o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Antonín Kolář / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Antonín Kolář

prof. PhDr. Antonín Kolář
bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

* 28.09.1884 Praha
07.07.1963 Benátky pri Litomyšli
vzdelanie

1951 penzionovaný
1942-1963 trvalý pobyt v Benátkach pri Litomyšli
1942 daný k dispozícii MšaNO v Prahe
1929/30 prodekan FIF UK
1928/29 dekan FIF UK
1935/36, 1938/39 prorektor UK
1934/35 rektor UK
1924-1932, 1934-1935 riaditeľ Seminára klasickej filológie FIF UK
1922-1929, 1933 riaditeľ Proseminára pre klasickú filológiu FIF UK (oddelenie latinské a grécke)
1922-1942 riadny profesor klasickej filológie FIF UK v Bratislave
1919-1922 docent klasickej filológie FIF UK v Prahe
1909-1918 stredoškolský profesor na Reálnom vyššom gymnáziu v Novom Bydžove
1908-1909, 1919-1922 stredoškolský profesor Akademického gymnázia v Prahe
1908 PhDr. na FIF KFU v Prahe
1907 FIF Karlo-Ferdinandovej univerzity (teraz Univerzita Karlova) v Prahe
1903 Reálne a vyššie gymnázium v Prahe - Smíchove

životopis

Český klasický filológ. Vo svojich prácach sa venoval výskumu antickej metriky, vplyvu antickej kultúry na európsku, sociálnym otázkam antickej spoločnosti, gréckemu a rímskemu náboženstvu, dejinám klasickej filológie, gréckej komédii, antisemitizmu v staroveku. Pre stredné školy písal čítanku latinských textov. Aktívne sa zúčastňoval diskusií o návrhu na reformu stredoškolského štúdia, kde preferoval výučbu klasických jazykov na gymnáziách. Na novozaloženej filozofickej fakulte vychoval pre slovenské stredné školy odborne pripravených učiteľov gréčtiny a latinčiny. Vybudoval seminárnu knižnicu, ktorá patrila medzi najlepšie na fakulte. Jeho rokovania s ministerským predsedom Malypetrom, ministrom školstva prof. Krčmářom a poslancom Štefánkom rozhodujúcou mierou prispeli k tomu, že budovu na Šafárikovom námestí pridelili univerzite.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách

Predseda finančnej komisie UK, predseda hospodársko-finančnej komisie UK, zástupca predsedu Skúšobnej komisie pre učiteľstvo na stredných školách pri FIF UK. Člen Učenej spoločnosti Šafárikovej (od roku 1939 člen Slovenskej učenej spoločnosti), člen Jednoty československých filológov, člen Spoločnosti priateľov antickej kultúry, člen Extenzie UK, člen Kuratória pre postavenie univerzitného internátu a akademickej menzy, člen stavebnej komisie UK, člen korešpondent Kráľovskej českej spoločnosti náuk, mimoriadny člen Českej akadémie vied a umení

tvorba

1961 Stoická logika podle výkladu Diogena Láertského
1955 Diogena Laertia Pammetros
1947 De re metrica poetarum Graecorum at Romanorum
1940 Vzťah rytmu k obsahu piesní v gréckej lyrike sborovej
1937 Co je antická metrika
1936 Demokracie antická a moderní
1935 Osudy trnavské university a její význam pro Slovensko
1935 De dactyloepitritis
1933 Die Logaöden. Überprüfung neuerer Lösungen einer alten Frage
1931 Rehoř Dankovský, profesor řečtiny na akademii v Prešpurce před sto lety
1928 Antika a politická výchova příštích občanů
1927 Sociální otázka v starém Řecku a Římě
1926 Humanistická básnířka Vestonia
1925 Kosmovy vztahy k antice
1924 Působení kultury antické na kulturu evropskou
1923 Starověké dělení attické komoedie
1923 Příspěvky k poznání nové komoedie attické, zvláště Menandrovy
1920 O antisemitismu v starověku
1919 Světová válka ve světle starověkých dějin. Příspěvek k poznání německé mentality
1919 Řecká komedie
1911-1912 O vztahu elegie římské k elegii alexandrijské
1910 Poznámky a slovníček k latinské čítance z Cornelia Nepota a Q. Curtia Rufa
1910 Latinská čítanka z Cornelia Nepota a Q. Curtia Rufa
1909 Kdo je skladatelem básne Ciris?
1907 Nový pokus o datování Platonova Lysida

Preklady:

1913 Platon: Faidros
1925 Theofrastos: Povahopisy
1948 Ciceron: O přirozenosti Bohů

články linky

 Staršie články o osobnosti >>
  Antonín Kolář - Univerzita Komenského
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 28.10.2021

  Narodeniny/výročie  
  28.10.  Ján Babjak
  28.10.  Marián Labuda
  28.10.  Matúš Kučera
  28.10.  Marián Michalec
  28.10.  Ľudovít Štúr
  28.10.  Robert Roth
  28.10.  Vladimír Kompánek
  29.10.  Andrej Bagar
  29.10.  Bohuslav Cambel
  29.10.  Blažej Baláž
  29.10.  Peter Lednár
  30.10.  Štefan Bošnák
  30.10.  Milan Ftáčnik
  30.10.  Stanislav Kostlivý
  30.10.  Ľubica Trubíniová
  30.10.  Kornel Csach
  30.10.  Viera Strnisková
  30.10.  Ladislav Židek

  Dnes má meniny
  Dobromila

  Zajtra má meniny
  Klára    za október 2021


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS