o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Ján Findra / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Ján Findra

Univ. prof. PhDr. et Dr. h. c. Ján Findra DrSc.
hlavný iniciátor a zakladateľ Univerzity Mateja Bela, lingvista, jazykovedec

* 1934 Málinec, okr. Lučenec
vzdelanie

Ľudovú a meštiansku školu vychodil v mieste bydliska. V roku 1953 zmaturoval na Gymnáziu Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci. Vysokoškolské štúdiá absolvoval na Fakulte humanitných vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave (študoval kombináciu slovenský jazyk – dejepis)
v rokoch 1953 –1957.

životopis

Pedagogické pôsobenie prof. Jána Findru sa začalo na Pedagogickej škole pre vzdelávanie učiteľov národných škôl v Lučenci. Kariéru vysokoškolského učiteľa odštartoval, keď v roku 1961 nastúpil na Pedagogický inštitút v Banskej Bystrici, ktorý sa v roku 1965 transformoval na Pedagogickú fakultu. Od roku 1984 pôsobil ako vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry na tejto fakulte a v roku 1989 bol zvolený za jej dekana. Túto funkciu vykonával do roku 1992. Vedeckú hodnosť kandidáta filologických vied v odbore slovenský jazyk získal profesor Findra na základe obhajoby práce Jašíkova cesta k syntéze v Ústave slovenského jazyka SAV v Bratislave v roku 1966. V roku 1969 mu bol udelený titul PhDr. Habilitačnú prácu s názvom Kapitoly z formovania a vývinu odborného štýlu v spisovnej slovenčine podal síce už v roku 1970, ale vzhľadom na vtedajšie politické pomery sa habilitoval až v roku 1973 a titul docent mu bol udelený v roku 1975. Vedeckú hodnosť doktora filologických vied získal v roku 1984 po obhajobe doktorskej dizertačnej práce Kontext a stavebné prostriedky textu. V roku 1986 bol vymenovaný za profesora v odbore slovenský jazyk.

Profesor Ján Findra patril k hlavným iniciátorom a zakladateľom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a v roku 1992 sa stal jej prvým rektorom. V roku 1990 bol zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v marci 1993 ho vymenoval prezident Slovenskej republiky za vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. Na tomto poste pôsobil do roku 2000. V súčasnosti je členom Katedry slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Popri aktívnej pedagogickej činnosti a bohatej vedeckej práci zastáva profesor Ján Findra funkcie vo vedeckých radách, redakčných radách odborných lingvistických časopisov, v komisiách pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV a pri Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.

Bol a je členom 11 vedeckých rád. Doteraz:
Člen vedeckej rady Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici.
Člen vedeckej a umeleckej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Člen vedeckej a umeleckej rady Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Člen redakčnej rady časopisu Slovenská reč.
Člen redakčnej rady časopisu Kultúra slova.
Predseda redakčnej rady časopisu Slovenský jazyk a literatúra v škole.

Členstvo v komisiách:
Predseda Ústrednej jazykovej rady Ministerstva kultúry SR.
Člen Komisie Ministerstva kultúry SR pre vedu a rozvoj.
Člen Spolku slovenských spisovateľov.
Člen ortoepickej komisie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.
Člen pravopisnej komisie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.

Najvýznamnejšie ocenenia:
1997: Krzyš komandorski z gwiazda zaslugi Reczypospolitej Polskiej
2002: Cena primátora Banskej Bystrica
1997: Zlatá medila UMB
2004: Cena rektora UMB za vedu

tvorba

Štatistické ukazovatele publikačnej činnosti:
- vydal 15 monografií
- 9 vysokoškolských a stredoškolských učebníc
- 149 vedeckých štúdií
- 428 odborných článkov a recenzií
- zistené ohlasy a citácie jeho prác 334

Najdôležitejšie monografické práce:

Rozbor štýlu prózy. Bratislava. Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1971, 216 s. Umenie prednesu. 2. vyd. Bratislava. Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1979, 253 s.

Slovník literárnovedných termínov. (spoluautor Gombala, E. - Plintovič, I.) 2. vyd. Bratislava. Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1987, 411 s.

Jazyk, reč, človek. Bratislava. Q 111,1998,112 s.

Štylistika slovenčiny. Martin.Osveta 2004, 232 s.

Expresívne syntaktické konštrukcie. Banská Bystrica. Fakulta humanitných vied UMB 2004, 68 s.

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Univerzita Mateja Bela, spracovala Jaroslava Milčíková


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 07.02.2023

  Narodeniny/výročie  
  7.02.  Peter Bondra
  7.02.  Pavol Zajac
  8.02.  Rudolf Fabry
  8.02.  Jozef Ciller
  8.02.  Alojz Rigele
  8.02.  Viliam Ostrožlík
  8.02.  Jozef Viskupič
  8.02.  Eugen Jurzyca
  9.02.  Rudolf Zajac
  9.02.  Zuzana Tlučková
  9.02.  Juraj Lapin
  9.02.  František Tóth
  9.02.  Richard Kapuš
  9.02.  Viliam Obert
  9.02.  Samuel Jurkovič
  9.02.  Imrich Kotvan
  9.02.  Veronika Vadovičová
  9.02.  Radovan Kazda

  Dnes má meniny
  Vanda

  Zajtra má meniny
  Zoja    za február 2023


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS