV za prínos k biologickým vedám.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:
Európska tyreoidálna spoločnosť
Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu pri SAV
Rada vedeckých spoločností pri SAV (predseda)

Ocenenia:
2008 medaila SAV za podporu vedy
2007 Zlatá čestná plaketa SAV za prínos k biologickým vedám
1997 Strieborná čestná plaketa SAV za prínos k biologickým vedám

tvorba

Najdôležitejšie výsledky:

Vypracovanie metódy na určenie nanomnožstiev jódu v rozličných biologických materiáloch vo vzťahu k riešeniu problému endemickej strumy
Objasnenie mechanizmu účinku tyreotropného hormónu na funkciu štítnej žľazy cez druhý posol cyklický 3,5 – adenozínofosfát a mediatoroú RNA

časopisecké publikácie a patenty – 180
vedecká výchova – 5
medzinárodné projekty – 3

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: I. Zahradník; M. Macková: Kto je kto v SAV, 2004, Veda


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 12.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  12.07.  Imrich Andrejčák
  12.07.  Miroslav Michalech
  12.07.  Ľubomír Závodný
  12.07.  Ivan Krasko
  12.07.  Ľudo Zúbek
  12.07.  Marián Kvasnička
  12.07.  Ivan Herčko
  13.07.  Nikoleta Stehlíková
  13.07.  László Köteles
  13.07.  Karol Kočík
  13.07.  Ján Hartel
  13.07.  Miloslava Zemková
  14.07.  Peter Ponický
  14.07.  Milan Markovič
  14.07.  Otto Berger
  14.07.  Ľuboš Martinák
  14.07.  Oľga Nachtmannová
  14.07.  Viliam Pichler
  14.07.  Juraj Sarvaš
  14.07.  Miloslav Mojžiš

  Dnes má meniny
  Nina

  Zajtra má meniny
  Margita    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS