o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Ján Kalinčiak / spisovatelia

Ján Kalinčiak

Ján Kalinčiak
prozaik, literárny kritik, pedagóg

* 10.08.1822 Horné Záturčie
16.06.1871 Martin
vzdelanie

1836 - 1839 Evanjelické lýceum, Levoča
1839 - 1843 Evanjelické lýceum, Bratislava
1843 - 1845 univerzita (filozofia a história), Halle

životopis

Ján Kalinčiak pochádzal z rodiny evanjelického farára. Rozhodujúce pre jeho národné prebudenie bolo lýcejné štúdium, kde sa spoznal s mnohými predstaviteľmi. Najvýznamnejšie pre jeho osobné a literárne formovanie boli kontakty s družinou štúrovcov a najmä priateľstvo s Ľudovítom Štúrom. Po návrate zo štúdií v Halle sa rozišiel s Ľ. Štúrom, ktorý ho nevzal za redaktora Slovenských národných novín a prijal miesto vychovávateľa v rodine Landererovcov vo Vindšachte pri Banskej Štiavnici.

Prvé básne, prózy i kritické posudky čítal v bratislavskom Ústave reči a literatúry čs., niektoré satirické príspevky uverejnil v roku 1841 v rukopisnom časopise Buben. Bol jedným z prvých, ktorí začali písať novou spisovnou slovenčinou. Výborne ovládal rytmus i ducha ľudovej poézie.

Ťažisko jeho umeleckej tvorby je v próze. Patrí k hlavným predstaviteľom slovenskej romantickej prózy, ktorá bola ovplyvnená jeho pôvodom. Spracúval námety z uhorských dejín, z rôznych končín Slovenska v duchu štúrovského historizmu, nastoľoval osobné a spoločenské problémy, ako konflikt medzi osobným a nadosobným, medzi láskou a povinnosťou. Prezentoval ironický pohľad na zvyšky slovenského zemianstva v čase jeho historického úpadku.
Ako inšpiráciu využíval aj historické udalosti, miestne povesti a ústne podanie. V historických prózach prevažujú novely z čias bojov proti Turkom alebo z protihabsburských povstaní, príbehy šľachtických rodov, v ktorých ide o vysoké mravné hodnoty, o česť umrieť za národ. Prejavil všestrannosť a mimoriadnu erudíciu v estetike. Jeho cieľom bolo stvoriť historickú novelu a položiť základy umeleckého štýlu v próze. Na motívy jeho Reštavrácie vznikol film Zemianska česť.

Z literárnokritickej práce je najvýznamnejšia jeho polemika so zástancami Záborského básnickej knihy Žehry. Podarilo sa mu v nej prebojovať teoretické princípy slovenského literárneho romantizmu proti klasicizmu. Stať Spomienky na Ondreja Sládkoviča je prvým rozborom Sládkovičovej poézie a dištancuje sa v nej od Štúrovho preceňovania folklóru. Povšimnutia hodnú teoretickú a pedagogicko-filozofickú úroveň majú jeho Reči k študentstvu, ktoré na začiatku a konci každého školského roku prednášal ako riaditeľ gymnázia v Tešíne.

Veľký kus práce vykonal aj na poli kultúrno-organizačnom a spoločensko-výchovnom. Jeho pedagogická práca mala pevné filozofické a teoretické zázemie.

Ján Kalinčiak uverejňoval svoju tvorbu aj pod pseudonymami: Janko; J. K.; Kačnilák.

Pôsobenie:

1846 riaditeľ Evanjelického gymnázia, Modra
1858 učiteľ latinčiny, nemčiny a maďarčiny na Evanjelickom gymnáziu, Modra
1858 - 1869 riaditeľ nemeckého Evanjelického gymnázia, Tešín
1869 predčasne penzionovaný; krátko pôsobil ako redaktor literárneho mesačníka Orol
1870 - 1871 vydával a redigoval literárny mesačník Orol

tvorba

Próza:

1842 Bozkovci
1845 - 1846 Milkov hrob
1846 - 1847 Bratova ruka
1846 - 1847 Púť lásky
1847 - 1848 Serbianka
1847 - 1848 Mládenec slovenský
1847 - 1848 Svätý duch
1852 Knieža liptovské
1858 a 1864 Láska aj pomsta
1860 Reštavrácia
1862 Rozpomienky na Ondreja Sládkoviča
1862 Vo Viktorinovej Lipe
1864 Mních
1870 Orava

Poézia:

1840 Králův stůl
1843 V lúčivom zasadnutí 17. júna 1843
1843 Velebnému otcovi Slovákov Jánovi Hollému na deň jeho mena 1843 24. júna
1843 Moja mladosť
1843 Na Silvestra
1845 Šuhaj zabitý
1845 On parlera de sa gloire
1846 Márii od Jána
1846 Bojovník
1846 Krakoviaky
1847 Smutný pohrab
1847 Pozdravenie
1847 Rada
1847 Moja mladosť

Preklad:

1842 Výprava na Carihrad (M. Czajkkowský)

Súborné dielo:

1871 - 1873 Spisy Jána Kalinčiaka I-VII
1871 - 1873 Povesti Jána Kalinčiaka
1889 Spisy Jána Kalinčiaka VIII
1951 - 1852 Spisy Jána Kalinčiaka I-IV
1963 - 1865 Spisy Jána Kalinčiaka I-IV

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Encyklopédia Slovenska, III. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1979; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Drahoslav Machala: Majstri slova, Perfekt 2002; foto: internet; spracovala Viola Tóthová


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 04.10.2022

  Narodeniny/výročie  
  4.10.  Dežo Ursiny
  4.10.  Zoltán Sadovský
  4.10.  Ivan Škorvánek
  4.10.  Jozef Žižňovský
  4.10.  Ján Šufliarský
  4.10.  Alexander Rudnay
  4.10.  Peter Pázmáň
  4.10.  Vladimír Jánoš
  4.10.  Laco Zrubec
  5.10.  Vojtech Zamarovský
  5.10.  Dušan Šimka
  5.10.  Štefan Ogurčák
  5.10.  Peter Mináč
  5.10.  Etela Farkašová
  5.10.  Ján Richter
  5.10.  Zuzana Aštaryová
  6.10.  Igor Federič
  6.10.  Július Šútor
  6.10.  Bohuslav Polák
  6.10.  Jozef Bob
  6.10.  Naďa Hejná
  6.10.  Peter Pellegrini
  6.10.  Peter Petrikán

  Dnes má meniny
  František

  Zajtra má meniny
  Viera    za október 2022


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS