o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Zuzana Kusá / spoločenské vedy / tretí sektor

Zuzana Kusá

PhDr. Zuzana Kusá Ph.D. (CSc)
sociologička

vzdelanie

 • 1980 - sociológia, Filozofická fakulta UK, Bratislava
 • 1982 - PhDr.
 • 1991 - CSc. (Ph.D.)
 • 1980 - 1982 - štúdijný pobyt na Katedre sociológie FF UK Bratislava
 • 1982 - 1985 - štúdijný pobyt na ÚFS SAV, Oddelenie sociológie vidieka
 • 1987 - 1990 - interná ašpirantúra na ÚFS SAV. Kandidátska dizertačná práca: Biografický prístup v sociológii
 • od 1992 - Sociologický ústav SAV, Bratislava, samostatná vedecká pracovníčka
 • životopis

  1998 - 2000: vedúca projektu VEGA č.2/5132/98: Kolektívne predstavy, zdravý rozum a sociologická analýza: pokus o reflexívnu sociológiu

  1995 - 1997: vedúca slovenskej časti medzinárodného projektu J.Szalai Social History of Poverty in Central Europe. (Slovenská časť projektu podporená grantovou agentúrou VEGA ako projekt č.95/5305/241, SOCO programom Ústavu humanitných vied vo Viedni (financovanom Ford Foundation and the Austrian Federal Chancellor's Program) a slov. výborom MOST UNESCO

  1995 - 1997: vedúca grantového projektu VEGA č.2/2017/95: Funkcie sociálnych sietí vo vývoji možností sociálnej mobility a v periódach sociálneho úpadku.

  1991 - 1994: vedúca projektu VEGA: Súčasné trendy v analýze kvalitatívnych údajov a jeho life-history sub-projektu: Dvadsiate storočie v rodinách slovenskej inteligencie

  1987 - 1990: Životné histórie mladých nezávislých intelektuálov (súčasť kand. dizertačnej práce)

  tvorba

  Spoluautorka monografie Politická zmena v spoločenskej rozprave, Veda Bratislava (1997), editorka viacerých zborníkov a autorka štúdií publikovaných najmä v časopise Sociológia a v domácich a zahraničných zborníkoch, vrátane:

 • Kusá, Z., 1992: Autobiografické rozprávanie v projekte "20. storočie v rodinách slovenskej predprevratovej inteligencie. Sociológia, ročník 24, č. 6, s.571-578
 • Kusá, Z., 1993: Prvá Československá republika v životopisných rozprávaniach členov slovenskej predprevratovej inteligencie. Sociologický časopis, ročník 29, č.1, s.43-57
 • Kusá, Z., 1993: Garfinkelov rušivý experiment vo vyučovaní sociológie. Sociológia, ročník 25, č.1-2
 • Kusá, Z., Tirpáková, Z., 1993: Rozhodovanie sa pre dráhu súkromného podnikania. Sociológia, ročník 25, č.6, s.547-564
 • Kusá, Z., 1994: Buržoázny povod - neprekonateľná stigma? O erozívnej sile sociálnych sietí v komunistickom režime. Biograf Bulletin, č.4
 • Kusá, Z., 1995: Krátka poznámka o zabúdaní dobrých (sociologických) mravov. Sociológia, ročník 27, č.3, s.229 -232
 • Kusá, Z., Lukácsová, M., 1995: Interpretácia súčasného slovensko-maďarského súžitia a rodinná pamäť. Sociológia, ročník 27, č.5-6, s.373 - 384
 • Kusá, Z., 1995: Public Discourse and Civil Powerlessness. Slovak Sociological Review-Sociológia, 27, No.7-8, p.47 - 58 (English)
 • Kusá, Z., Valentšíková, B., 1996: Sociálna identita dlhodobo nezamestnaných. Sociológia, ročník 28, č. 6, s.539 - 556
 • Kusá, Z., 1996: The Immune Deficiency - Acquired or Inherited? (Comments to Gyorgy Csepeli, Antal Orkény, Kim Lane Scheppele: Acquired Immune Deficiency Syndrome in Social Science in Eastern Europe. The Co-lonization of East European Social Sciences) Replika, Hungarian Social Science Quarterly. Special Issue, p.129 - 136 (English)
 • Kusá, Z., 1997: Viditeľnosť štátu v životopisných rozprávaniach chudobných ľudí. in: Právny obzor 80, ročník 3, s.285-290
 • Kusá, Z., 1997 Sociálne puto a konštrukcia sociálnej identity. Spor kritického myslenia a sociálneho poriadku. in: Identity v meniacej sa spoločnosti (Bačová V., Kusá Z. Eds), SvÚ SAV Košice, s.228 - 236
 • Kusá, Z., 1997: Patria marginalizovaní k väčšine? In: I. Radičová (Ed) Vieme, čo odmietame - vieme, čo chceme? Zborník záverečných štúdií SOCO projektov. SPACE Bratislava
 • Kusá, Z., 1997 Analýza sociálnych sietí a jej miesto v sociologickom skúmaní. Sociológia, ročník 29, č. 5, s.479 - 504
 • Kusá, Z., 1997 I followed her (Free) Voice but Europe didn´t like me. The Case of Expelled refugee´s Autobiography. Sociológia, ročník 29, č.6, s.685 - 706
  Kusá, Z., 1999 Poor People - Poor Life Stories? Ordinary and Extraordinary in Life History Narratives. Sociológia - Slovak Sociological Review, 31, No.3, p.263 - 290
  Kusá, Z., Konopásek, Z., 1999 Budovanie komunistickej moci a bezmocnosti. Sociológia, ročníl 31, č.5, s.459 - 480
 • Kusá, Z., Findor, A., 1999 Frames of National Identity Discussions. Sociológia - Slovak Sociological Review, 31
 • články linky
    Kusá: Aj rodičia by mali žiadať asistentov a menšie triedy
    Kusá: Nie je chyba ľudí, že zostali doma
    Odpovede na globalizáciu
    Kde peniaze sú mocou, právom a pravdou...
    Kedy bude bytový problém verejnou otázkou?

   Staršie články o osobnosti >>
    Slovenská akadémia vied
    Sociologický ústav SAV
         
  doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

  Zdroj: Slovenská akadémia vied


  Verzia pre tlač
         

    Dnes je 28.10.2021

    Narodeniny/výročie  
    28.10.  Ján Babjak
    28.10.  Marián Labuda
    28.10.  Matúš Kučera
    28.10.  Marián Michalec
    28.10.  Ľudovít Štúr
    28.10.  Robert Roth
    28.10.  Vladimír Kompánek
    29.10.  Andrej Bagar
    29.10.  Bohuslav Cambel
    29.10.  Blažej Baláž
    29.10.  Peter Lednár
    30.10.  Štefan Bošnák
    30.10.  Milan Ftáčnik
    30.10.  Stanislav Kostlivý
    30.10.  Ľubica Trubíniová
    30.10.  Kornel Csach
    30.10.  Viera Strnisková
    30.10.  Ladislav Židek

    Dnes má meniny
    Dobromila

    Zajtra má meniny
    Klára      za október 2021


     pozrite si poradie TOP 51
     rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


    2303

    osobností
    v databáze portálu


  KTO je KTO?
  a
  KTO bol KTO?
  na Slovensku


   

  (c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS