o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Beata Kosová / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Beata Kosová

prof. PhDr. Beata Kosová CSc.
rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

* 19.10.1957 Banská Bystrica
vzdelanie

1981 absolvovala štúdium FF UK Bratislava, odbor pedagogika
11. 1. 1995 Kandidátska dizertačná práca na FF UK Bratislava, odbor pedagogika
27. 4. 1997 Habilitačná práca na PF UMB Banská Bystrica, odbor pedagogika
20. 11. 2001 bola vymenovaná za profesora, odbor pedagogika

životopis

Miesto a doba pedagogického pôsobenia:
1981 - 1983 PF Banská Bystrica - katedra pedagogiky a psychológie
1983 - 1989 SÚV SZM Bratislava - vedúca pionierskeho oddelenia
1989 - 2006 PF UMB Banská Bystrica - katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky:

 • 1995 -1999 vedúca katedry
 • 1999 - 2002 prodekanka pre pedagogickú činnosť
 • 2002 - 2006 dekanka

  Pôsobenie na VŠ spolu 20 rokov.
  Funkčné miesto profesora v odbore Predškolská a elementárna pedagogika.

  PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

  Pedagogické aktivity:
  Prednáša všeobecnú pedagogiku, filozofiu výchovy, komparatívnu pedagogiku, teóriu rozvoja osobnosti v magisterskom a doktorandskom štúdiu.
  Vedie a oponuje: diplomové, rigorózne a dizertačné práce.
  Skúša na čiastkových, štátnych, rigoróznych a dizertačných skúškach.

  Garantovanie študijných programov na PF UMB: 2
  Magisterské štúdium: 1 Predškolská pedagogika
  Doktorandské štúdium: 1 Predškolská a elementárna pedagogika

  Členstvo v Slovenských odborových komisiách a odborových komisiách doktorandského štúdia: 8

 • Slovenské odborové komisie: 2
  Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy – špecializácia teória vyučovania predmetov na 1. stupni ZŠ - predseda sekcie SOK a podpredseda SOK
  Pedagogika

 • Odborové komisie: 6
  Predškolská a elementárna pedagogika – PF UMB
  Pedagogika – PF UMB
  Odborová didaktika slovenského jazyka a literatúry – PF UMB
  Odborová didaktika hudobnej edukácie – PF UMB
  Pedagogika – FHPV PU Prešov
  Predškolská a elementárna pedagogika – PF PU Prešov
  Doktorandi: 7 Ukončení: 3; Vedie: 4


  VEDECKÁ ČINNOSŤ A PUBLIKAČNÉ AKTIVITY

  Garantovanie habilitačného a inauguračného konania
  Do roku 2005: 2 - Teória vyučovania predmetov na 1. stupni ZŠ Pedagogika
  Po roku 2005: 1 Predškolská a elementárna pedagogika Vykonáva funkciu predsedu, člena komisií i oponenta habilitačného i inauguračného konania na Slovensku a v Českej republike.

  Vyriešené a riešené vedeckovýskumné úlohy a vzdelávacie projekty: 12
 • Vyriešené:8
  vedúci riešiteľ 3 (z toho 1 VEGA, 1 štátna objednávka Vlády SR)
  Spoluriešiteľ 5 (z toho 2 VEGA, 1 KEGA)
 • Riešené: 4
  hlavný koordinátor 1 (EQUAL)
  spoluriešiteľ 1 (KEGA )
  garant 2 (SOP Ľudské zdroje)
  Z toho medzinárodnou účasťou 2

  Členstvo vo vedeckých radách, redakčných radách časopisov: 7

 • Vedecké rady: 5
  VR PF UMB Banská Bystrica – predseda VR
  UMB Banská Bystrica
  VR PF UKF Nitra
  VR PF PU Prešov
  VR PdF UK Bratislava

 • Redakčné rady:
  The New Educational Rewiew (medzinárodný)
  Naša škola

  Vystúpenia na konferenciách: 51
  doma 39 (z toho pozvané hlavné referáty 22)
  v zahraničí: 12 (z toho pozvané hlavné referáty 2)

  Ocenenia:
  Cena rektora UMB za rok 1998 za publikácie:
 • KOSOVÁ, B.: Humanizačné premeny výchovy a vzdelávania alebo Ako ďalej na 1. stupni základnej školy. l. vyd. Banská Bystrica, PF UMB 1995, 99 s. (doteraz 4 vydania)
 • KOSOVÁ, B.: Hodnotenie ako prostriedok humanizácie školy. 1. vyd. Banská Bystrica, PF UMB 1997, 96 s. (doteraz 4 vydania)

  OSTATNÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ:
 • Prezidentka Únie učitelských fakúlt Slovenska
 • Členka Rady centra základního výzkumu pri PdF Univerzity Karlovy Praha
 • Členka ústrednej rady Akadémie vzdelávania SR
 • Členka tímu expertov MŠ SR pre prípravu Koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme a profesijných štandardov pedagogických zamestnancov
 • tvorba

  Najvýznamnejšie publikované práce:

  2003 Primárny stupeň vzdelávania v medzinárodnom porovnaní
  Banská Bystrica, PF UMB, 99 s. ISBN 80-8055-773-X
  2001 Predškolská výchova v medzinárodnom porovnaní
  Banská Bystrica, Metodické centrum, 31 s. ISBN 80-8041-403-3
  2000 Rozvoj osobnosti žiaka (so zameraním na 1. stupeň ZŠ)
  Prešov, Rokus, 121 s. ISBN 80-968452-2-5
  1997 Hodnotenie ako prostriedok humanizácie školy
  Banská Bystrica, PF UMB, 96 s. ISBN 80-8055-067-0
  1995 Humanizačné premeny výchovy a vzdelávania alebo Ako ďalej na l. stupni ZŠ Banská Bystrica, PF UMB, 99 s. ISBN 80-88825-00-8.

  Publikačná činnosť (k 1. 10. 2006)

 • Knižné práce: 18
  Monografie: 5
  Kapitoly v knihách: 4
  Vysokoškolské učebné texty: 7
  Iné učebné texty: 2

 • Vedecké práce: 115
  v domácích časopisoch a zborníkoch: 92
  v zahraničných časopisoch a zborníkoch: 23

 • Ostatné: odborné práce v časopisoch a zborníkoch: 35
  redakčné a zostavovateľské práce: 11
  recenzie: 16

 • Citácie a ohlasy: 411
  v domácej literatúre: 361
  v zahraničí: 50
 • články linky

   Staršie články o osobnosti >>
    Univerzita Mateja Bela
         
  doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

  Zdroj: Univerzita Mateja Bela - Banská Bystrica


  Verzia pre tlač
         

    Dnes je 02.12.2021

    Narodeniny/výročie  
    2.12.  Ján Valjan
    2.12.  Peter Kopčanský
    2.12.  Karol Ježík
    2.12.  Rudolf Jašík
    2.12.  Ján Burjan
    2.12.  Vincent Sedlák
    2.12.  Dárius Rusnák
    3.12.  Peter Tomeček
    3.12.  Pavol Miklánek
    3.12.  Michal Habaj
    3.12.  Júlia Hečková
    3.12.  Svetozár Stračina
    4.12.  František Janíček
    4.12.  Vojtech Didi
    4.12.  Valentín Švidroň
    4.12.  Ján Kostra
    4.12.  Rudolf Pučík
    4.12.  Michal Bartko

    Dnes má meniny
    Bibiána

    Zajtra má meniny
    Oldrich      za december 2021


     pozrite si poradie TOP 51
     rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


    2303

    osobností
    v databáze portálu


  KTO je KTO?
  a
  KTO bol KTO?
  na Slovensku


   

  (c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS