o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Alexander Moyzes / hudba

Alexander Moyzes

Alexander Moyzes
profesor kompozície a neskôr rektor VŠMU

* 04.09.1906 Kláštor pod Znievom
20.11.1984 Bratislava
vzdelanie

1928 - 1930 Majstrovská škola pražského konzervatória (kompozícia – Vítězslav Novák)

1925 - 1928 Konzervatórium v Prahe (orgán - Bedřich Wiedermann, kompozícia - Otakar Šín, inštrumentácia - Jozef Křička, hudobné formy - Karel Bohuslav Jirásek, dirigovanie - Otakar Ostrčil)

1925 maturita na reálnom gymnáziu v Prešove

životopis

1969 - 1970 - predseda Zväzu slovenských skladateľov
1965 - 1971 - rektor VŠMÚ
1953 - umelecký riaditeľ SĽUKu
1949 - 1953 - riaditeľ Slovenského hudobného fondu
1949 - 1978 - profesor kompozície na VŠMÚ
1948 - 1951 - predseda slovenskej sekcie Československého zväzu skladateľov
1937 - 1948 - šéf hudobného odboru v Československom rozhlase v Bratislave
1928 - 1948 - profesor teoretických predmetov a kompozície na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave, ktorá bola v roku 1941 premenovaná na Štátne konzervatórium

tvorba

Opera
Udatný kráľ (1965/66) ,ED. SHF

Symfonický orchester
Suita z hudby k filmu “Mladé srdcia” pre symfonický orchester 8'
[orch]
Symfónia č. 1 D dur op. 31 (1928/1929, rev. 1936) 38' ,ED. SHF
[orch]
Symfonická ouvertúra op.10 (1929) 18'
[orch]
Symfónia č. 2 a mol op.16 (1932, rev. 1941) 33' 10'' ,ED. Simrock Leipzig, SHF
[orch]
Concertino op.18 pre veľký orchester rev. 1941 ako Koncert pre klavír a orchester, dokončil a inštrumentoval Ivan Hrušovský 1995 (1933, rev. 1941) 20'
[orch]
Nikola Šuhaj. Dramatická ouvertúra pre veľký orchester op.22 (1934) 20'
[orch]
Jánošíkovi chlapci op. 21. Predohra pre malý (symfonický orchester) (1934, rev. 1941) 8' ,ED. SHF
[orch]
Suita z hudby k filmu o M. R. Štefánikovi op.20 (1935) 28'
[orch]
Tri skice o Bratislave op. 29 (1935) 21'
[orch]
Váh op. 26 (1935, rev. 1945 ako pozri Dolu)
[orch]
Symfónia č. 1 D dur op.31 (1936 rev., 1928/1929) 38' ,ED. SHF
[orch]
Malá serenáda op. 32 pre malý orchester (1937) 5' ,ED. SHF
[orch]
Kyrie – Gloria pre orchester (1940)
[orch]
Jánošík op. 21/a. Predohra k zbojníckej hre pre veľký orchester (1941) 8'
[orch]
Symfónia č. 3 B dur op. 17b. Malá symfónia (1942) 23' 30'' ,ED. SHF
[orch]
Dolu Váhom. Romantická suita pre veľký (malý) orchester op. 27. Pôvodný názov Váh op. 26 (1945) 24' ,ED. SHV 1951, SHF 1964
[orch]
Symfónia č. 4 Es dur op. 38 (1947, rev. 1957) 42' ,ED. SHF, ŠHV
[orch]
Symfónia č. 5 F dur. Podľa odkazu drahého otca op. 39 (1948) 29' 25'' ,ED. SHF
[orch]
Zbojnícky tanec pre symfonický orchester. Nad vatrou s valaškami (1949) 4' 45''
[orch]
Tance z Pohronia pre veľký orchester op. 44 (1950) 28' ,ED. SHV, SHF
[orch]
Symfónia č. 6 G dur op. 45 “Pionierska” (1950/1951) 29' ,ED. SHF
[orch]
Za vlasť, za mier! Symfonický pochod pre veľký orchester op. 47/c (1951) 6'
[orch]
Februárová. Predohra pre veľký orchester op. 48 Pôvodná skica datovaná 13.-26.2.949 (1952) 11' ,ED. SVKL, SHF, OPUS
[orch]
Symfónia č. 7 op. 50 (1954/55) 41' 40'' ,ED. SVKL, SHF
[orch]
Tance z Gemera op. 57. Suita pre veľký orchester (1955) 18' ,ED. SVKL, SHF
[orch]
Sonatina gioccosa op. 57 (1962) 20' ,ED. SHF, ŠHV
[orch]
Predohra pre veľký orchester (1967)
[orch]
Symfónia č. 8 op. 64 (1968/69) 30'
[orch]
Partita na poctu Majstra Pavla z Levoče op.67 pre veľký orchester (tiež klavír, organ) (1969, rev. 1969, 1970) 22' ,ED. OPUS, SHF
[orch/pf, org]
Symfónia č. 9 op. 69 (1970/71) 33' ,ED. SHF
[orch]
Vatry na horách op. 71 (1971) 26' ,ED. SHF
[orch]
Stráž domova op. 70 (1972) 8' 10'' ,ED. SHF
[orch]
Musica Istropolitana Koncertantná predohra pre komorný orchester op. 73 (1974) 7' ,ED. Opus
[orch]
Hudba žene. Symfonická štúdia pre veľký orchester op. 74 (1975) 10' ,ED. SHF
[orch]
Povesť o Jánošíkovi. Rapsodická suita pre veľký orchester op. 76 (1976) 18' ,ED. SHF
[orch]
Symfónia č. 10 op. 77 (1977/78) 32' 30'' ,ED. SHF
[orch]
Symfónia č. 11 op. 79 (1978) 31' ,ED. SHF
[orch]
Slávnostný pochod pre veľký orchester (1979) ,ED. SHF
[orch]
Symfónia č. 12 op. 83 (1983) 28' ,ED. SHF
[orch]

Vokálno-inštrumentálne
Demontáž (Sinfonia cantata) op.12. (1930-1932)
Na horách spievajú op.15 (1933) 8' 10'' ,ED. Universal Edition Viedeň
Hájnikova žena op. 27 (1936) 25'
Slovenské ľudové piesne op.36 (1940)
Sinfonia da chiesa op.36 (1941-1942)
[orch, s, t, b, CM, org]

Sólový hlas (hlasy) a orchester
Hore dedinou op. 31 (1937) 8'
[orch, s, t, b]
Spievajú, hrajú, tancujú… (1937) 20' ,ED. SHF
[orch, s, t, b]
sólový hlas (hlasy), zbor a orchester hore
Suita z hudby k rozhlasovej hre o M. R. Štefánikovi (1934) 25'
[s, CM, orch]
Znejú piesne na chotári op. 40 (1948) 43'
[orch, s, t, CM]
Chceme mier! Ľudová kantáta op. 46 (1951) 12'
[orch, s, t, CM]
Baladická kantáta op. 55 (1960) 27' 30'' ,ED. ŠHV, SHF
[orch, t, CM]

Jeden sólový nástroj a orchester
Koncert pre klavír a orchester op. posthum pôv Concertino op.18 pre veľký orchester (1933, rev. 1941, dokončil a in) 28' ,ED. SHF
[orch, pf]
Koncert pre husle a orchester op.53 (1958) 30' 50'' ,ED. SHF
[orch, vn]
Koncert pre flautu a orchester op.61 (1967) 20' 20'' ,ED. SHF, Panton, OPUS
[orch, fl]

Sólový nástroj
Lutnová predohra (1937) 6'
[lut]

Klavír a klavír 4-ručne
Sonáta e mol pre klavír op. 2 (1926/27, rev. 1942) 19' 40'' ,ED. Matica slovenská, SHF
[pf]
Dve fúgy op.4 (1927)
[pf]
Charleston (1927)
[pf]
Slow fox (1927)
[pf]
Adagio op. 2/2 (1929) 6'
[pf]
Divertimento pre klavír op. 11 (1930) 11' 30'' ,ED. Hud. Matice Umělecké besedy Praha , Opus
[pf/orch]
O Martičke op. 11 (1930)
[pf]
Jazzová sonáta op. 14 č. 2 (1930, rev. 1971) 10' 40'' ,ED. SHF
[pf]
Sandy waltz op. 14/3 (1932) 6'
[pf (v, pf)]
Fox etuda op. 14 č. 1 (1935) 5'
[pf]
Impromptu op. 14 č. 3 (1935) 5'
[pf]
Myjavský tanec pre klavír (1935) 3'
[pf]
Suita op. 5 (1942)
[pf]
Zbojnícka rapsódia pre klavír op. 52 (1957) 15' 30'' ,ED. SHF
[pf]
Dve štúdie vo forme Prelúdia a Fúgy pre klavír (1970) ,ED. SHF
[pf]

Organ
Štyri skladby vo forme sonáty
[org]

Dva nástroje
Ballada alla una fantasia ,ED. SHF
Sonata piccola op. 63
West-pocked suite op. 6 pre husle a klavír (1928)
Poetická suita op. 35 (1940) ,ED. Matica slovenská Martin, SHF
Duettino pre husle a klavír (1961) 10' ,ED. SHF
Malá sonáta pre husle a klavír op. 63 (1967/68) 12' ,ED. SHF, Supraphon, Panton, HF
Sonatína pre flautu a gitaru op. 75 (1976) 12' 30'' ,ED. SHF

Tri nástroje
Malé trio op. 58 (1962) 10' ,ED. SHF
[vn, vl, vc]
Chodníčkami (1981) ,ED. SHF
[vn, vl, vc]

Sláčikové kvarteto
Vznešený tanec op. 1 3' 15''
[vn, vl, vc + vn]
Sláčikové kvarteto a mol op. 7 (1929, preprac. 1942) 22' 40'' ,ED. SHF
[vn, vl, vc + vn]
Sláčikové kvarteto č. 2 in D op. 66 (1969) 15' ,ED. OPUS
[vn, vl, vc + vn]
Sláčikové kvarteto č. 3 op. 83 (1981) 16' 10'' ,ED. SHF [vn, vl, vc + vn]
Sláčikové kvarteto č. 4 op. 84 "Venované kvartetu môjho mena" (1983) 22' 15'' ,ED. SHF
[2vn, vl, vc]

Dychové kvinteto
Dychové kvinteto B dur (Kvinteto pre fúkacie nástroje) op.17a (1933) 20' ,ED. Simrock Lipsko, ŠHV, SHF
[ob, cl, fg, fl, cr]

Osem nástrojov
Komorná suita (pôv. op.11) (1930)
[fl, cl, sxa, fg, vn, vl, vc, bat]

Sólový hlas s klavírom
Ave Maria (1926, rv. 1980) ,ED. SHF
[s, org (s/t, org, archi)]
Farby na palete op.5 (1928) 10' ,ED. Eugen Molnár Bratislava
[v, pf]
Dvanásť ľudových piesní zo Šariša op.9 (1929) ,ED. Hudební matice Umělecké besedy Praha
[v, pf]
Piesne veľkej lásky (1930) 16'
[v, pf]
Šesť ľudových piesní pre bas, flautu a klavír op.32 (1937) 8'
[b, fl, pf]
Štyri kone vrané. (1937) 2'
[v, pf]
Štyri slovenské ľudové piesne z Juhoslávie (1937) 7' ,ED. J.Geryk
[v, pf]
Kto pán pod Poľanou (1941) 3'
[v, pf]
Cesta op.19 Cyklus piesní (1943) 12' ,ED. ŠHV, SHF
[s/t, orch/pf]
Slovenské ľudové piesne (1958) ,ED. SVKL
[v, pf]
V jeseni op.56 (1960) 14' 30'' ,ED. SHF
[ms, orch/pf]
Dve piesne (1962) 6' 30'' ,ED. SHF
[v, pf (orch)]
Ranná rosa op.59 (1963) 8' 23'' ,ED. SHF, Panton
[ms, pf]Našim deťom (1943)
Štyria hudci op.57 (1961) ,ED. SHF, OPUS
Tri ľudové piesne pre detský zbor a klavír (1979)
Hráme v našom orchestri op.81 (1980)

Hudba pre divadlo
Najdúch 2'
Ja+ja+ja = Ja op.14 č. 2 (1932)
Rozprávka zimného večera op.24 (1935) 30'

Úpravy folklóru
Buchom s osekanci ,ED. Panton, SHF
Dve pochodové piesne ,ED. SHV
Na Liptove 11' 30''
Omilienci chodia 2' 19''
Spievajže si, spievaj 5' 10''
Hudba k prvému programu SĽUKu op.42 (1949) ,ED. SVKL, SHN, Supraphon
Naša pieseň op.43 (1949) 5'
Pieseň pracujúcich a veselica op.42 (1949) 12'
Veselica op.43 (1949) 3'
Po robote pri muzike op.44 (1950)
V hore so sekerami op.44 (1950)
Cepíkový tanec op.44 (1951)
Hukostav si postavíme op.47 (1951/1952) 3'
Brigádnicka častuška (1952) 6'
Detvianska veselica op.42 (1952) 3'
Piesne z Detvy op.44 (1952) 10'
Tanec starého Fedorčáka (1952)
Valaský tanec pre veľký orchester op.44 (1952) 4'
Zbojnícke piesne pre užský zbor a orchester op.44 (1953) 11'
Ľúbostné piesne op.44 (1954) 6'
Tance z Čierneho Balogu op.44 (1954) 8'
Banícke piesne op.49 (1956) 4' ,ED. Slov. dom ĽUT
Jarná voda. (1956) 7'
Zbojnícka rozprávka op.53 (1956, preprac. 1962) 12'
Pod naším Kriváňom (1956/57) 16'
Ej, hory, hory (1958) 6'
Krádež z družstevného (1958)
Piesne z Detvy op.56 (1960) 7' 30''
Ej, co to Bože, za strom (1961) 3' 45''
Pieseň o Dunaji (1962) 7' 40''
Kohútik spod Javoriny (1963) 8'
Ej, dolina, dolina op.80a (1980) 9'
Svadobné piesne a tance op.85 (1980, redig. 1984) ,ED. SHF

Vokálno-inštrumentálne úpravy folklóru
Ľudové piesne a tance zo zbierky Anny Szirmay –Keczerovej, op. 28 (1936/37) 7' 30''
[s, vn, fl, gui]

Úpravy folklóru pre zbor a cappella
Dve piesne zo Záhoria 2' 40''
[CM]
Ej, volari, volari ,ED. nakl. V. Haizera
[CM]
Hory, hory, čierne hory 3' 40''
Hory, hory zelené
[CM (?)]
Jánske piesne
[CM]
Pieseň mieru
[CF, t, pf (?)]
Sanctus
Šumná čerešenka
[CM]
Desať ľudových piesní ,ED. SHF
[CB, pf]
Ej, zalužicke poľo ,ED. SHF
Tri ľudové piesne pre detský zbor a klavír
Včera večar na vaľale
[CB]
Zahučalo v našom poli op.3/1 (1924, rev. 1966)
[CM]
Tri miešané zbory (1924-1933, rev. 1967) 8' 15''
[CM]
Miesto venca op.1 Tri mužské zbory op.1 (1925/26, rev. 1942) 21' ,ED. J.Geryk
[CM]
Anička dušička (1926/27) 3'
[CM]
Štiridi, štiridi (1926/27)
Umrem, umrem (1927) 3'
[CM]
V jeseni op.3 č.2 (1927) ,ED. M.Ruppeldt
[CM]
Slávnostné vatry op.5 (1928) 8'
[CM]
Dva zbory op.3 (1930) 10'
[CM]
Detské pesničky op.13. Detské chansony (1931) 8' ,ED. Hudební matice Umělecké besedy Praha
[v, pf]
Jar op.19a. (1933) 2' 20'' ,ED. SHF
[CM]
Devín (1934) 1' 40''
[CM, CMa (CM/CMa, orch)]
Tri dvojspevy op.26 (1935) 6' ,ED. Jozef Závodský Bratislava
[vb, pf/orch]
Pozdravenie prijmi op.19b (1936) 3'
[CM]
Suita zo scénickej hudby Messer Leonardo (1936) 20'
Pltník op.19/c (1937) 7'
[CMa]
Sokrates (1937)
Krásna, krásna (1938, rev. 1977) 3' 30''
[CB]
Balada (1940 pre CMa, 1977 CM) 5' 30'' ,ED. SHF
[CMa, CM]
Či organy hrajú op.37 (1940-47) ,ED. SHV, ŠHV
[CMa, CF, CM]
Už sme žitko dožali (1942) 15'
[CF]
Spevy mládencov (1946) 9' 50'' ,ED. SHV
[CM]
K ľudu… (1948) 3' ,ED. ŠHV
[B]
Korunovanie (1948) 6'
[CM]
Pieseň pracujúcich op. 42 (1949) 12' ,ED. SHV, SHF
[CM, orch/ CMa, CF, CB]
V tej bystrickej bráne (1949) 3'
[CM/CB, orch/pf (v, pf)]
Bude jar op.44 (1950) 6'
[CM]
Pieseň pracujúcich op.42 (1951) 3' ,ED. SHV, SHF
[CM/CMa/CF/CB, orch]
Bešovianske dziefky (1952) 5'
[CMa]
Farali haviare Z hudby k filmu Mladé srdcia op.49 (1952) 5'
[CMa]
Čo sa stalo? (1955) 10' ,ED. Slov. ústredie ĽUT
[CM]
Nad belčovom (1956) 5' ,ED. Slov. dom ĽUT
[CF/CB]
Ej, kade ja chodieval (1957) 2' 30''
[CM]
Ty krásna zem op.54 (1958) 7' ,ED. SHF
[CMa]
Mladosť sveta (1963) 4'
[CM, orch]
Boli by ma zabili (1965) 2'
[VB]
Karička čertova (1965) 2'
Ej, hora, hora (1965, rev. 1968) 3'
Na Kráľovej holi (1965, rev. 1979) 4'
Koledy pre miešaný zbor op.62 (1966)
[CM]
Červené jabĺčko (1967) 2'
[CB]
Niže veľkej lúky (1967) ,ED. SHV
Červené jabĺčko (1967) 2'
[CB]
Ej, točí sa mi, točí (1967) 6'
Hej, hore háj (1967) 3'
[CB]
Pieseň šťastných detí (1967) 3'
Už je slúnko z tej hory ven (1967)
Koledy (1968) 10' ,ED. SHF
Aj, hora (1968) 3'
[CB]
Bol by ten Jánošík (1968) 2'
[CB]
Cipuška (1968) 2'
[CB]
Hej, slniečko horúce (1968) 3'
[CB]
Kde orali (1968) 2'
[CB]
K horám (1968) 2'
[CB]
Kolo nás (1968) 3'
[CB]
Milá moja (1968)
[CB]
Poľana, poľana (1968) 2'
[CB]
Zelený je pastrnôčik (1968) 2'
[CB]
Pieseň milicionárov (1972) 3' ,ED. SHF
[CM/CMa]
Bojovníci lidu (1974) 4'
[CB, pf/orch]
Pesničky op.72 (1974) ,ED. SHF
[CB]
Tatrám (1976)
[CMa]
Zbojnícky madrigal (1977) ,ED. SHF
[CMa]
Ráno (1977) ,ED. SHF
[CB/CF, pf/orch]
Múj vjeneček (1978) 6'
[CM]
Vjeneček zelený (1978)
[CB]
Tri panenky (1979) ,ED. SHF
[CM]
Po valašsky od zeme (1979) 3'
[CB, pf]

Úpravy
M. Moyzes: Spomienka 3'
[CM]
M. Moyzes: Stabat Mater 3' 20''
[CM]
M. Moyzes: Tri bagately
[cr, pf]
E. Suchoň: Páslo dievča pávy
Fr. Corbinia Rother: Hirtenmesse op.3
M. Moyzes: Naše Slovensko (1938) ,ED. SHF
M. Moyzes: Prelúdium C dur (1938)
[org]
J. S. Bach: Francúzska suita č.1 d mol (1938)
Kto za pravdu horí (1938) 1'
[CM, orch]
J. S. Bach: Prelúdium a fúga es mol č. 8 (1940) 13'
[orch]
J. S. Bach: Prelúdium a fúga b mol č. 22 (1940)
[orch]
V. Novák: Zbojnícka sonatína (1940) 16'
[orch]
M. Schneider-Trnavský: Štyri vianočné koledy (1941) 4' 30''
[CB, org]
V. Novák: Vianočná sonatína (1943) 14'
[orch]
M. Moyzes: Canossa (1944) 8'
[CMa]
M. Moyzes: Ctibor (1944)
[t, orch]
M. Moyzes: Tri ženské zbory (1944) 18'
M. Moyzes: Sonatína pre klavír op.32 (1947) 20' ,ED. SHV
[pf]
V. Novák: Písně zimních nocí op.30 (1947-49) 20'
M. Moyzes: Malá vrchovská symfónia upravená ako Symfónia č.5 op. 39 (1948)
B. Frodschus: My ľudia v modrých blúzach (1961) 5' ,ED. SHF
[CM, orch]
M. Moyzes: Missa solemnis op.65 (1968/69) 35'
[s, a, t, b, CM, org, orch]
M. Moyzes: Z organového zápisníka Mikuláša Moyzesa (1970) 20'
M. Moyzes: Dychové kvinteto F dur (1972)
[ob, cl, fg, + fl + cr]
M. Moyzes: Scherzo (1972)
[orch]
M. Moyzes: Tri piesne (1972)
[v, pf]

Hudba pre rozhlas
Herodes a Herodias
Sokrates (1933) 15'
Ľudevít Štúr op.23 (1934) 30'
Milan Rastislav Štefánik op. 20/a (1934)
Svätopluk (1935)
Hájnikova žena (1936) 30'
Ouvertura k Hájnikovej žene op. 31 (1936)
Messer Leonardo op.30 (1936) 20'
Meteor (1936) 25'

Hudba k filmu
Ján Borodáč (V.Kubenko, V.Pavlovič) (1955)

Krátkometrážny dokumentány film
Žatva op.34 (Réžia J.Filkorn) (1942) 15'
[KD]
Oživená hlina op.41 (1949) 15'
[KD]
Na hornom toku (V.Kubenko) (1958)
[KD]

Dlhometrážny hraný film
Milan Rastislav Štefánik op.20 (J. Sviták) (1934)
Mladé srdcia op. 49 (V.Kubásek) (1952) 40'

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 15.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  15.07.  Eva Krížiková
  15.07.  Veronika Velez Zuzulová
  15.07.  Ľubomír Vážny
  15.07.  Zita Izakovičová
  15.07.  Július Šefránek
  15.07.  Jana Gantnerová
  15.07.  Vladimír Faič
  15.07.  Hana Ponická
  15.07.  Milan Očko
  16.07.  Ivan Tásler
  16.07.  Martin Huba
  16.07.  Ladislav Hluchý
  16.07.  Július Pašteka
  16.07.  Václav Šuplata
  16.07.  Jozef Ulian
  17.07.  Eva Slavkovská
  17.07.  František Zvarík
  17.07.  Miroslav Válek
  17.07.  Pavol Peter Gojdič
  17.07.  Aladár Randík

  Dnes má meniny
  Henrich

  Zajtra má meniny
  Drahomír    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS