o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Július Šefránek / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Július Šefránek

prof. Július Šefránek
bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

* 15.07.1906 Skalica
13.05.1973 Bratislava
vzdelanie

1967 Dr. h. c. Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenbergu
1924-1928 PRAF UK v Prahe
1924 Reálne gymnázium v Skalici

životopis

Priebeh zamestnaní:

1970-1973 profesor Ústavu marxizmu-leninizmu UK
1968-1970 vedúci Ústavu politickej vedy FIF UK
1967-1970 vedúci Katedry politických vied FIF UK
1955 prorektor UK (od 1.3.1955 do 31.12.1955)
1956-1958/59 rektor UK (od 1.1.1956 do 31.7.1959)
1955-1967 vedúci KZML FIF UK
1955-1970 riadny profesor pre odbor marxizmus-leninizmus FIF UK
1954 docent FIF SU v odbore spoločenské vedy
1954-1955 vedúci KZML pre FIF, PRAF, PRIF, FGGV SU (UK)
1953-1954 odborný asistent Katedry základov marxizmu-leninizmu RSU
1953 referent Československo-sovietskeho inštitútu
1946-1952 pracovník a vedúci kultúrno-propagačného oddelenia ÚV KSS v Bratislave
1945 redaktor Pravdy v Košiciach a v Bratislave
1939-1944 ilegálny pracovník, šéfredaktor povstaleckej Pravdy v Banskej Bystrici
1934-1938 redaktor Slovenských zvestí v Bratislave
1933 väznený pre činnosť v KSČ
1931-1932 tajomník Krajinského vedenia KSČ v Bratislave
1929 redaktor Pravdy v Ostrave
1928, 1930, 1936 redaktor Rudého práva v Prahe

Politický pracovník, redaktor, vysokoškolský pedagóg. Do príchodu na univerzitu pôsobil ako redaktor, politický pracovník a propagandista v komunistickej strane. Vo svojej publicistickej a vedeckej činnosti sa zaoberal rôznymi otázkami politiky KSČ a vedeckého komunizmu. Zameral sa najmä na vývin národnostných vzťahov a riešenie národnostnej otázky v bývalej ČSSR, hodnotenie buržoázneho nacionalizmu na IX. zjazde KSS, SNP a na aktuálne otázky politického diania. Patril do skupiny odborníkov, ktorí koncom 50-tych rokov vypracovali koncepciu výučby vedeckého komunizmu na vysokých školách. Počas jeho funkčného obdobia došlo k prehĺbeniu vedeckej a pedagogickej spolupráce s Univerzitou M. Luthera v Halle-Wittenbergu.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách

Člen Štátneho výboru pre vysoké školy, člen Slovenského výboru pre vysoké školy, člen Historickej spoločnosti SAV, člen Sociologickej spoločnosti SAV, člen vedeckej rady Ústavu dejín KSS, člen redakčnej rady Dejín KSČ.

Vyznamenania

Rad SNP I. triedy
Československý vojnový kríž 1939
Medaila “Za zásluhy” I. stupňa
Odznak československého partizána
Rad Februárového víťazstva I. triedy
Pamätná medaila k 20. Výročiu SNP
Rad práce
pamätná Zlatá medaila UK
Zlatá medaila Univerzity M. Luthera v Halle-Wittenbergu (in memoriam)

tvorba

Výber:

1973 Polstoročie vzniku Zväzu sovietskych socialistických republík. Medzinárodný význam prvej socialistickej federácie
1972 Teoretický a politický rast KSČ po vnútrostraníckej kríze v rokoch 1928-1929
1968 Quelques remarques sur les nouvelles tendences des l´évolution politique et économique dans les deux systémes sociaux du monde
1965 O rozvoji vedeckého komunizmu
1964 Niekoľko poznámok o povstaleckej Pravde
1963 Riešenie národnostnej otázky v Československej socialistickej republike
1962 Významná etapa národnostnej politiky KSČ (K 25. výročiu plánu hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho povznesenia Slovenska)
1962 O kvalitatívnom prevrate vo vývine filozofie na Slovensku
1962 Ideologie und Gesselschaftswissenschaften
1962 Die marxistisch-leninistiche Lõsung der nationalen Frage in der Tschechoslowakischen Sozialistischen republik
1960 “Rudé práva” a Slovensko
1960 O národnopolitickom spoločenstve Čechov a Slovákov
1959 Význam vedy v boji za mier a socializmus
1958 Einige Lehren aus der revolutionären Entwiklung unseres Landes
1957 Socialistická výchova – najzodpovednejšia úloha našich vysokých škôl
1957 Mobilizujúca sila vedeckej práce na dejinách KSČ
1957 O tvorivom rozvíjaní marxizmu-leninizmu

články linky

 Staršie články o osobnosti >>
  Július Šefránek - Univerzita Komenského
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: UK - Bratislava


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 18.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  18.07.  Miklós Duray
  18.07.  Augustín Malár
  18.07.  Rudolf Čižmárik
  18.07.  Alajos Mészáros
  19.07.  Daniela Švecová
  19.07.  Boris Čellár
  20.07.  Vladimír Jancura
  20.07.  Hana Zelinová
  20.07.  Vladimír Pavol Čobrda
  20.07.  Ladislav Jurkemik
  20.07.  Samuel Timon

  Dnes má meniny
  Kamila

  Zajtra má meniny
  Dušana    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS