o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Samuel Mikovíni / prírodné vedy

Samuel Mikovíni

Ing. Samuel Mikovíni
polyhistor, architekt, matematik, geodet, kartograf, astronóm, vodohospodár, staviteľ, pedagóg, umelec – medirytec, prvý Slovák s titulom inžiniera

* 1700 Ábelová pri Lučenci
vzdelanie

1721 - 1722 Univerzita v Aldorge, matematické vedy
1723 titul inžiniera

životopis

Samuel Mikovíny sa narodil v rodine evanjelického farára.
V rokoch 1721 - 1722 študoval matematické vedy na univerzite v Aldorge. Kartografické vzdelanie získal v Jene, kde v roku 1723 dostal ako prvý Slovák titul inžiniera.
Medirytectvo študoval u medirytca Puschera v Norimbergu a z tohto roku pochádza jeho prvá mapa – mapa Demänovskej ľadovej jaskyne od Juraja Bucholtza ml. Samuel Mikovíni túto mapu vyryl do medi podľa Bucholtzovho náčrtu. Mapa našla miesto aj v diele Mateja Bela Prodromus, ktoré vyšlo v roku 1723 (v tomto diele mal Mikovíny aj ďalšie ilustrácie, medzi inými aj pohľady na Sklené Teplice a Vyhne). Po skončení štúdií pracoval ako dvorný kartograf Jenského kniežatstva a bol poctený členstvom vo vedeckej akadémii v Berlíne, čo bolo v tom čase mimoriadnou výnimkou. Od roku 1725 pôsobil ako stoličný geodet a kartograf v Bratislave, kde zameral a vytýčil základný triangulačný polygón z veže Bratislavského hradu cez Zobor na Sitno a Banskú Bystricu. Na tento účel si určil bratislavský poludník, ktorý prechádzal oknom jeho bytu v Bratislave. Zaoberal sa tiež astronómiou, mal vlastné observatórium vo svojom byte na dnešnej Laurinskej ulici v Bratislave. Výsledky pozorovania využil vo svojich prácach.
Cisár Karol VI. poveril Mikovínyho, aby kartograficky spracoval celé Uhorsko a svoju prácu vydal knižne. Jeho mapy jednotlivých uhorských stolíc boli uverejnené v Belových Notíciách, monumentálnom historicko-geografickom diele o Uhorsku. Mikovíny bol aj navrhovateľom fortifikačných (obranných) stavieb. Venoval sa tiež speleológii.
V roku 1735 cisár Karol VI. vymenoval Mikovíniho za cisársko-kráľovského geometra stredoslovenských banských miest - Banskej Štiavnice, Banskej Bystrice, Kremnice, Novej Bane, Banskej Belej, Pukanca a Ľubietovej a súčasne ho poveril založením banskej školy. V roku 1735 bola v Banskej Štiavnici zriadená prvá banícka škola na území Uhorska. Mikovíny sa zároveň stal jej prvým profesorom a riaditeľom a prednášal tu matematiku, mechaniku, hydrauliku, metódy merania a viedol praktickú výučbu zememeračstva. Neskôr bola namiesto tejto školy zriadená dekrétom Márie Terézie zo dňa 13. 12. 1762 Banícka akadémia, prvá vysoká škola svojho typu na svete a do smrti Mikovínyho aj najkvalitnejšia.
Samuel Mikovíny náhle zomiera na prechladnutie na spiatočnej ceste z Trenčína v roku 1750.
Najplodnejšie roky svojho života prežil Mikovíny v Banskej Štiavnici.
Prvé snahy o výstavbu umelých vodných nádrží na tomto území pochádzajú z prelomu 15. a 16. storočia, no až v 1. polovici 18. storočia  došlo k vytvoreniu dômyselného banského vodohospodárskeho systému. Zásluhu na tom majú Hellovci spolu s Mikovínym. Počas svojho pôsobenia v tomto meste projektoval a budoval ďalšie vodné nádrže, omnoho väčšie, ale hlavne konštrukčne veľmi pevné a ekonomické. Projektoval tiež desiatky kilometrov dlhých zberných a náhonných jarkov a vodných štôlní. V konečnom dôsledku vytvoril systém vodných nádrží - tajchov, ktorý nielenže definitívne vyriešil otázku energetickej základne baníctva v banskoštiavnickom rudnom revíri na zvyšok 18. storočia, ale prevažne aj na celé 19. a začiatok 20. storočia. Samostatnú pozornosť si zasluhujú na tú dobu vysoko progresívne technické parametre vodných nádrží v okolí Banskej Štiavnice. Absolutórium si v tomto smere zaslúži zvlášť vodná nádrž Rozgrund, ktorú S. Mikovíny vyprojektoval a postavil v rokoch 1743 - 1744. Táto vodná nádrž je aj z hľadiska dnešných hydrotechnických požiadaviek mimoriadne progresívnou stavbou. Banský vodohospodársky systém vytvorený Samuelom Mikovínym pred viac ako dva a pol storočím je v svojej podstate zachovaný dodnes. Vodné nádrže - tajchy však už neslúžia svojmu pôvodnému účelu. Tieto prekrásne blankytné oči Štiavnických vrchov slúžia ako zdroje pitnej a úžitkovej vody, ale hlavne sú to miesta oddychu a rekreácie tisícok ľudí od nás i zo zahraničia. Sú však a iste budú aj v budúcnosti miestami trvalej úcty a obdivu voči ich geniálnemu tvorcovi.

Pri príležitosti 250. výročia jeho smrti vydala Národná banka Slovenska pamätnú striebornú mincu v nominálnej hodnote 500 Sk. Na líci je zobrazená časť Mikovínyho mapy Bratislavskej župy z roku 1733 s alegorickými postavami a Bratislavským hradom. V hornej časti je detail mapy s dobovými názvami mesta Bratislava – Posony a Presburg, nominálna hodnota mince, štátny znak, názov štátu a letopočet dražby. Na rube je portrét Samuela Mikovínyho, dobové zememeračské prístroje s motívom slnečnej sústavy a letopočty narodenia a úmrtia 1686 - 1750. Na hrane mince je nápis kartograf - matematik - staviteľ.

články linky
  Samuel Mikovíni - geniálny vedec a významný vodohospodár

 Staršie články o osobnosti >>
  Samuel Mikovíni - prvý slovenský inžinier
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Novák, J.: Samuel Mikovíny a jeho zásluhy o rozvoj baníckeho školstva, historia.szm.sk, www.banskastiavnica.sk, www.spsmikobs.sk, Spracovala M.Remiašová


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 14.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  14.07.  Peter Ponický
  14.07.  Milan Markovič
  14.07.  Otto Berger
  14.07.  Ľuboš Martinák
  14.07.  Oľga Nachtmannová
  14.07.  Viliam Pichler
  14.07.  Juraj Sarvaš
  14.07.  Miloslav Mojžiš
  15.07.  Eva Krížiková
  15.07.  Veronika Velez Zuzulová
  15.07.  Ľubomír Vážny
  15.07.  Zita Izakovičová
  15.07.  Július Šefránek
  15.07.  Jana Gantnerová
  15.07.  Vladimír Faič
  15.07.  Hana Ponická
  15.07.  Milan Očko
  16.07.  Ivan Tásler
  16.07.  Martin Huba
  16.07.  Ladislav Hluchý
  16.07.  Július Pašteka
  16.07.  Václav Šuplata
  16.07.  Jozef Ulian

  Dnes má meniny
  Kamil

  Zajtra má meniny
  Henrich    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS