o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Juraj Sinay / funkcionári vedy a vzdelania

Juraj Sinay

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay DrSc.
prorektor pre vonkajšie vzťahy a marketing Technickej univerzity v Košiciach

* 18.12.1949 Bratislava
vzdelanie

november 2002 Dr.h.c. na Bergskej univerzite vo Wuppertali/NSR
jún 2001 Dr.h.c na Univerzite v Miskolci/Maďarsko
1995 Udelená vedecká hodnosť DrSc.

1990 Habilitácia na Bergische Universität - GH Wuppertal, NSR,
Fakulta bezpečnostnej techniky /Sicherheitstechnik/ s prácou "Beitrag zur
Qualifizierung und Quantifizierung von Risiko-Faktoren in der Fördertechnik
1988-1990 Študijný pobyt v rámci nadácie Friedricha Eberta na BUGH Wuppertal/NSR
1983 Menovaný za docenta na SjF TU v Košiciach pre odbor Dopravná a manipulačná technika
1978-1983 Odborný asistent na KDSaZ, SjF TU v Košiciach
1978 Obhajoba kandidátskej dizertačnej práce
1974-1978 Asistent a interná ašpirantúra na Katedre dopravných strojov a zariadení SjF VŠT v Košiciach
1973-1974 Konštruktér vo Vagónke v Poprade
1973 Ukončenie štúdia s vyznamenaním
1968-1973 Štúdium na Strojníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach -zamerania Dopravné stroje a zariadenia
1968 Maturita
1964-1968 Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach
1955-1964 Základná škola v Tatranská Lomnica

životopis

Profesijné zameranie:

Bezpečnosť technických zariadení, dynamika strojov ako zdroj ohrozenia strojov, manažment rizika, technická diagnostika strojov.

Priebeh zamestnaní:

jún 2003 Opätovné zvolenie za prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie do r. 2005
marec 2003 Poradca prezidenta Slovenskej republiky pre oblasť vedy a vzdelávania
jún 2002 Prezident Slovenskej rektorskej konferencie
september 2001 Honorárny profesor na Politechnike v Budapešti/Maďarsko
od 16. 08. 2000 Rektor Technickej univerzity v Košiciach
1998-2000 Prodekan Strojníckej fakulty TU v Košiciach pre zahraničné styky, vedu, výskum a doktorandské štúdium
1990-1994 Prorektor Technickej univerzity v Košiciach pre zahraničné styky.
1992-1996 Hosťujúci profesor na Univerzite v Miskolci/MR a na Univerzite v Ljubljani/Slovinsko
1991 Menovanie za profesora pre odbor Dopravná a manipulačná technika
od r. 1989 Hosťujúci profesor na Bergische Universität - GH Wuppertal - Fakulta bezpečnostnej techniky a Fakulta strojnícka /Sicherheitstechnik und Maschinenbau/

Vyznamenania:

jún 2003 Udelenie medaile SAV
júl 2004 Udelenie kríža prezidenta Spolkovej republiky Nemecko 1. stupňa za zásluhy o rozvoj spolupráce s SRN

Členstvo v organizáciách:

Člen SOK /Spoločné odborová komisia pre obhajoby doktorandských dizertačných prác/ v odbore Dopravná a manipulačná technika a predseda SOK v odbore Bezpečnosť technických systémov a bezpečnosť práce.
Predseda spoločnej komisie pre obhajoby DrSc. v odboroch Dopravná a manipulačná technika, Časti strojov a Bezpečnosť technických systémov.
Predseda Vedeckej rady TU Košice, člen Vedeckej rady ŽU Žilina, Vedeckej rady TU Zvolen, Vedeckej rady TU VŠB Ostrava, Vedeckej rady STU Bratislava, Vedeckej rady Trenčianskej univerzity A.Dubčeka v Trenčíne a Vedeckej rady Strojníckej fakulty TU v Košiciach,.
Člen pracovnej skupiny IVSS, Sektion Maschinenschutz so sídlom v Manheime-NSR. Člen Gesellschaft für Sicherheitswissenschaften /Spoločnosť pre bezpečnostnú techniku/ VDI Wuppertal-NSR. Člen konferencie nemecky hovoriacich profesorov Dopravnej techniky v Europe so sídlom v Berlíne - NSR.
Člen redakčnej rady Bezpečná práca, člen Editorial Board Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, ISSN 1520-6564, Wiley New York/USA

Jazyky:
Nemecky, čiastočne rusky a anglicky

tvorba

Autor a spoluautor 7 monografii (z toho 3 v Slovenskej republike a 4 v zahraničí), 23 článkov v odborných časopisoch v zahraničí, 13 článkov v Slovenskej republike, účasť na 56 medzinárodných konferenciách v zahraničí a množstvo prednášok na domácich konferenciách, 5 vysokoškolských skript, 6 vedeckých projektov v rámci vedeckej agentúry VEGA, viac ako 25 projektov pre priemyselnú prax, 3 patenty a pod..

záujmy

Šport - alpské lyžovanie, plávanie

články linky
  Juraj Sinay: Internet má byť akcelerátorom rozvoja spoločnosti
  Juraj Sinay: Nové poznanie môže posunúť spoločnosť dopredu

 Staršie články o osobnosti >>
  Juraj Sinay - Technická Univerzita Košice
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 17.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  17.07.  Eva Slavkovská
  17.07.  František Zvarík
  17.07.  Miroslav Válek
  17.07.  Pavol Peter Gojdič
  17.07.  Aladár Randík
  18.07.  Miklós Duray
  18.07.  Augustín Malár
  18.07.  Rudolf Čižmárik
  18.07.  Alajos Mészáros
  19.07.  Daniela Švecová
  19.07.  Boris Čellár

  Dnes má meniny
  Bohuslav

  Zajtra má meniny
  Kamila    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS