o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Samo Stankoviansky / prírodné vedy

prof. Ing. Samo Stankoviansky
Analytický chemik, vysokoškolský pedagóg, výskumný pracovník

* 21.11.1907 Kráľovce-Krnišov
06.05.1980 Bratislava
vzdelanie

1930 Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe
1925 Štátna priemyselná škola chemická v Banskej Štiavnici

životopis

1968-1977 riaditeľ Chemického ústavu Univerzity Komenského,
1955-1959 vedúci Katedry analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty,
1955 profesorom analytickej chémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského menovaný v roku
1955-1980 Univerzita Komenského v Bratislave,
1953-1955 Vyššia priemyselná škola chemická v Bratislave, profesor,
1934-1953 profesor, a riaditeľ, 1939-1953 (táto škola v súčasnosti nesie meno profesora Sama Stankovianskeho)
Štátna priemyselná škola chemická v Banskej Štiavnici
1932-1934 Meštianska škola v Plešivci, učiteľ,
1930 Cukrovar v Kropáčovej Vrutici, inžinier

Vedecko-výskumné záujmy a aktivity

Polarografia na viackapilárnej ortuťovej elektróde, diferenciálna polarografia so synchronizovanými kvapkovými elektródami, analýza rúd polarografiou, polarografia organických látok, polarografické zakoncentrovanie látok a stopová polarografická analýza.
Komplexotvorné činidlá v analytickej chémii
Analytické metódy stanovenia kovov na báze komplexotvorných reakcií a základný výskum takýchto činidiel.
Analytické separačné metódy
Chromatografické metódy separácie látok a základné práce pri vývoji prístrojovej techniky pre kapilárnu izotachoforézu (tieto práce vyústili v roku 1983 vo výrobe izotachoforetických analyzátorov vo Výrobno-vývojovom závode prístrojov jadrovej techniky v Spišskej Novej Vsi).
V uvedených oblastiach viedol veľký počet úloh základného výskumu, vývojových a aplikačných projektov.

Školiteľ študentov a vedeckých pracovníkov:
Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského viedol viac než 80 diplomových prác študentov analytickej chémie.
Bol školiteľom 10 ašpirantov, ktorí obhájili kandidátske dizertačné práce.
Viacerí z jeho študentov sa stali docentmi a profesormi analytickej chémie alebo príbuzných chemických disciplín.

Realizácia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti:

Výsledky vedecko-výskumnej práce prof. Sama Stankovianskeho našli široké uplatnenie v praxi. Najvýznamnejší v tomto ohľade bol jeho projekt zameraný na základný výskum v kapilárnej izotachoforéze. Tento vyústil do výroby analyzátorov pre kapilárnu izotachoforézu, kapilárnu zónovú elektroforézu a kapilárnu zónovú elektroforézu s on-line predúpravou vzoriek na báze izotachoforézy. Tento výrobný program, realizovaný od roku 1982 firmou VVZPJT (od roku 1992, Villa-Labeco) Spišská Nová Ves, prerástol hranice Slovenska (Československa) a od roku 2001 je realizovaný v kooperácii firmy Villa-Labeco s firmou J&M (Aalen, Nemecko).

Práca pre vedeckú a pedagogickú komunitu:

Bol členom Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského,
Bol členom komisie pre obhajobu doktorských dizertačných prác z analytickej chémie v bývalom Československu,
Bol predsedom komisie pre obhajobu kandidátskych dizertačných prác z analytickej chémie na Slovensku.
Členstvo vo významných vedeckých spoločnostiach
Bol spoluzakladateľom a dlhoročným predsedom Slovenskej chemickej spoločnosti a organizátorom viacerých Chemických zjazdov.
Bol jedným zo zakladateľov a dlhoročným členom redakčnej rady vedeckého časopisu Chemické zvesti (t.č., Chemical Papers).

Ocenenia vedecko-výskumnej a pedagogickej práce:

Zlatá medaila Univerzity Komenského v Bratislave
Medaily Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislava
Hanušova medaila Československej chemickej spoločnosti
Zlatá medaila Slovenskej chemickej spoločnosti

tvorba

Učebnice a príručky analytickej chémie:

1942 S. Stankoviansky, Krátky prehľad analytickej chémie látok minerálnych, Spolok chemikov Slovákov, Bratislava, (prvá učebnica a príručka analytickej chémie napísaná v slovenskom jazyku)
1965 S. Stankoviansky, Analytická chémia kvalitatívna, Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, Bratislava, (vysokoškolská učebnica, po mnoho rokov používaná ako učebnica základov analytickej chémie)

Pôvodné vedecké práce:

V rokoch 1937-1980 publikoval 45 pôvodných vedeckých prác a to z podstatnej časti v časopisoch, ktoré sú v súčasnosti indexované Institute of Scientific Information.

Najvýznamnejšiu odozvu v prácach iných autorov dosiahla jeho práca:
S. Stankoviansky, P. Čičmanec, D. Kaniansky, Conductivity detection of zones in isotachohoresis with a high-frequency bridge, Journal of Chromatography, 106 (1975) 131-138. Táto sa radí medzi základné práce, ktoré vyriešili vodivostnú detekciu látok separovaných a analyzovaných kapilárnou izotachoforézou.

Patent, ktorý mu bol udelený na vodivostnú detekčnú celu pre kapilárnu izotachoforézu v roku 1978 sa výrobne využíva od roku 1983.

záujmy

Príroda a jej ochrana a poľovníctvo

články linky

 Staršie články o osobnosti >>
  
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 15.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  15.07.  Eva Krížiková
  15.07.  Veronika Velez Zuzulová
  15.07.  Ľubomír Vážny
  15.07.  Zita Izakovičová
  15.07.  Július Šefránek
  15.07.  Jana Gantnerová
  15.07.  Vladimír Faič
  15.07.  Hana Ponická
  15.07.  Milan Očko
  16.07.  Ivan Tásler
  16.07.  Martin Huba
  16.07.  Ladislav Hluchý
  16.07.  Július Pašteka
  16.07.  Václav Šuplata
  16.07.  Jozef Ulian
  17.07.  Eva Slavkovská
  17.07.  František Zvarík
  17.07.  Miroslav Válek
  17.07.  Pavol Peter Gojdič
  17.07.  Aladár Randík

  Dnes má meniny
  Henrich

  Zajtra má meniny
  Drahomír    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS