o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Karol Kizlink / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Karol Kizlink

prof. JUDr. Karol Kizlink
bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

* 10.10.1895 Uherské Hradište
08.05.1976 Bratislava
vzdelanie

1968 CSc.
1970 penzionovaný
1950 arbiter Československých štátnych lesov a učiteľ Večernej hospodárskej školy pre pracujúcich v Bratislave
1939-1950 bezplatný riadny profesor hospodárskeho práva Slovenskej vysokej školy obchodnej v Bratislave
1936/37, 1939/40, 1945/46 prodekan PRAF UK (SU)
1935/36 , 1938/39 dekan PRAF UK
1945/46, 1947/48 prorektor SU
1946/47 rektor SU
1945-1950 riaditeľ Ústavu právnej filozofie PRAF SU
1929-1950 riaditeľ Seminára obchodného práva PRAF UK (SU)(od r. 1942 Ústav obchodného a zmenkového práva PRAF SU)
1934-1950 riadny profesor zmenkového práva PRAF UK (SU)
1929-1934 mimoriadny profesor PRAF UK v Bratislave
1926-1929 asistent PRAF MU v Brne
1925-1929 súkromný docent obchodného a zmenkové práva PRAF MU v Brne
1923-1926 rektorátny koncipista na Českém vysokém učení technickém v Brne a súčasne vedecký pracovník PRAF MU v Brne
1922 koncipista Advokátskej komory v Brne
1920 suplujúci profesor na Obchodnej akadémii v Uherském Hradišti
1917-1920 vojenská domobranecká služba
1928-1929 v Bazileji a v Berne
1921-1923 PRAF MU (Masarykova univerzita) v Brne
Študijné pobyty na univerzitách: 1920 v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Belgicku, Francúzsku, Švédsku
1921 skúšky učiteľskej spôsobilosti pre vyššie obchodné školy
1920 JUDr. PRAF UK v Prahe
1914-1917 PRAF Karlo-Ferdinandovej univerzity (teraz Univerzita Karlova) v Prahe
1913-1915 PRAF Viedenskej univerzity Stredoškolské štúdium 1913 Gymnázium v Uherském Hradišti a v Boskovicích

životopis

Významný teoretik, vedecký a pedagogický pracovník v odbore obchodného a zmenkového práva. Svoju odbornú erudíciu si zvyšoval študijnými pobytmi na zahraničných univerzitách a ústavoch. Nadviazal tu osobné kontakty s významnými odborníkmi, akými boli prof. K. Wieland z Bazileje, prof. H. Kelsen a Fullert z Viedne a taliansky komercialista prof. L. Mossa. V Berne študoval filozofiu u prof. P. Häberlina a prof. Roepkeho. Jeho príchodom na univerzitu mohol začať svoju činnosť po dlhé roky neobsadený Seminár obchodného práva PRAF UK. Ako uznávaný komercialista sa zúčastnil na prípravných prácach pri kodifikácii československého obchodného práva, vypracoval osnovy zmenkového zákona a šekového zákona (1941) a zákona o tovarovom záložnom liste (1944). V roku 1929 mu udelila Česká akadémia vied a umení za prácu Bilanční právo akciových společností Pavlíčkovu cenu. Na sklonku svojho života sa venoval právnej histórii.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách

Predseda Zboru skúšobných komisárov pre štátne skúšky štátovedecké PRAF UK, predseda finančnej komisie UK, predseda legislatívnej komisie SU, predseda znaleckého zboru pre posudky vo veciach autorského na literárne diela v Bratislave, Ústredia starostlivosti o mládež, člen Učenej spoločnosti Šafárikovej (od r. 1939 Slovenskej učenej spoločnosti), člen vedeckej komisie pre prípravu a prejednanie občianskeho zákona pri Ministerstve spravodlivosti, člen komisie pre občianske právo pri Ministerstve unifikácií, člen Extenzie UK, člen stavebnej komisie UK, člen hospodárskej komisie UK, člen komisie pre štátne skúšky historicko-právne a právovedecké PRAF UK, člen Zboru starostlivosti o mládež pri Ministerstve sociálnej starostlivosti v Prahe, člen komisie pre štátne skúšky štátovedecké PRAF MU v Brne, člen Zboru skúšobných komisárov pre štátne skúšky historickoprávne a právovedecké pri SU, člen SAVU, člen Predsedníctva Rozhodcovského súdu RVHP pri Československej obchodnej komore v Prahe, zástupca UK v Krajinskom ústredí pre starostlivosť o mládež na Slovensku, poradca Československej obchodnej komory.

Vyznamenania

Cena Českej akadémie vied a umení, Zlatá medaila UK v Prahe, Zlatá medaila UK, Zlatá medaila za mimoriadne zásluhy o zahraničný obchod.

tvorba

1967 Právo Veľkej Moravy
1960 Majetkové vzťahy v hospodárskych vzťahoch socialistických organizácií
1956 Penále a pokuty z hospodárskych zmlúv
1954 Penále z hospodárskych zmlúv
1945 Verejná a komanditná spoločnosť
1944 Cenné papiere
1944 Zmenkové právo (spoluautor)
1939 Slovensko bez dorastu? (spoluautor, diel II/2)
1938 Justitia. Soustavná sbírka rozhodnutí (spoluautor)
1935 Úvod do obchodního práva
1935 Obchodné právo na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi
1932 Les rélations d´affaires
1928 Vývojová tendence práva akciových společností v době nejnovější
1928 Československý směnečný zákon
1927 Všeobecný zákoník obchodní
1925 Bilanční právo akciových společností
1925 Ochrana věřitelů při likvidaci společností s.r.o.
1924 Akciová společnost v konkursu

články linky

 Staršie články o osobnosti >>
  Karol Kizlink - Univerzita Komenského
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Univerzita Komenského - Bratislava


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 28.10.2021

  Narodeniny/výročie  
  28.10.  Ján Babjak
  28.10.  Marián Labuda
  28.10.  Matúš Kučera
  28.10.  Marián Michalec
  28.10.  Ľudovít Štúr
  28.10.  Robert Roth
  28.10.  Vladimír Kompánek
  29.10.  Andrej Bagar
  29.10.  Bohuslav Cambel
  29.10.  Blažej Baláž
  29.10.  Peter Lednár
  30.10.  Štefan Bošnák
  30.10.  Milan Ftáčnik
  30.10.  Stanislav Kostlivý
  30.10.  Ľubica Trubíniová
  30.10.  Kornel Csach
  30.10.  Viera Strnisková
  30.10.  Ladislav Židek

  Dnes má meniny
  Dobromila

  Zajtra má meniny
  Klára    za október 2021


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS