o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Juraj Fabián / medicína

Juraj Fabián

Prof., MUDr. Juraj Fabián DrSc., FESC.
lekár, kardiológ

* 07.10.1935 Prešov
08.04.2010
vzdelanie

1953 štátne gymnázium, Prešov
1953 – 1959 Fakulta všeobecného lekárstva, Karlova Univerzita, Praha
1962 atestácia I. stupňa, vnútorné lekárstvo
1967 atestácia II. stupňa, vnútorné lekárstvo
1967 Interim ECFMG Certificate
1970 kandidát lekárskych vied
1978 atestácia z kardiológie
1981 doktor lekárskych vied
1983 titul profesor
1985 titul Visiting profesor
1988 titul FESC

životopis

Juraj Fabián sa narodil 7.októbra 1935 v Prešove. Po absolvovaní gymnázia vo svojom rodisku vyštudoval v Prahe Fakultu všeobecného lekárstva Karlovej univerzity. Po promócii prakticky viac ako 30 rokov pôsobil v Prahe na popredných zdravotníckych, fakultných a vedecko-výskumných ústavoch. Tam získal odbornú kvalifikáciu v internej medicíne a v kardiológii, vedeckú hodnosť doktora vied (DrSc.) a v roku 1983 sa stal profesorom Karlovej univerzity v odbore Vnútorné lekárstvo. Od roku 1995 je „visiting profesor“ Lekárskej fakulty Belehradskej univerzity.
V medziobdobí dlhodobo pracoval na významných kardiologických a kardiochirurgických pracoviskách v zahraničí – v anglickom Liverpoole, v Belehrade a na Kube.
Od roku 1991 pôsobí v Bratislave. Stal sa riaditeľom Ústavu kardiovaskulárnych chorôb (ÚKVCH) a neskôr aj riaditeľom novovybudovaného Slovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (SÚSCH, v súčasnosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb /NÚSCH/) v Bratislave. Od roku 1997 do roku 2007 bol v NÚSCH primárom Transplantačného oddelenia, v súčasnosti tam pôsobí vo funkcii predsedu Vedeckej rady a vedúceho Odboru pre vedu výskum a vzdelávanie.
Popri vlastnej práci v oblasti kardiológie profesor Fabián zastával a zastáva množstvo funkcií v odborných lekárskych spoločnostiach a organizáciách doma i v cudzine. Je členom Výboru Slovenskej kardiologickej spoločnosti, zakladajúcim členom Európskej kardiologickej spoločnosti (Founding Fellow ESC – FESC). Je expertom SZO (WHO Expert Advisory Panel on Cardiovascular Diseases). Zastáva významné pozície v redakčných radách kardiologických časopisov, je autorom nesmierne veľkého počtu odborných publikácií. Náš najcitovanejší kardiológ v zahraničí.
Jeho progresívny prístup v riešení medicínskych problémov dokumentuje fakt, že ako prvý v bývalom Československu založil koronárnu jednotku a vykonával priame katetrizačné merania u chorých s akútnymi srdcovými príhodami a infarktom myokardu.
Je zakladateľom systematického programu transplantácie srdca, ktorý v roku 1984 vyústil do 1. úspešnej transplantácie v bývalom Československu. Tento program inicioval aj neskôr na Slovensku a v roku 1998 sa uskutočnila 1. úspešná transplantácia srdca v histórii samostatnej Slovenskej republiky. S istotou možno konštatovať, že bez jeho systematického prístupu by tento, predovšetkým organizačne náročný program, doteraz nebol na Slovensku zavedený. Práve transplantácie sú jednou z oblastí, podľa ktorých sa posudzuje úroveň a stupeň medicínskej starostlivosti a vyspelosti krajiny. V súčasnosti žije na Slovensku viac ako 100 ľudí s novým srdcom, ktorí za svoju druhú šancu v živote môžu ďakovať práve profesorovi Fabiánovi.
Svoje kontakty z pozície kardiológa svetového mena využíva pri organizácii odborných podujatí. Ako predseda Pracovnej skupiny pre transplantáciu srdca a pľúc pri Slovenskej kardiologickej spoločnosti každoročne pozýva na Slovensko významné osobnosti. Na základe takejto iniciatívy bol v roku 1995 na návšteve Slovenska aj známy kardiochirurg Christian Barnard. V roku 2004 jeho pozvanie prijal profesor Eugene Braunwald, svetovo uznávaný kardiológ z Bostonu.
Profesor Fabián väčšinu voľného času podriaďuje svojej profesii. Vo vzácnych chvíľach voľna chodí rád na turistiku, navštevuje historické pamiatky, výstavy a galérie. S potulkami prírodou súvisí ešte jedna záľuba - poľovačka. V súčasnosti ho už ani tak nelákajú trofeje, ale najmä relaxácia v tichom prostredí lesa.
Profesor Juraj Fabián je členom viacerých organizácií a združení. Od roku 1966 je členom Českej kardiologickej spoločnosti, tiež Pracovnej skupiny Srdeční selhání, od roku 1977 pôsobí v združení Working group Mechanism of Coronary Flow And Angina Pectoris. V Slovenskej kardiologickej spoločnosti pôsobí od roku 1991, v Európskej kardiologickej spoločnosti od roku 1988. Od roku 1993 pôsobí tiež ako člen Working Group Valvular Heart Disease a od roku 1996 členom Working Group on Cardiovascular Surgery.

Ocenenia:

1979 Libenského medaila
1979 Zlatá medaila SLS
1980 Štátna cena za prínos v oblasti cievnej a koronárnej chirurgie
1985 Štátna cena za založenie systematického programu transplantácie srdca v Československu
1986 Pamätná medaila J. E. Reimana
Medaila J. E. Purkyně
Strieborná medaila SLS

tvorba

Jeho publikačná, prednášková a vedecko-výskumná činnosť je mimoriadne rozsiahla. Je autorom alebo spoluautorom viac ako 400 odborných článkov a 9 monografií, publikovaných u nás a v zahraničí. Predniesol viac ako 900 odborných prednášok. Vyškolil 14 kandidátov vied, ktorí v súčasnosti zastávajú významné medicínske posty a dosiahli ďalšie vedecké hodnosti. Doteraz sa intenzívne podieľa na pre- aj postgraduálnej výchove lekárov. Založil a viac ako 14 rokov viedol „Dni mladých výskumníkov“ v Prahe a v súčasnosti je hlavným koordinátorom „Súťaže mladých kardiológov“ na kongresoch Slovenskej kardiologickej spoločnosti.
Kvalitu jeho publikačnej činnosti ocenilo viacero odborných spoločností (opakované ceny Českej aj Slovenskej kardiologickej spoločnosti, cena prezídia Československej lekárskej spoločnosti a ďalšie). Za priekopnícke práce dostal niekoľko vysokých čestných cien a vyznamenaní, ku ktorým patria aj dve štátne ceny - „za prínos v oblasti cievnej a koronárnej chirurgie“ (1980) a „za založenie systematického programu transplantácie srdca v ČSSR (1985), Medaila J. E. Purkyňu, Strieborná a Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti. Okrem toho mu elitný klub Hospodárskych novín udelil ocenenie „Zlatý podnikateľský Biatec za rok 1997“ za spoluúčasť na rozvoji kardiovaskulárnej medicíny v Slovenskej republike.

záujmy

poľovníctvo, turistika, plávanie

články linky
  Zomrel zakladateľ programu transplantácie srdca Juraj Fabián
  Profesor Juraj Fabián dojal pri preberaní ocenenia svojich spolužiakov k slzám

 Staršie články o osobnosti >>
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: MUDr. I. Štefanková, PhD., Who is who v Slovenskej republike, F. Janícek, 2003, str. 118 – 119.


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 07.02.2023

  Narodeniny/výročie  
  7.02.  Peter Bondra
  7.02.  Pavol Zajac
  8.02.  Rudolf Fabry
  8.02.  Jozef Ciller
  8.02.  Alojz Rigele
  8.02.  Viliam Ostrožlík
  8.02.  Jozef Viskupič
  8.02.  Eugen Jurzyca
  9.02.  Rudolf Zajac
  9.02.  Zuzana Tlučková
  9.02.  Juraj Lapin
  9.02.  František Tóth
  9.02.  Richard Kapuš
  9.02.  Viliam Obert
  9.02.  Samuel Jurkovič
  9.02.  Imrich Kotvan
  9.02.  Veronika Vadovičová
  9.02.  Radovan Kazda

  Dnes má meniny
  Vanda

  Zajtra má meniny
  Zoja    za február 2023


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS