o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Dušan Kaniansky / prírodné vedy

prof. RNDr. Dušan Kaniansky DrSc.
analytický chemik, vysokoškolský pedagóg, výskumný pracovník

* 08.12.1946 Ráztočno
vzdelanie

1971 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
1966 Stredná priemyselná škola chemická v Bratislave

Vedecké a vedecko-pedagogické hodnosti

2002 profesor analytickej chémie, Univerzita Komenského v Bratislave
2002 doktor chemických vied, Univerzita Komenského v Bratislave
1995 docent analytickej chémie, Univerzita Komenského v Bratislave
1983 kandidát chemických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

životopis

Profesionálna kariéra

1990 - 1997 a od roku 2003 vedúci Katedry analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK
od roku 1990 učiteľ na Katedre analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK
1971 - 1990 odborný a vedecký pracovník Chemického ústavu Prírodovedeckej fakulty UK
od roku 1971 Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecko-výskumné aktivity a záujmy:

Analytické separačné metódy
Elektroseparácie látok v kapilárach, multidimenzionálne separácie látok, stopová a ultrastopová mikroanalýza a submikroanalýza na báze elektroseparácii, detekcia látok v kapilárnej elektroforéze, nové techniky elektroseparácie proteínov.
Analytická chémia a analytické systémy na čipoch
Základné koncepcie miniaturizovaných analytických systémov, elektroseparácie zmesí látok na čipoch, stopová a ultrastopová analýza mnohozložkových zmesí látok na čipoch.

Dlhodobá výskumná činnosť v zahraničí:

1997, 1976 University of Technology, Eindhoven (Holandsko)
1996, 1992 National Water Research Institute, Burlington (Ontario, Kanada)

Školiteľ študentov a vedeckých pracovníkov:

Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského viedol viac než 60 diplomových prác študentov analytickej chémie.
Bol školiteľom šiestich a školiteľom špecialistom troch ašpirantov a doktorandov, ktorí obhájili kandidátske dizertačné alebo doktorandské dizertačné práce z analytickej chémie.

Realizácia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti:

Výsledky vedecko-výskumnej práce slúžili ako východiská pre výrobu niekoľkých generácii analyzátorov pre kapilárnu izotachoforézu, kapilárnu zónovú elektroforézu a kapilárnu zónovú elektroforézu s on-line predúpravou vzoriek na báze izotachoforézy. Výrobcom bola od roku 1982 firma VVZPJT (od roku 1992, Villa-Labeco) Spišská Nová Ves a od roku 2001 prístroje vyrába firma Villa-Labeco v kooperácii s firmou J&M (Aalen, Nemecko).
Jeho základné prístupy k miniaturizácii analytických systémov na báze elektroseparácii boli v spolupráci s firmou Merck (Darmstadt, Nemecko) uplatnené vo vývoji prototypov elektroforetického analyzátora na čipe.
Významné uplatnenie v praxi majú Slovenské technické normy pre analýzu vôd kapilárnou izotachoforézou, ktorých je spoluautorom.

Práca pre vedeckú a pedagogickú komunitu:

Členstvo vo vedeckých kolégiach:

- člen Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského,
- člen komisie pre obhajobu doktorských dizertačných prác z analytickej chémie,
-člen komisie pre obhajobu doktorandských dizertačných prác z analytickej chémie.
- Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a redakčných radách vedeckých časopisov a sympózii
- člen redakčných rád medzinárodných vedeckých časopisov, Journal of Separation Science a Chemical Papers,
-člen Vedeckej rady medzinárodných vedeckých sympózii o kapilárnej elektroforéze a elektroseparáciach, ITP symposium series,
- člen Slovenskej chemickej spoločnosti a predseda chromatografickej skupiny tejto spoločnosti,
-člen Americkej chemickej spoločnosti (American Chemical Society).

Ocenenia vedecko-výskumnej práce:

“ Vedec roka SR 2001”, Journaliste-Studio, Bratislava, 2002, za výskumnú, vývojovú a aplikačnú prácu v elektroseparácii látok na čipoch (lab-on-a-chip)
“Najlepší exponát výstavy vysoké školy SSR vede a praxi”, Bratislava 1986, za prístrojovú techniku pre kapilárnu izotachoforézu
“Čestné uznanie Svetovej výstavy mladých vynálezcov” , Plovdiv 1985, za analyzátor pre kapilárnu izotachoforézu
Medaila “Zlatá Incheba 1983”, Bratislava 1983, za prototyp izotachoforetického analyzátora

tvorba

Publikačná činnosť a patenty:

Pôvodné vedecké práce:

Od roku 1993 - 2003 do 1% - nej skupiny najcitovanejších chemikov v globálnom meradle.
Najvýznamnejšiu odozvu v prácach iných autorov dosiahla práca, ktorá zaviedla do kapilárnej elektroforézy techniku on-line spojenia zónovej elektroforézy a izotachoforézy:
1990 D.Kaniansky, J.Marák, On-line coupling of capillary isotachophoresis with capillary zone electrophoresis, Journal of Chromatography, 498, 191-204,
a práca zavádzajúca do elektroseparácii na čipoch kľúčový prvok, techniku prepájania kolón počas separácie:
D. Kaniansky, M.Masár, J. Bielčíková, F. Iványi, F. Eisenbeiss, B. Stanislawski, B.Grass,
2000 A. Neyer, M. Jöhnck, Capillary electrophoresis separations on a planar chip with the column-coupling configuration of the separation channels, Analytical Chemistry, 72, 3596-3604.

Celosvetovú prioritu majú tiež jeho práce, ktoré do kapilárnej elektroforézy uviedli rádiometrickú a ampérometrickú detekciu látok a práca, ktorá vyriešila off-line spojenie kapilárnej elektroforézy s hmotnostnou spektrometriou.
Pôvodné riešenia prvkov a systémov prístrojovej techniky pre elektroforetické separácie v kapilárach a na čipoch získali 21 patentov a priemyselných vzorov a 2 základné riešenia pre elektroseparácie na čipoch sú chránené europatentami.
Z problematiky elektroseparácii a miniaturizovaných analytických systémov riešil alebo viedol riešenie väčšieho počtu projektov základného a aplikovaného výskumu a projekty vývoja prístrojovej techniky.

záujmy

literatúra

články linky

 Staršie články o osobnosti >>
  Analytika.sk
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 08.02.2023

  Narodeniny/výročie  
  8.02.  Rudolf Fabry
  8.02.  Jozef Ciller
  8.02.  Alojz Rigele
  8.02.  Viliam Ostrožlík
  8.02.  Jozef Viskupič
  8.02.  Eugen Jurzyca
  9.02.  Rudolf Zajac
  9.02.  Zuzana Tlučková
  9.02.  Juraj Lapin
  9.02.  František Tóth
  9.02.  Richard Kapuš
  9.02.  Viliam Obert
  9.02.  Samuel Jurkovič
  9.02.  Imrich Kotvan
  9.02.  Veronika Vadovičová
  9.02.  Radovan Kazda
  10.02.  Ján Budaj
  10.02.  Jozef Klimko
  10.02.  Peter Slavkovský
  10.02.  Darina Múdra
  10.02.  Emília Kršíková
  10.02.  Rudolf Moravec

  Dnes má meniny
  Zoja

  Zajtra má meniny
  Zdenko    za február 2023


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS