o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Ivan Sokol / hudba

Ivan Sokol

prof. Ivan Sokol
organový virtuóz, pedagóg a zakladateľ medzinárodného organového festivalu v Košiciach

* 15.06.1937 Bratislava
02.08.2005 Nemecko
vzdelanie

základy klavírnej hry získal o. i. u Márie Cikkerovej, matky skladateľa Jána Cikkera
1952 - 1957 Konzervatórium v Bratislave, organ (Irma Skuhrová)
1961 - 1965 Akademie muzických umění v Prahe (Jiří Reinberger)

životopis

Ivan Sokol sa narodil v rodine prominentného slovenského autonomistického politika Dr. Martina Sokola ako tretí syn. Keď mal sedem rokov, jeho otca odvliekli do Sovietskeho zväzu, kde ho väznili štyri roky. Priskoro stratil aj matku. Pevné zväzky kresťanskej rodiny boli celoživotnou posilou pre neho, aj pre jeho bratov. Pod vplyvom neradostných zážitkov raného veku sa formoval jeho vzťah k viere, národu a spravodlivosti, a predsavzatie študovať právo a teológiu. Keď v danom čase a s takou rodinnou anamnézou sa to ukázalo ako neuskutočniteľné, zavážili jeho hudobné predpoklady. V menej ostro sledovanej hudobnej sfére bolo možné jeho prijatie a úspešné ukončenie štúdia organovej hry na Konzervatóriu v Bratislave. Na VŠMU sa nedostal, pretože rektor Andrej Bagar odmietol pripustiť syna predsedu Slovenského snemu na školu. Krátko po tomto neúspechu ho odvelili povestného PTP.

Až keď roku 1961 profesor pražskej AMU Jirí Reinberger spoznal jeho veľké nadanie, umožnil mu študovať na vysokej škole. Už v tom čase bol držiteľom cien z medzinárodnej súťaže Pražského Jara a Bachovej sútaže v Lipsku. Neskôr profesor Reinberger zariadil, aby na košické Konzervatórium premiestnili organ, ktorý národný podnik Varhany Krnov práve vystavoval v Bruseli. Keďže bol jeho prominentným žiakom, umožnil mu, aby tu nastúpil ako prvý pedagóg organovej hry. Spolu s protagonistami novozaloženej Štátnej filharmónie - Bystríkom Režuchom, Annou Kovárovou, potom Lubomírom Cížkom , Karolom Petróczim a so skladateľmi Jozefom Grešákom a Jozefom Podprockým – pozdvihli Košice na druhé naše hudobné centrum.

Podarilo sa mu založiť Medzinárodný organový festival (najstarší na Slovensku) v Košiciach, neskoršie aj pravidelné cykly koncertov v Bardejove a v Humennom a presadiť postavenie koncertného organa v sieni ŠF. Začal tu, ale aj na iných miestach intenzívne nahrávať na gramofónové dosky. Postavil si náročný umelecký cieľ, a to nahrať kompletné organové Bachovo dielo. Okrem toho mal predstavu podnecovať a následne uvádzať celý rad organových diel strednej generácie slovenských skladateľov. Nie všetko sa mu darilo.

Keď roku 1976 novodosadený riaditeľ Konzervatória Merešš zaviedol polovojenský, silne ideologizovaný režim a znemožnil mu jedinú možnosť umeleckej prípravy, nočné cvičenie na školskom organe, odišiel a ostal na „voľnej nohe“. Vymenovaním za sólistu ŠF našťastie získal možnosť stáleho kontaktu s nástrojom. Po odsťahovaní sa do Bratislavy nedokázal zabrániť jeho schátraniu. Aj keď tu ostal žiť, jeho umelecká a organizačná činnosť bola spätá s východným Slovenskom. Z Bachovho rozsiahleho diela sa mu podarilo nahrať len niečo cez polovicu, paradoxne práve v čase, keď bol organ proskribovaným nástrojom. Pokračovanie v projekte po zmene režimu v roku 1989 zamrzlo kvôli sprivatizovaniu a následnému pádu medzinárodne úspešného a prosperujúceho slovenského hudobného vydavateľstva OPUS.

V pedagogickej činnosti pokračoval až od roku 1995 ako hosťujúci profesor na VŠMU. Bol všeobecne obľúbený ako milý, nekonfliktný kolega, veľkorysý a dobroprajný k žiakom. Jeho priateľská, pokojná povaha, skromnosť, neokázalosť vystupovania a ochota pomôcť každému a každej dobrej veci, mu zabezpečila široký okruh priateľov z rozličných umeleckých i občianskych sfér.

Okrem pedagogicko-výchovnej práce sa venoval koncertnej činnosti na domácich a zahraničných pódiách – Rusko, Nemecko, Maďarsko, Poľsko, Belgicko, Švajčiarsko, Francúzsko, pobaltské štáty, ázijské republiky, zámorie v štátoch USA a Mexiku a i.

Popri mnohých domácich festivaloch sa predstavil v rámci Pražskej jari, Medzinárodného hudobného festivalu v Brne, na festivaloch v Olomouci, Ostrave, v rámci Wiener Festwochen, na slávnostiach v Krakove, Vroclavi, Lodži, v Olive (Gdansk), na festivaloch v Istanbule, Bruseli, Stockholme, Arnstadte, Erfurte a Hamburgu.

Interpretoval a nahral mnoho významných organových diel všetkých štýlových období domácej aj zahraničnej tvorby na Slovensku i v zahraničí. Široké repertoárové spektrum obsahuje nielen vynikajúci citlivý ponor do hlbín Bachovej hudby a celostný prehľad skvostnou svetovou organovou literatúrou, ale jeho majstrovstvo odkrýva aj cenné bohatstvo organového umenia domácej proveniencie (J. Grešák, J. Podprocký, I. Parík), ktoré právom našlo svoje miesto na početných hudobných nahrávkach.

Okrem všetkých slovenských orchestrov spolupracoval tiež s poprednými českými orchestrami, ako aj s ďalšími zahraničnými telesami (napr. vo Vroclavi, s Krakovskou i so Sofijskou filharmóniou, so súborom Collegium musicum des WDR a ďalšími). Ako sólista spoluúčinkoval so slovenskými dirigentmi (Ondrej Lenárd, Ľudovít Rajter, Bystrík Režucha, Štefan Róbl, Ladislav Slovák, Róbet Stankovský, Ján Zimmer), českými (Karel Ančerl, Mario Klemens, Jiří Kout, Tomáš Koutnik, Stanislav Macura, Lubomír Mátl, Václav Neumann, Libor Pešek, Jindřich Rohan, Milivoj Uzelac) a s ďalšími zahraničnými dirigentmi (Leopold Mayer, Alfred Walter atď.). Spolupracoval s významnými domácimi inštrumentalistami a spevákmi.

Ako popredný reprezentant domáceho i zahraničného interpretačného umenia získal mnohé ocenenia medzinárodných organových súťaží a bol členom medzinárodných porôt.

Za všetky svoje úspechy vďačí iba vlastnej mimoriadne náročnej, sústavnej a dôslednej práci. Hudbu vnímal ako boží dar, v Bachovom diele obdivoval geniálnu zákonitosť tvorivého procesu. Ako koncertný umelec sa cítil predovšetkým tlmočníkom skladateľových ideí. Pristupoval k nim úprimne a prosto, bez snahy vnášať do hry iné prvky, než tie, ktoré obsahuje autorov hudobný zápis. Neprikláňal sa k „štýlovému“, „poučenému“, ani „svojskému“ ponímaniu interpretácie, ani k teoretizovaniu, nenútil sa k „čítaniu medzi riadkami“. Intonačná a rytmická precíznosť realizovania strohého zápisu v zaujatí vlastnej muzikality, to bola jeho umelecká priorita, ktorá ostáva zachovaná v nespočetných nahrávkach ako charakteristika jeho organovej hry.

Pôsobenie:

1960 - 1961 učiteľ na ľudovej škole umenia v Bratislave
1964 - 1974 pedagóg organovej hry na Konzervatóriu v Košiciach, kde aj založil oddelenie pre organ (napr. žiaci Vladimír Rusó, Anna Zúriková)
1974 sólista Štátnej filharmónie Košice
od 1995 VŠMU, organový pedagóg (napr. žiak Stanislav Šurin)

Zásluhy:

 • Na košickom konzervatóriu založil organovú triedu – v rokoch 1964 - 1977 tu vychoval celý rad úspešných organistov (o. i. V. Rusó, A. Zúriková, M. Mesíková, E. Dzemjanov a i.).
 • V roku 1971 založil Medzinárodný organový festival v Košiciach, ktorý sa na dlhší čas stal súčasťou Košickej hudobnej jari.
 • V roku 1992 založil Organové dni Jozefa Grešáka v Bardejove.
 • Presadil postavenie koncertného organa v sieni ŠF.
 • Participoval tiež na organizácii Humenských organových dní Š.Thomána
  viedol letné interpretačné kurzy.
 • Inicioval údržbu a podporoval opravu viacerých historických organov na Slovensku, čím ich sprístupnil pre koncertovanie.

  Ocenenia:

  1979 menovaný zaslúžilým umelcom

  Pocty:

  V roku 1998, pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice, bol menovaný za Čestného občana mesta Košice - za pedagogickú prácu v odbore organovej hry na konzervatóriu v Košiciach, iniciatívu a vznik Medzinárodného organového festivalu, dlhoročné sólistické pôsobenie na pôde Štátnej filharmónie, Košice a významnú koncertnú činnosť.

  Bibliografia:

 • Urbančíková, Lýdia: Aby múza našla príbytok (rozhovor). In: Večer, Košice 3. 10. 1989
 • Ursínyová, Terézia: Rozhlasový zápisník (Pocta Ivanovi Sokolovi). In: HŽ 2002/7–8, s. 36
 • Skřepek, Roman: Organy v Košiciach. In: HŽ 1993/21, s. 7
 • International Who’s Who in Music and Musicians’ Directory. Thirteen Edition: . Cambridge 1992/93, s. 1051–1052 (England)
 • Čížik, Vladimír: Gramorecenzia (nahrávky opusov J. S. Bacha). In: HŽ 1990/20, s. 6
 • Čárska, Etela: Zaslúžilý umelec Ivan Sokol. Laureát štátnej ceny. In: HŽ 1987/9, s. 7
 • Čurilla, Štefan: Medzinárodný organový festival. In: HŽ 1980/12, s. 4
 • Ursínyová, Terézia: Americké turné Ivana Sokola. In: HŽ 1979/2, s. 6
 • Ursínyová, Terézia: Noví zaslúžilí umelci. Ivan Sokol. In: HŽ 1979/11, s. 1
  -zs-: Gramorecenzie. Súčasná slovenská organová tvorba. Ivan Sokol – organ. In: HŽ 1977/11, s. 5
 • Skřepek, Roman: Ivan Sokol – Predstaviteľ slovenskej organovej školy. In: HŽ 1971/11, s. 3
 • Kuxová, Milena: Večne krásne dobrodružstvo (rozhovory). In: Večer, Košice 17. 7. 1987
 • Adamčiaková, Vlasta: Profil měsíce. Zasloužilý umělec Ivan Sokol. In: G 79
 • tvorba

  Albumy:

  1984 Slovenská organová tvorba II
  1989, 1993, 2000 Johann Sebastian Bach Organ
  1992 Čas radosti, veselosti
  1994 Johann Sebastian Bach – Triové sonáty
  Johannes Brahms – Organ music (complete)
  Georg Friedrich Händel – Koncerty pre organ a orchester

  doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

  Zdroj: Hudobné centrum; Encyklopédia Slovenska, V. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1981; Čížik Vladimír: Slovník slovenského koncertného umenia I. Hudobné centrum 2002; www.musicserver.sk; spracovala Viola Tóthová


  Verzia pre tlač
         

    Dnes je 14.07.2024

    Narodeniny/výročie  
    14.07.  Peter Ponický
    14.07.  Milan Markovič
    14.07.  Otto Berger
    14.07.  Ľuboš Martinák
    14.07.  Oľga Nachtmannová
    14.07.  Viliam Pichler
    14.07.  Juraj Sarvaš
    14.07.  Miloslav Mojžiš
    15.07.  Eva Krížiková
    15.07.  Veronika Velez Zuzulová
    15.07.  Ľubomír Vážny
    15.07.  Zita Izakovičová
    15.07.  Július Šefránek
    15.07.  Jana Gantnerová
    15.07.  Vladimír Faič
    15.07.  Hana Ponická
    15.07.  Milan Očko
    16.07.  Ivan Tásler
    16.07.  Martin Huba
    16.07.  Ladislav Hluchý
    16.07.  Július Pašteka
    16.07.  Václav Šuplata
    16.07.  Jozef Ulian

    Dnes má meniny
    Kamil

    Zajtra má meniny
    Henrich      za júl 2024


     pozrite si poradie TOP 51
     rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


    2303

    osobností
    v databáze portálu


  KTO je KTO?
  a
  KTO bol KTO?
  na Slovensku


   

  (c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS