o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Štefan Leška / spoločenské vedy / spisovatelia / novinári

Štefan Leška
prvý redaktor Prešpurských novín, filológ, básnik a prekladateľ
PS: S** L**

* 21.10.1757 Vrbovce
25.02.1818 Malý Körös (Kiskörös, Maďarsko)
vzdelanie

základné vzdelanie - Prietrž, Modra a Ivančiná
stredoškolské štúdium - Modra, Gemer a Bratislava
1779 - 1781 evanjelické lýceum, Bratislava

životopis

Štefan Leška pochádzal z rodiny krajčíra. Po vychodení základných škôl vo Vrbovciach a Prietrži v roku 1774 študoval v Modre, v roku 1775 v Ivančinej, v rokoch 1776 - 1779 v Gemeri a štúdium zakončil v rokoch 1780 - 1781 na evanjelickom lýceu v Bratislave. Po jeho absolvovaní pôsobil v rokoch 1781 - 1784 ako učiteľ a organista evanjelickej cirkvi v Bratislave. V rokoch 1783 - 1784 bol prvým redaktorom prešporských novín a tiež korektorom českých kníh.
Básne začal Štefan Leška uverejňovať v roku 1781.
Popri práci redaktora naďalej pracoval ako učiteľ a korektor slovenských kníh. Z finančných dôvodov zanechal redakčnú prácu svojmu priateľovi J. Vyskydenskému a odišiel do Čiech, kde plne rozvinul svoj básnický a spisovateľský talent. Pôsobil vo viacerých mestách, odkiaľ prešiel za kazateľa do Prahy, kde zorganizoval krúžok novočeskej básnickej školy. Sledoval tu silný vplyv Veľkej francúzskej buržoáznej revolúcie na roľnícke masy, čo sa odrazilo aj v jeho básnickej tvorbe. Publikoval v Schönfeldských novinách a v Palkovičovom týždenníku. Písal poučné články a príležitostné básne. Jeho básnický talent chválil aj P. J. Šafárik. V básnickom zborníku A. Puchmayera Nové básně uverejnil viacero svojich básní a epigramov (1796). Veľa básní však ostalo v rukopisoch.
Vydal náboženské piesne Prvotiny písní a chval Božích (1796). Pre mládež vydal roku 1797 príručku Počáteční cvičení v náboženství pro školy protestantské. V jazykovede sa zameriaval na porovnávanie bibličtiny slovanských jazykov s maďarčinou. Je autorom etymologického slovníka na základe bibličtiny (s prímesou slovakizmov). Výsledky svojej dlhoročnej záľuby, zber jazykového materiálu dal ochotne k dispozícii J. Dobrovskému, J. Jungmannovi a J. Palkovičovi pre ich jazykové slovníky. Časť tvorby Štefana Lešku ostala v rukopisoch. Takým bolo aj v latinčine napísané dielo Výber európskych, najmä slovanských slov v maďarčine, obsahujúcich zbierku cudzích, zvlášť slovanských výrazov, ktoré prešli do maďarčiny. Tlačou ho vydal jeho syn roku 1825 v Budíne.

V roku 1810 sa stal zakladajúcim členom vznikajúceho Tablicovho literárneho ústavu Slovenskej učenej spoločnosti.

Pôsobenie:

1779 korektor Prešpurských novín
1781 - 1784 učiteľ a organista evanjelickej cirkvi v Bratislave
1783 - 1784 redaktor Prešpurských novín (prvé slovenské noviny)
1784 - 1798 kazateľ, Lhota pod Libčany, Bukovina, Černilov, Křížlice, Krabšice; superintendent; ČR
1786 biskup československých evanjelických zborov
1798 - 1809 návrat do Uhorska; evanjelický farár, Dunaegyháza
1810 - 1818 evanjelický farár, Malý Körös

tvorba

1792 Nové lotterie pro Hospodáře a Hospodyně (kniha určená pospolitému ľudu)

1796 Prvotiny písní a chval Božích

1796 Poklad národu, aneb prospěšné naučení v pěkných příbězích, tak, aby lid byl rozumnější, lepší, možnejší

1796 Nová kniha zpěvů (náboženský spevník)

1797 Počáteční cvičení v náboženství pro školy protestantské

1825 Hungaria polyglota (jazykovedná práca, v ktorej porovnával lexiku slovanských jazykov s maďarčinou; ostala v rukopise; neskôr vyšla v Budíne)

Elenchus vocabulorom Europaeorum cumprimis Slavicorum Magyarici usus (Výber európskych, najmä slovanských slov v maďarčine; posmrtne vydal jeho syn v Budíne roku 1825)

Preklady:

1782 Vděčný protestant svému snášenlivému císaři (preklad z menčiny; oslavné dielko na Jozefa II.)

Eneida (rakuúsky spisovateľ Aloys Blumaer (ostalo v rukopise)

1808 Mladší Robinson (J. H. Campe; kniha pre mládež)

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Encyklopédia Slovenska, III. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1979; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Malá encyklopédia žurnalistiky, Obzor, Bratislava 1982; spracovala Viola Tóthová


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 28.10.2021

  Narodeniny/výročie  
  28.10.  Ján Babjak
  28.10.  Marián Labuda
  28.10.  Matúš Kučera
  28.10.  Marián Michalec
  28.10.  Ľudovít Štúr
  28.10.  Robert Roth
  28.10.  Vladimír Kompánek
  29.10.  Andrej Bagar
  29.10.  Bohuslav Cambel
  29.10.  Blažej Baláž
  29.10.  Peter Lednár
  30.10.  Štefan Bošnák
  30.10.  Milan Ftáčnik
  30.10.  Stanislav Kostlivý
  30.10.  Ľubica Trubíniová
  30.10.  Kornel Csach
  30.10.  Viera Strnisková
  30.10.  Ladislav Židek

  Dnes má meniny
  Dobromila

  Zajtra má meniny
  Klára    za október 2021


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS