o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 René Matlovič / funkcionári vedy a vzdelania

René Matlovič

prof. RNDr. René Matlovič PhD.
rektor Prešovskej uvinerzity

* 31.07.1967 Prešov
vzdelanie

1973 - 1981 Základná deväťročná škola Prešov
1981 - 1985 Gymnázium Prešov (dnes Gymnázium J. A. Raymana)
1985 - 1990 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor geografia a kartografia. Na základe obhajoby diplomovej práce a študijných výsledkov udelený titul doktora prírodných vied (RNDr.)
1992 - 1997 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Łodzki, Łódź, Poľsko. Doktorandské štúdium v odbore humánna geografia (PhD.)
2000 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, habilitácia v odbore humánna a regionálna geografia (doc.)
2007 vymenovaný za profesora v odbore 4.1.35. geografia po úspešnej inaugurácii na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove

životopis

René Matlovič sa stal novým rektorom Prešovskej univerzity 1. augusta 2007. Rozhodol o tom Akademický senát Prešovskej univerzity. Vo funkcii vystriedal Františka Mihinu a stal sa tak v poradí tretím rektorom Prešovskej univerzity.
Súčasný rektor Prešovskej univerzity pôsobil v rokoch 1990 - 1996 ako vedecký pracovník na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove. Od roku 1997 pôsobil na Fakulte humanitných a prírodných vied PU v Prešove, do roku 2000 ako odborný asistent, nasledujúce tri roky ako docent. V rokoch 2004 - 2007 vykonával funkciu mimoriadneho profesora a od roku 2007 funkciu profesora. Zároveň bol v rokoch 2000 - 2007 prodekanom Fakulty humanitných vied.
Okrem týchto funkcií René Matlovič pôsobil externe aj na iných inštitúciách:
1993 - 1995 Filozofická fakulta UPJŠ Prešov, Katedra slovenských dejín a archívnictva
2003 - 2004 Filozofická fakulta PU Prešov, Katedra politológie
2003 - 2005 Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice, Ústav geografie
2003 - 2004 Ústav národnostných menšín a cudzích jazykov PU Prešov
2005 - Wydzial Socjologiczno-Historyczny UR, Rzeszów, Instytut Socjologii, Poľsko
2006 (apríl - máj) – inv. prof. - Université des Sciences et Technologies de Lille, Francúzsko

Profesor Matlovič absolvoval aj viaceré stáže a výskumné pobyty v zahraničí. V rokoch 1985 - 2007 absolvované študijné a prednáškové pobyty na univerzitách a vedeckých inštitúciách v Limericku (Írsko), Lille, Clermont-Ferrande (Francúzsko), v Maribore (Slovinsko), Prahe a Olomouci (Česko), Lódźi, Krakówe, Warszawe, Lubline (Poľsko), v nemeckom Halle, ukrajinksom Užhorode, či v Sofii (Bulharsko).

Členstvo v grémiách a celoštátnych a medzinárodných organizáciách

- predseda vedeckej rady Prešovskej univerzity v Prešove (od r. 2007)
- člen vedeckej rady Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (od r. 2007)
- člen vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach (od r. 2007)
- člen Slovenskej rektorskej konferencie (od r. 2007)
- člen vedeckej rady Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove (od r. 2000)
- člen vedeckej rady Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika (od r. 2006)
- člen vedeckej rady Ústavu vedy a výskumu Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici (od r. 2006),
- člen výboru EUGEO – asociácie geografických spoločností členských krajín EÚ,
- prezident Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV (od r.2006)
- člen Slovenského národného geografického komitétu (od r. 2001)
- člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie – poradného orgánu Vlády SR - pre fyziku a vedy o Zemi a vesmíre (od r. 2003)
- člen komisie VEGA č. 3 pre vedy o Zemi a vesmíre (od r. 2005)
- člen spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia vo vednom odbore 13-03-9 regionálna geografia
- člen odborovej komisie a školiteľ doktorandského študijného programu regionálna geografia a regionálny rozvoj v študijnom odbore 4.1.38. regionálna geografia
- člen redakčnej rady (od r. 1998) a výkonný redaktor (od r. 1999) Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Folia Geographica
- člen redakčnej rady Peregrinus Cracoviensis (vydáva UJ Kraków) (od r. 2002)
- člen redakčnej rady Acta Collegii Evangelici Presoviensis (od r. 1997)
- člen redakčnej rady Geografická revue (od r. 2005)
- člen redakčnej rady Geografie – sborník České geografické společnosti (od r. 2007)

Ocenenia:

1990 Cena rektora Univerzity Komenského v Bratislave
2006 Cena rektora Prešovskej univerzity v Prešove

tvorba

Špecializácia vedecko-výskumného zamerania:
- komplexné štúdium intraurbánnych štruktúr s osobitným zreteľom na ich premeny v kontexte sociálno-ekonomickej transformácie a globalizácie a konceptu kvality života
- regionálne disparity na Slovensku, regionálny rozvoj a konkurencieschopnosť regiónov
- religiózno-geografický výskum
- vývoj geografického myslenia na Slovensku v kontexte paradigmatického vývoja humánnej geografie
- demografické analýzy a prognózy

V evidencii 194 publikačných jednotiek, z toho 5 monografií, 6 učebných textov, 24 vedeckých prác v zahraničí a 66 vedeckých prác doma. V evidencii je 392 citácií a ohlasov.

články linky
  Inaugurovali rektora Prešovskej univerzity

 Staršie články o osobnosti >>
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: René Matlovič


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 14.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  14.07.  Peter Ponický
  14.07.  Milan Markovič
  14.07.  Otto Berger
  14.07.  Ľuboš Martinák
  14.07.  Oľga Nachtmannová
  14.07.  Viliam Pichler
  14.07.  Juraj Sarvaš
  14.07.  Miloslav Mojžiš
  15.07.  Eva Krížiková
  15.07.  Veronika Velez Zuzulová
  15.07.  Ľubomír Vážny
  15.07.  Zita Izakovičová
  15.07.  Július Šefránek
  15.07.  Jana Gantnerová
  15.07.  Vladimír Faič
  15.07.  Hana Ponická
  15.07.  Milan Očko
  16.07.  Ivan Tásler
  16.07.  Martin Huba
  16.07.  Ladislav Hluchý
  16.07.  Július Pašteka
  16.07.  Václav Šuplata
  16.07.  Jozef Ulian

  Dnes má meniny
  Kamil

  Zajtra má meniny
  Henrich    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS