o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Rudo Moric / spisovatelia

Rudo Moric

PhDr. Rudo Moric
spisovateľ

* 27.03.1921 Sučany
26.11.1985 Bratislava
vzdelanie

štyri triedy gymnázia, Martin
1941 maturoval na Učiteľskom ústave, Bánovce nad Bebravou
1953 Pedagogická fakulta UK, Trnava
1970 doktorát filozofie na Pedagogickej fakulte UK, Trnava

životopis

Narodil sa v železničiarskej rodine. Od vstupu do literatúry roku 1945 sa venoval literatúre pre deti a mládež. Patrí k najplodnejším a najčítanejším autorom prózy pre deti. Do časopisov Priateľ dietok, Okienko Záhoria, Slniečko, Naše rozprávky, Ohník, Zornička a Pionierske noviny prispieval rozprávkami, povesťami, črtami, realistickými poviedkami a antropoformizovanými rozprávkami. Okrem toho prispieval recenziami a kultúrno-publicistickými príspevkami do Života, Kultúrneho života, Slovenských pohľadov, Mladej tvorby, Zlatého mája a do dennej tlače.

V rozsiahlej, tematicky a druhovo pestrej tvorbe pre deti a mládež kládol dôraz na pútavosť témy, poznávacie a etické poslanie prózy, vecný, činorodý a emocionálne podfarbený vzťah k prírode. Záujem mladých ľudí vzbudili aj knihy so športovou tematikou. V jeho tvorbe dominuje tematická objavnosť a žánrová pestrosť, snaha o nové tvorivé postupy. Tematickým obohatením tvorby je príklon k povesťovým a rozprávkovým látkam. Niektoré z jeho prác boli sfilmované na základe ním vypracovaných scenárov. Mnohým začínajúcim autorom bol poradcom, skúsenejším kritikom.
Jeho literárna pozostalosť je uložená v 24 škatuliach a obsahuje 2245 jednotiek. Zachovala sa jeho korešpondencia so spisovateľmi, s literárnymi vedcami, výtvarníkmi, prototypy postáv v jeho dielach, listy, v ktorých riešil záležitosti jeho tvorby, prekladateľské, ilustrátorské, vydavateľské a organizačné problémy, tiež posudky na tvorbu mladých autorov, prejavy, ktoré napísal ako riaditeľ Mladých liet svojim spolupracovníkom i širokej verejnosti prostredníctvom rozhlasu a tlače. Dokumentárny materiál obsahuje tiež osobné spisy, pozvánky, preukazy, vyznamenania, autorské a vydavateľské zmluvy a i.

Jeho knihy mali veľký ohlas doma aj v zahraničí. Hojne boli prekladané do srbochorvátčiny, bulharčiny, poľštiny, ruštiny, maďarčiny a nemčiny.

Pôsobenie:

1941 - 1943 učiteľ, Belá
1944 - 1945 vojak v SNP; bol v nemeckom zajatí
1946 - 1948 učiteľ, Stupava (tu redigoval a vydával časopis pre deti Okienko Záhoria)
1948 - 1950 dramaturg Školfilmu – Ústav pre školský a osvetový film
1950 - 1959 pracovník Výskumného ústavu pedagogického
1959 - 1985 riaditeľ vydavateľstva Mladé letá
1959 tajomník Zväzu slovenských spisovateľov
1964 - 1970, 1974 - 1984 predseda výboru Slovenského literárneho fondu

Ocenenia:

1975 zaslúžilý umelec
1984 národný umelec
1956, 1959, 1969 Cena vydavateľstva Mladé letá
1968 Cena Fraňa Kráľa za tvorbu pre deti a mládež
1971 Cena Zväzu slovenských spisovateľov za knihu Rozprávky z lesa
Na Čestnú listinu IBBY boli zapísané knihy Rozprávky z lesa (1974), Rozprávky z ostrova orchideí (1979).
1980 Cena Zväzu slovenských spisovateľov za knihu Podivuhodné príbehy Adama Brezuľu
1983 Čestné uznanie v Cene Maxima Gorkého za knihu Žalobaba

tvorba

Próza:

1947 Lyžiar Martin
1948 Žofka
1949 Družina z Dlhej ulice
1949 Miško hrdina
1950 Pozor, filmujeme
1951 Explózia (5. vyd. 1984)
1951 Tri roky
1952 Ako sme sa hrali
1953 Prvý z Dvorov
1954, 1961 Majster pästiarskych rukavíc
1955 Z poľovníckej kapsy (9. vyd. 1987)
1956 Cez šesťdesiatjeden končiarov
1957 Prípad „Tubercilín“ (spolu s I. Vaňom)
1958 Pri zakliatej rieke
1960 Našiel som vám kamarátov
1961, 1976 Trikrát som ušiel
1962 Smutný Suarez (3. vyd. 1983)
1962 O divej kačičke
1962 Čo je rýchlejšie (leporelo)
1964, 1968 Oktávia ide stovkou
1964 Taký je svet
1965, 1967 Kukučia rozprávka
1967 Srnka s červenými hviezdičkami
1967 Teraz ho súdia nepriatelia
1968 Srnček Parožtek
1969 Ako vretenica Kľukatá o chvost prišla
1969 Sen o chlebe
1970 Ako sa princezná Ňurka stratila a ako sa našla
1971, 1981 Rozprávka z lesa
1972, 1974 O muške Svetluške
1973, 1979 O Haríkovi a Billovi, dvoch kamarátoch
1975 O Blažejovi, čo sa nebál
1975 Svetlo náčelníka Hatueya
1976, 1980 Ako som krstil medveďa
1976 Rozprávky z ostrova orchideí
1977 O dvoch mravcoch Pobehajcoch
1977, 1982 Koník majstra Machuľku
1977 Smrť tridsaťsedmičky
1978 Môj veľký malý kamarát
1979 Zvon lumpov. Bratislavské povesti
1980 Podivuhodné príbehy Adama Brezuľu
1980 Žalobaba
1981 Tulák Packo
1983 Hlupáčik s velikánskou jednotkou
1984 Pipitov čarovný vláčik
1985 Kde je dobre a kde najlepšie
1987 Sen značky Pelé
1988 O Haríkovi a Billovi + Ako som krstil medveďa (spol. vyd.)
1989 Lízočka a Drcko z Kamenice
1989 Rybka so zlatou korunkou

Výbery:

1971 Rozprávky z lesa
1976 O Pichuľkovi, Svetluške a mravcoch Pobehajcoch
1977 Po lesných chodníkoch
1982 Parožtekovci
1986 Detstvo tohto času

bibliografia

Klátik, Z.: Literárna cesta Ruda Morica. Čitateľ 6, 1957, s. 409-13.
Pifko, H.: Rudo Moric 50-ročný. Učiteľské noviny 21, 1971, č. 13.
Kusý, I.: Premeny povstaleckej prózy. Bratislava 1974 (reg.).
Klátik, Z.: Slovo, kľúč k detstvu. Bratislava 1975 (reg.).
Šmatlák, S.: [Doslov] In: Moric, R.: Po lesných chodníkoch. Bratislava 1977, s. 277-82.
Poliak, J.: Rozhovory o literatúre pre mládež. Bratislava 1979, s. 263-87.

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Encyklopédia Slovenska, III. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1979; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; www.zssd-mt.edu.sk; www.bibiana.sk; spracovala Viola Tóthová


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 15.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  15.07.  Eva Krížiková
  15.07.  Veronika Velez Zuzulová
  15.07.  Ľubomír Vážny
  15.07.  Zita Izakovičová
  15.07.  Július Šefránek
  15.07.  Jana Gantnerová
  15.07.  Vladimír Faič
  15.07.  Hana Ponická
  15.07.  Milan Očko
  16.07.  Ivan Tásler
  16.07.  Martin Huba
  16.07.  Ladislav Hluchý
  16.07.  Július Pašteka
  16.07.  Václav Šuplata
  16.07.  Jozef Ulian
  17.07.  Eva Slavkovská
  17.07.  František Zvarík
  17.07.  Miroslav Válek
  17.07.  Pavol Peter Gojdič
  17.07.  Aladár Randík

  Dnes má meniny
  Henrich

  Zajtra má meniny
  Drahomír    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS