o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Viliam Figuš-Bystrý / hudba

Viliam Figuš-Bystrý

Viliam Figuš-Bystrý
skladateľ

* 28.02.1875 Banská Bystrica
11.05.1937 Banská Bystrica
vzdelanie

1885 – 1889 Gymnázium v Banskej Bystrici
1889 - 1893 Učiteľský ústav v Banskej Štiavnici
v kompozícii bol samoukom

životopis

Vilam Figuš-Bystrý je autorom prvej slovenskej opery Detvan.
Od roku 1893 bol pedagógom na rôznych miestach: od roku 1883 v Piliši (Maďarsko), v rokoch 1893 – 1895 pôsobil v Ostrej Lúke, ďalších sedem rokov (1895 – 1902) strávil vo Zvolenskej Slatine, v rokoch 1903 – 1906 v Padine (Juhoslávia) a v rokoch 1889 – 1893 pôsobil v Učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici ako zbormajster, organista a dirigent. Od roku 1907 žil v Banskej Bystrici, kde pôsobil na evanjelickej škole.
V rokoch 1911 – 1914 vyučoval na Hudobnej akadémii v Budapešti, kde v roku 1914 zložil skúšky.
Vo svojom rodnom meste živil hudobnú kultúru, založil spevokol evanjelického spolku, pôsobil tiež ako dirigent, korepetítor a komponoval komornú hudbu. Vo svojej tvorbe sa inšpiroval stredoslovenskou ľudovou piesňou.
Bol jedným zo zakladajúcich členov Spolku slovenských umelcov a v roku 1925 jeho predseda.

tvorba

Opera:

Detvan op. 64 (1922-26)

Iné javiskové diela:

Staré hodiny op. 59 Spevná a tanečná scéna (1922)
Nemôžem byť tvojou… op. 68 Lyrická scéna (1926)
Pod Poľanou op. 109 Ľudová hudobno-spevná scéna (1937)

Symfonický orchester:

Z mojej mladosti op. 56 (1921-34)
Marta-Polka (z Tancov op. 3) (1936)
Mesiac rozpráva op. 110 (1937 inštr. Ján Cikker)

Inštrumentálne:
Elena-Polka (z Tancov op. 3) (1910)

Klavír a klavír 4-ručne:

Tance op. 3 (1893-1922)
Lístky do pamätníka op. 44 (1916-22)
Pestré lístky op. 54 (1921-33)
Slávnostný pochod op. 61 (1922, rev. 1932)
Hudobné miniatúry op. 86 (1932-33)

Organ:

Šesť skladieb pre organ op. 107 (1936-37)

Dva nástroje:

Sonatína č. 1 G dur op. 37 (1913)
Sonatína č. 2 C dur op. 38 (1914)
Hudobné rozmary op. 55 (1914-33)
Sonatína č. 3 d mol op. 42 (1915)
Perličky op. 43 (1915-33)
Náladové obrazy op. 46 (1916, rev. pred 1931)
Päť skladieb pre husle a organ op. 45 (1916-26)
Sonáta e mol op. 97 (1934)

Tri nástroje:

Z detského života op. 32 (1912-19)
Scherzo op. 33 (1915)
Sláčikové trio G dur op. 58 (1921-36)
Sláčikové trio e mol op. 108 (1937)

Štyri nástroje:

Klavírne kvarteto Es dur op. 48 (1918)

Vokálno-inštrumentálne:

Régi gyász ,TEXT D. Krman
Vallásos dalok op. 5 (1901-1923) ,TEXT K. Sántha, F. Gyurátz Ferenz, Runherz-Payr, L. Vargha, L. Nagy
Zdravas buď Panno Maria! op. 7 (1902)
Náboženské piesne op. 62 (1922-35) ,TEXT M. Sládkovič, J. Gašparík-Leštinský, O. Bella, V. Roy
6 ofertórií op. 88 (1932)
6 ofertórií op. 89 (1932)
Dve Ave Maria op. 94 (1933)

Sólový hlas s klavírom:

Magyar népdalok op. 1 (1893-1922) ,TEXT J. Kneppo, S. Petöfi, Kempelen, L. Jósa, J. Lehoczky, K. Molnár
Kuruc nóták op. 4 (1897) ,TEXT S. Endrődi
Dalok op. 6 (1901-10) ,TEXT Temérdek, A. Váradi, J. Lévai, E. Krüszelyi, J. Kiss
Svrčok a svätojánska muška op. 9 (1903) ,TEXT A. Sládkovič
Sny op. 8 (1903-33) ,TEXT I. Gall, Horin, J. Botto, S. Chalupka, J. Králik, Slávičí, I. Krasko, E. B. Lukáč, V. Roy
Pravda op. 22 (1906) ,TEXT A. Sládkovič
Po poliach a lúkach op. 53, zošit I. (1920) ,TEXT M. Kovalevská, Horin, P. Bella-Horal, L. Rigellová, F. Votruba, Slávičí, V. Roy
Rozpomienka op. 69 (1926) ,TEXT I. Gall
Túžby op. 76 (1926) ,TEXT B. Klimo-Hájomil
Drei Lieder op. 81 (1928) ,TEXT W. Weill
Slniečko zapadlo op. 82 (1929) ,TEXT P. Bella-Horal
Mati moja! op. 85 (1929-32) ,TEXT P. O. Hviezdoslav, F. Ruppeldt
Po poliach a lúkach op. 83, zošit II. (1929-35) ,TEXT Horin, P. O Hviezdoslav, J. K. podľa Vulkana, V. Roy, A. C. Borinský, M. Kovalevská, L. Rigellová, P. Bella-Horal, I. Žiak-Somolický
Blška úprava melódie M. Schneidera-Trnavského (1930) ,TEXT „Harmančan“
Herbst op. 92 (1932) ,TEXT H. Tronner
Jesenné piesne op. 95 (1932-34) ,TEXT Slávičí, A. Klas, I. Krasko, V. Roy
Vlastenecké piesne op. 100 (1934-35) ,TEXT V. Wagner, M. Rázus, P. O. Hviezdoslav, A. Sládkovič, Š. Krčméry
Žiale a radosti op. 99 (1934-37) ,TEXT V. Roy
Vojenské piesne op. 106 (1936) ,TEXT B. Fortelný, B. Brožek, J. B. Dolenský

Hudobné divadlo:

Piesne k štyrom činohrám op. 65 (1924–32) ,TEXT V. Hurban Vladimírov: Reštaurácia; B. A. Pavlovič: Chce sa vydať; B. A. Pavlovič: Láska v bruchu; Ľ. Kubány: Hôrni chlapci

Úpravy folklóru:

Slovenské ľudové piesne (Veľká Slatina) op. 28, zošit I. (1903)
Slovenské ľudové piesne (Veľká Slatina) op. 35, zošit II. (1913)
Slovenské ľudové piesne (Veľká Slatina) op. 39, zošit III. (1915)
Slovenské ľudové piesne (Veľká Slatina) op. 40, zošit IV. (1915)
Slovenské ľudové piesne (Veľká Slatina) op. 41, zošit V. (1915, rev. 1936)
Slovenský zborník op. 51a (1919–20)
Slovenský zborník op. 57 (1921)
Tisíc slovenských ľudových piesní op. 63, zv. I. (1924)
Tisíc slovenských ľudových piesní op. 66, zv. II. (1925)
Tisíc slovenských ľudových piesní op. 67, zv. III. (1926)
Tisíc slovenských ľudových piesní op. 70, zv. IV. (1926)
Tisíc slovenských ľudových piesní op. 71, zv. V. (1926)
Tisíc slovenských ľudových piesní op. 74, zv. VI. (1926)
Tisíc slovenských ľudových piesní op. 75, zv. VII. (1926)
Tisíc slovenských ľudových piesní op. 77, zv. VIII. (1927)
Tisíc slovenských ľudových piesní op. 78, zv. IX. (1927)
Tisíc slovenských ľudových piesní op. 79, zv. X. (1927)
Pochodové piesne (1928–30)
Pršianska gajdová pieseň (zo Slovenských zvukov op. 87) (1932)
Ja som bača veľmi starý… (zo Slovenských zvukov op. 87) (1932)
Poľné kvietky op. 96 (1933)
Pochodové slovenské ľudové piesne (výber z Pochodových piesní) (1934)
Ľudové balady op. 101 (1934)
Púchovské piesne op. 102 (1934)
Zbojnícke piesne op. 98 (1934–35)

Zborové:

Náboženské zbory op. 10 (1903-1936) ,TEXT O. Bella, M. Sládkovičov, Ľ. Podjavorinská, J. Gašparík-Leštinský, M. Braxatoris, K. Kuzmány, J. Tranovský
Vallásos karok op. 47 (1903–18) ,TEXT F. Gyurátz, Gy. Laczkó, A. - Körmendy
Nad Tatrou sa blýska… (1919) ,TEXT J. Matuška
Miešané zbory op. 60 (1922, rev. 1936) ,TEXT P. O. Hviezdoslav, Kýčerský, D. Polský, J. Petrovič

Miešaný zbor:

Hojže, Bože… ,TEXT A. H. Krčméry, A. Sládkovič
Nebudem, nebudem v tej Bystrici bývať…
Hej, Slováci! (1919) ,TEXT S. Tomášik
Miešané zbory op. 60 (1921-22) ,TEXT P. O. Hviezdoslav, Kýčerský, D. Polský, J. Petrovič
Zborník pre stredné školy a učiteľské ústavy op. 73, zošit II. (1926) ,TEXT ľud., J. Petrovič, A. H. Krčméry, K. Kuzmány
Zborník pre stredné školy a učiteľské ústavy op. 72, zošit I. (1926-27) ,TEXT ľud., Horin
Zborník pre stredné školy a učiteľské ústavy op. 73, zošit II. (1926–27) ,TEXT ľud., J. Petrovič, K. Kuzmány
10 chorálov op. 84 (1932-33) ,TEXT M. Braxatoris, P. Beblavý, M. Rázus, P. O. Hviezdoslav, B. Klimo-Hájomil, J. Boor, Š. Krčméry, J. Gašaprík-Leštinský, F. J. Mošovský

Mužský zbor:

Mužské zbory op. 49 (1914-26) ,TEXT I. Krasko, M. Konopnická, Horin, M. Rázus
Dve heslá pre spevokoly op. 80 (1928) ,TEXT M. Rázus, Š. Krčméry

Zbor a nástroje:

Új év napján (z Vallásos karok op. 47) (1901–23)
Esti dal (z Vallásos dalok op. 5) (1909)
Ecce sacerdos magnus op. 90 (1932)

Sóla, zbor a klavír:

Pókainé (1894) ,TEXT P. Gyulai
Mikes op. 2 (1894-1936) ,TEXT J. Lévai
Szép Gacsó Ilona op. 12 (1900) ,TEXT L. Pósa
Tatárjárás op. 27 (1904) ,TEXT J. Vida
Pieseň pokoja, lásky a mieru op. 29 (1906) ,TEXT P. O. Hviezdoslav
Az egri leány op. 30 (1907) ,TEXT J. Arany
Rákocziné op. 31 (1910) ,TEXT J. Arany
Leányálom op. 34 (1913) ,TEXT O. Rosenauer
Slovenská pieseň op. 36 (1913, rev. 1931) ,TEXT P. O. Hviezdoslav
Hófehérke op. 50 (1918) ,TEXT Gy. Laczkó, A. Körmendy
Tou našou dolinkou op. 52 (1920) ,TEXT Vrbický

Hudba pre rozhlas:

Bačov žart op. 104 (1935) ,TEXT J. Poničan

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Hudobné centrum


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 07.02.2023

  Narodeniny/výročie  
  7.02.  Peter Bondra
  7.02.  Pavol Zajac
  8.02.  Rudolf Fabry
  8.02.  Jozef Ciller
  8.02.  Alojz Rigele
  8.02.  Viliam Ostrožlík
  8.02.  Jozef Viskupič
  8.02.  Eugen Jurzyca
  9.02.  Rudolf Zajac
  9.02.  Zuzana Tlučková
  9.02.  Juraj Lapin
  9.02.  František Tóth
  9.02.  Richard Kapuš
  9.02.  Viliam Obert
  9.02.  Samuel Jurkovič
  9.02.  Imrich Kotvan
  9.02.  Veronika Vadovičová
  9.02.  Radovan Kazda

  Dnes má meniny
  Vanda

  Zajtra má meniny
  Zoja    za február 2023


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS