o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Karol Rebro / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Karol Rebro

prof. JUDr. Karol Rebro
bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

* 27.10.1912 Horovce
31.10.2000 Bratislava
vzdelanie

1993 Dr. h. c. Univerzity Komenského
1969 DrSc.
1960 CSc.
1944 jednotná sudcovská a advokátska skúška
1936 JUDr. PRAF UK v Bratislave
1935 PRAF UK v Bratislave
1931 Štátne reálne gymnázium v Trenčíne

Študijné pobyty:

1936 -1937, 1940 Rím, Miláno, Lipsko

životopis

Priebeh zamestnaní:

1990 - 1998 profesor Katedry rímskeho práva PRAF UK
1969 - 1985 profesor Katedry rímskeho práva a Katedry dejín štátu a práva PRAF UK
1969 - 1971 vedúci Katedry rímskeho práva PRAF UK
1954 - 1985 pracovník Ústavu pre štátne vedy právne SAV
1951 - 1954 pracovník Univerzitnej knižnice
1948 - 1949 senátor SU
1947/1948 prodekan PRAF SU
1946/1947 dekan PRAF SU
1949/1950 rektor SU
1949 - 1951 vedúci Katedry teórie a dejín štátu a práva PRAF SU
1947 - 1951 predseda Ústavu pre právne vedy SAVU
1946 - 1951 riadny profesor rímskeho práva PRAF SU
1945 - 1949 riaditeľ Ústavu cirkevného práva PRAF SU, Ústavu rímskeho práva PRAF SU, Ústavu trestného práva a trestného poriadku PRAF SU
1945 - 1946 vedúci Odboru vysokých škôl Povereníctva SNR pre školstvo a osvetu v Košiciach a v Bratislave
1944 - 1945 prednosta prezidiálneho odboru Povereníctva SNR pre veci vnútorné v Banskej Bystrici a v Bratislave
1944 - 1946 mimoriadny profesor rímskeho práva PRAF SU
1941 - 1944 súkromný docent rímskeho práva PRAF SU
1941 - 1943 pracovník Hlavného súdu a Štátneho zastupiteľstva v Bratislave
1936 - 1941 asistent Seminára rímskeho práva PRAF UK (SU)

Významný romanista, autor prvej slovenskej práce z rímskeho práva. Ako začínajúci pedagóg absolvoval študijné pobyty na zahraničných univerzitách u popredných právnikov - u romanistov Albertaria, Riccobonu, Pacchioniho a právneho filozofa Del Vecchiho. Neskôr sa popri romanistickom výskume orientoval aj na právnu históriu, hlavne na otázky poddanských pomerov v 18. storočí v Uhorsku, stredoveké uhorské mestské právo, slovenskú národnostnú a štátoprávnu otázku v 19. a 20. storočí, humanistické právnické vzdelanie na Slovensku a na parciálne otázky právnej teórie a filozofie. Mal veľkú zásluhu na záchrane romanistiky ako učebného predmetu, keď sa v roku 1977 zasadil svojou vedeckou autoritou na najvyšších straníckych a štátnych orgánoch o jej ponechanie v učebnom pláne univerzít.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách:

Predseda Právnickej terminologickej komisie Predsedníctva SAV pre vydanie slovenského Právnického terminologického slovníka, podpredseda Právnickej Jednoty na Slovensku, člen Institutio di diritto agraric Internazionale e comparato - Firenze, člen Spoločnosti Jean Bodin v Bruseli, člen Právnohistorickej rumunskej spoločnosti v Bukurešti, člen Comission International pour l´histoire des Assemblées d´Etats v Bruseli, člen Zboru skúšobných komisárov pre štátne skúšky historickoprávne, právovedecké a štátovedecké PRAF SU, člen legislatívnej komisie SU, člen disciplinárnej komisie SU, člen stavebnej komisie SU, člen hospodárskej komisie SU, člen Ústrednej komisie pre reformu vysokoškolského štúdia pri Ministerstve školstva, člen kodifikačnej komisie pre občianske právo pri Ministerstve spravodlivosti, člen odbornej komisie pre prípravu federalizačného zákona o ČSSR, člen Československého výboru obrancov mieru, člen Národnej edičnej rady slovenskej, člen Slovenskej vedeckej a umeleckej rady, člen ÚV Matice slovenskej, redaktor časopisu Verejné právo.

Vyznamenania:

Zlatá medaila UK
Zlatá medaila PRAF UK
Zlatá plaketa SAV

tvorba

Výber:

1991 Rímske právo (spoluautor)
1985 Praktické cvičenia z rímskeho práva
1984, česky 1999 Latinské právne výrazy a výroky
1980 Rímske právo súkromné. I., II.
1979 Socialistická spoločnosť a rímskoprávna kultúra
1971, 1972 Dejiny štátu a práva na území Československa v období kapitalizmu. I., II. (spoluautor)
1969 Cesta národa. Svedectvo o boji Slovákov za národný štát
1959 Urbárska regulácia Márie Terézie a poddanské reformy Jozefa II. na Slovensku
1946 Vrátenie majetku národne, rasove a politicky prenasledovaným (spoluautor)
1944 Juliánova náuka o práve obyčajovom. Kritický príspevok k súčasným teóriám rímskeho práva obyčajového
1940 Konkubinát v práve rímskom od Augusta do Justiniánaa
1938 Slovensko bez dorastu ? II. (spoluautor)
1934 Dissenz v kauze pri tradícii

články linky

 Staršie články o osobnosti >>
  Karol Rebro - Univerzita Komenského
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: UK - Bratislava


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 17.10.2021

  Narodeniny/výročie  
  17.10.  Ľudmila Gajdošíková
  17.10.  František Knapík
  18.10.  Martin Rázus
  18.10.  Jozef Gregor Tajovský
  18.10.  Ján Bodnár
  19.10.  Zdeno Cíger
  19.10.  Ján Mikolaj
  19.10.  Mária Bátorová
  19.10.  Beata Kosová
  19.10.  Daniel Petrovič
  19.10.  Ľudo Ondrejov
  19.10.  Vincent Šikula
  19.10.  Mikuláš Huba
  19.10.  Rafael Rafaj
  19.10.  Danka Barteková

  Dnes má meniny
  Hedviga

  Zajtra má meniny
  Lukáš    za október 2021


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS