o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Vladimír Godár / hudba

Vladimír Godár

Vladimír Godár
pedagóg a hudobný skladateľ

* 16.03.1956 Bratislava
životopis

 • od 2001 pedagóg skladby na Akadémii umení v Banskej Bystrici
 • 1997 - 1999 riaditeľ vydavateľskej sekcie Národného hudobného centra
  od 1996 odborný asistent na katedre estetiky FFUK (dejiny estetiky – starovek, stredovek, renesancia, dejiny hudby)
 • 1993 - 1994 sídelný skladateľ Slovenskej filharmónie
 • november 1993 - titul kandidát vied
 • jún 1993 obhajoba kandidátskej práce Battaglia a mimesis
 • 1991 - 1996 vedúci redaktor časopisu Slovenská hudba
 • január 1990 predseda Spolku slovenských skladateľov
 • 1988 - 1992 ašpirant na Ústave hudobnej vedy SAV
 • 1988 - 1989 študijný pobyt na Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (Roman Haubenstock-Ramati)
 • od 1984 člen Zväzu slovenských skladateľov (po 1990 Spolku slovenských skladateľov v rámci Slovenskej hudobnej únie)
 • 1979 - 1988 redaktor hudobného vydavateľstva OPUS
 • 1975 - 1980 VŠMU v Bratislave (kompozícia - Dezider Kardoš)
 • 1973 - 1980 domáce muzicírovanie u Jána Albrechta
 • 1971 - 1975 Konzervatórium v Bratislave (kompozícia - Juraj Pospíšil, hra na klavíri - Mária Masariková)
 • 1969 - 1971 súkromné štúdium kompozície (Peter Bartovic)

  Ceny a vyznamenania:

  2001 Cena Georgesa Delerue za hudbu k filmu Krajinka. Najlepšia hudba 2001. Flámsky medzinárodný filmový festival Ghent. Súťaž „Vplyv hudby na film“
  2001 Čestné uznanie za hudbu k filmu Krajinka, Český festival filmovej komédie Nové město nad Mětují
  2000 Český lev za hudbu k filmu Návrat idiota
  1999 Cena Deža Ursinyho za hudbu k filmu Návrat idiota
  1999 Cena Literárneho fondu za scenár, réžiu a hudbu k filmu Návrat idiota, I. medzinárodný filmový festival Bratislava
  1998 Cena Literárneho fondu za za pôvodnú literárnu tvorbu za Kacírske quodlibety
  1991 Zlatý klinec za hudbu k filmom Neha a Let asfaltového holuba
  1988 Cena hudobnej kritiky za dielo Dariačangin sad
  1986 Cena Jána Levoslava Bellu za dielo Concerto grosso per archi e cembalo
  1984 Cena Jána Levoslava Bellu za dielo Partita
  Cena v súťaži Pionierskej organizácie za dielo Žalostné pesničky
  2007 Krištáľové krídlo za hudbu
 • tvorba

  Diskografia

  2001 Barcarolle, Slovart Records SR-0047
  2001 Hudba k filmom Martina Šulíka
  1999 Music for Cello
  1996 Chamber Music
  1994 De profundis III
  1989 Concerto grosso • Partita

  Personálna bibliografia

  Luk a Lýra. Šesť pohľadov na hudobnú poetiku. Scriptorium musicum, Bratislava 2001

  Hudba, história, historici. In: Slovenské pohľady 1989/1, s. 69–77

  Premýšľanie o vede a našich dejinách. In: Slovenské pohľady 1989/12, s. 50–56

  Úvaha o diele Giju Kančeliho. In: Hudobný život 1990/3, s. 12

  Skice k dielu Jozefa Sixtu. In: Hudobný život 1990/10, s. 12

  Edgard Varése. Život, dielo, názory. In: Hudobný život 1991/2, s. 10–11

  Stravinskij a Borges. Pokus o dvojportrét. In: Slovenské pohľady 1991/9; 1991/10

  Súčasný kompozičný agnosticizmus a hominizácia hudobného média. In: Slovenská hudba 1991/1, s. 71–84

  Slovo a hudba vo svetle dialógu renesancie s antikou (Triáda médií a dichotómia cieľov). In: Slovenská hudba 1992/1, s. 55–71

  Orient-Occident. Borgesov omyl. K prameňom Shakespearovho expresionizmu (3 eseje). In: Slovenské pohľady 1992/11, s. 14–24

  Stretnutie s básnikom (Pamiatke Jana Skácela). In: Slovenské pohľady 1993/2

  Nepriatelia umenia. In: Literárny týždenník 1993/15, s. 3

  Ridotto camerata fiorentina. Dramatické dispositio (2 štúdie). In: Slovenské divadlo 1994/1, s. 25–41

  Premeny sláčikového kvarteta. In: Bulletin Slovenskej filharmónie 1993/1994

  Ars persuadendi. In: Slovenská hudba 1993/2, s. 254–287

  Battaglia a lamento. In: Slovenská hudba 1994/1, s. 103–125

  Veda a umenie. In: Text 1994/3–4, s. 28–38

  Einleitend zur Geisteswelt der Kunst. In: Ján Albrecht: Die Geisteswelt des Schönen. Kunstphilosophisches Essay, PT Verlag, Bratislava 1995, s. 7–11

  Bunka, mýtus a katopromantia. In: Tvorba 1995/10, s. 19–21

  Ikonická inštrumentácia v hudbe 16. a 17. storočia. In: Slovenská hudba 1995/4, s. 477–494

  Slovenská elektroakustická hudba a slovenská normalizácia. In: Slovenská hudba 1996/1–2, s. 112–120

  Božský tetraktys. In: Reflexe 15, Časopis pro filosofii a theologii 1996/15, s. 5 (1–14)

  Daniel Speer und sein Grundrichtiger Unterricht vom General-Bass tractiren (1687, 1697). In: Slovenská hudba 1996/3–4, s. 507–513

  Úvod ku Speerovým školám hry na klávesových nástrojoch. V. Godár, ed.. In: Daniel Speer: Grundrichtige Clavier-Unterricht (1697, 1687), Music forum, Bratislava 1997

  Čistá hudba čistého človeka (Alfred Schnittke 24. 11. 1934 – 3. 8. 1998). In: Hudobný život 1998/16, s. 9

  Analýza vplyvu – kompozícia s modelom. In: Almanach 98, SCCAN, Bratislava 1999, s. 111–130

  Najväčší syntetik hudobných dejín. J. S. Bach. In: Domino forum 2000/32

  Ikonická iniciatíva v husľovej hudbe 17. storočia. In: Slovenská hudba 2001/2–3, s. 211–264

  Omša Es dur pre sóla, zbor a orchester Jána Levoslava Bellu v kontexte jeho omšovej tvorby. In: Slovenská hudba 2001/4, s. 487–507

  Jediný z tisícov – John Lennon (ako spoluautor uvedený Pavol Hammel). [Pôvodný názov: Steny a mosty. (Nekrológ za Johnom Lennonom.)]. In: Film a divadlo 1981/3, s. 10

  Diskuse ke kritice T. Volka. In: Hudební rozhledy 1985/9, s. 428–431

  Tradition of Albrechtian House. In: Slovak Music 1984/1, s. 9–11

  Hovorí Vladimír Godár. In: Slovenské pohľady 1988/10, s. 152

  Hovorím za seba. In: Verejnosť 1990/marec

  Paweł Szymański a jeho tvorivý svet. In: Hudobný život 1990/9, s. 10

  Čo sme získali a čo stratili? Text do ankety Kultúrneho života. In: Kultúrny život 1990/16, s. 3

  Slovenská hudba a slovenská vydavateľská činnosť. In: Hudobný život 1990/14, s. 10–11

  Deň, ktorý trval 22 rokov. Text do ankety Kultúrneho života. In: Kultúrny život 1990/19, s. 12–13

  Čo so slobodou našou? Text do ankety Kultúrneho života. In: Kultúrny život 1990/33, s. 3

  Otvorený list ministrovi kultúry. In: Smena 1990/október?

  Text do rubriky Na dôvernej linke. In: Národná obroda 1991/apríl

  Štekanie na úrovni. Varšavská jeseň '91. In: Kultúrny život 1991/44, s. 5

  ALFABET. In: Slovenské pohľady 1992/7, s. 159–162

  Programové vyhlásenie HZDS (+ Peter Breiner, Martin Burlas). In: Kultúrny život 1991/36, s. 16

  Dementi (+ Peter Breiner, Martin Burlas). In: Kultúrny život 1991/40, s. 16

  Stanovisko ÚMK HZDS k usporiadaniu festivalu Melos etos (+ Peter Breiner, Martin Burlas). In: Kultúrny život 1991/43, s. 16

  Vyhlásenie ÚMK HZDS vo forme kvízu (+ Peter Breiner, Martin Burlas). In: Kultúrny život 1991/44, s. 16

  Ohlas na článok N. Hrčkovej Štekanie na Varšavskej jeseni po roku. In: Literárny týždenník 1992/49, s. 15

  In memoriam Witold Lutosławski (1913–1994). 1993–1994/3–4, s. 6

  Protest. In: SME na nedeľu 1995/16. 2.

  Text k 60–ke Juraja Pospíšila. In: Hudobný život 1991

  Óda na radosť – óda na Petra Breinera. In: (Písané pre Domino forum - nevyšlo.) 1998

  Moja strana. In: Kultúrny život 2002/júl

  Slovenská hudobná kritika a tri bé (zamietnuté).

  PreHry. Rozhovor bez otázok. Hovorí Marián Varga. In: Slovenské pohľady 1991/9, s. 65–68

  O rozkoši a bolesti. Rozhovor s Martinom Burlasom. In: Slovenská hudba 1991/2–3, s. 293–296

  V nedeľu poobede, tri hodiny, na jar, asi v máji. Rozhovor s Mariánom Vargom. In: Slovenská hudba 1994/2, s. 258–274

  Tri stretnutia. Rozhovor s Mirom Bázlikom [Miro Bázlik – Juraj Ďuriš – Vladimír Godár]. In: Slovenská hudba 1996/1–2, s. 215–246

  O tónoch, časoch a vzdialenostiach. 33 otázok a odpovedí. Rozhovor s Jozefom Kolkovičom. In: Slovenská hudba (v tlači)

  Kacírske quodlibety. Music forum, Bratislava 1998

  Credo. Úvodný text k CD Vladimír Godár: Chamber Music. Slovart Records SR - 0018 - 2 - 131.

  články linky
    Humanistické posolstvo Vladimíra Godára
    Vladimír Godár: Bratislavské hudobné slávnosti sa stali symbolom

   Staršie články o osobnosti >>
    Hudobné centrum
    Vladimír Godár
         
  doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

  Zdroj: Hudobné centrum


  Verzia pre tlač
         

    Dnes je 22.10.2021

    Narodeniny/výročie  
    22.10.  Miroslav Šatan
    22.10.  Milan Dragula
    22.10.  Tibor Mikuš
    22.10.  Vincent Hložník
    23.10.  Katarína Poláková
    23.10.  Michal Ninčák
    24.10.  Jozef Ráž
    24.10.  Jiří Brdlík
    24.10.  Štefan Moyses

    Dnes má meniny
    Sergej

    Zajtra má meniny
    Alojzia      za október 2021


     pozrite si poradie TOP 51
     rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


    2303

    osobností
    v databáze portálu


  KTO je KTO?
  a
  KTO bol KTO?
  na Slovensku


   

  (c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS