o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Oto Majzlan / prírodné vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Oto Majzlan

prof. RNDr. Oto Majzlan PhD.
dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

* 15.08.1950 Martin
motto

Per operam ad admirationen (prácou k obdivu).

vzdelanie

1956 - 1965 Základná deväťročná škola v Nitre
1965 - 1968 Stredná všeobecno-vzdelávacia škola v Nitre
1968 - 1973 Prírodovedecká fakulta UK, študijný odbor biológia-chémia, špecializácia entomológia
1973 obhajoba diplomovej práce (školiteľ prof.RNDr.L.Korbel) a absolutórium s vyznamenaním
1975 obhajoba rigoróznej práce (RNDr.)
1976 Letná škola bioenergetiky vo Waršave a Krakove
1975 - 1979 vedecká interná ašpirantúra na Katedre všeobecnej a živočíšnej fyziológie PrFUK v Bratislave
1979 objahoba vedeckej hodnoti CSc. (školiteľ prof. RNDr. L. Korbel)
1982 - 1983 študijný pobyt na Univerzite v Ulme u prof. W. Funkeho
1987 vymenovaný za Docenta entomológie pred Vedeckou radou PrFUK
1999 habilitácia na TU Zvolen za Docenta ekológie, špecializácia ochrana prírody
2000 vymenovanie za Profesora ekológie na TU Zvolen

životopis

Priebeh praxe
1973 interný ašpirant na Katedre všeobecnej a živočíšnej fyziológie PrFUK v Bratislave
1975 - 1987 odborný asistent na Katedre všeobecnej a živočíšnej fyziológie PrFUK v Bratislave
1987 - 1991 docent entomológie na Katedre zoológie PrFUK v Bratislave
1992 - 1999 docent na Katedre biológie a patobiológie Pedagogickej gfakulty UK v Bratislave
2000 čiastočný úväzok a od 1.10. 2000 plný úväzok na Ústave experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV v Ivanke pri Dunaji
2000 profesor ekológie na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave
od 1.2.2003 dekan PdFUK
od 1.2.2007 dekan PdFUK

Záujmovo spoločenské aktivity
1971 - 1972 predseda Zoologického krúžku pri katedrách zoológie na PrFUK
1971 - 1973 aktívna účasť na fakultných kolách ŠVOČ
1971 člen Entomologickej spoločnosti pri SAV
1981 - 1989 vedecký tajomník Slov.entomologickej spol. pri SAV
1985 člen redakčnej rady Entomological problems
1988 člen redakčnej rady Rosalia pri CHKO v Nitre
1997 člen redakčnej rady Folia faunistica Slovaca
1996 člen redakčnej rady Biodiversitas Slovaca
1986-2004 zakladajúci člen Koleopterologických kolokvií
1995 člen komisie pre obhajobu doktorských prác v odbore 41-03-9: Poľnohospodárska a lesnícka fytopatológia a ochrana rastlín
1991 - 1993 vedúci grantu VEGA: Zoocenózy charakteristických biotopov okolia rieky Moravy a Dunaja
1996 - 1999 vedúci grantu GAT: Ekosozologické a bioindikačné vyhodnotenie fauny chránených území Slovenska
1998 - 2000 zástupca v 4 grantových projektoch
2001 vedúci grantových úloh Biodiverzita fauny Slovenska
člen expertnej skupiny pre Geneticky modifikovaných org. pri MŽP SR
člen expertnej skupiny Cites pri MŽP SR

Stáže, pobyty a expedície v zahraničí
1975 Letná škola bioenergetiky v Poľsku
1982 - 1983 študijný pobyt na Univerzite v Ulme (Nemecko)
1984 - 1999 každoročné krátkodobé stáže na Univerzite v Ulme u Prof. Funkeho
1987,1988 expedície v Mongolsku
1988 - 1989 stážový pobyt na Akadémii v Pekingu
1996, 1997 vedecká expedícia v Maroku
1998 vedecká expedícia v Grécku
1999 expedícia do Ekvadoru
2006 expedícia do Austrálie

Školiteľ
do roku 2003 vyškolených 63 diplomantov
3 ašpiranti, z toho jeden z Jemenu
od r. 2000 traja doktoranti (PrFUK, ÚEFE SAV, PdFUK)
od 2000 vedenie 21 rigorozantov na Katedre biológie a patobiológie PdFUK

Iné
od 1996 pravidelne zaraďovaný do kategórie špičkový pracovník na PdFUK
od 1993 2 x členom Akademického senátu PdFUK v Bratislave
od 1992 člen Wiener Coleopterologischevereins
člen Vedeckej rady PdFUK
člen Vedeckej rady UK v Bratislave

Je ženatý a má dve deti. Manželka Eva pôsobila do roku 1992 na Katedre geobotaniky PriFUK v Bratislave ako docentka geobotaniky. V súčasnosti pracuje v súkromnom sektore. Syn pôsobí na univerzite vo Freiburgu v Nemecku a dcéra v Kanade.

tvorba

PUBLIKÁCIE

 • 235 pôvodných odborných prác z ekológie hmyzu
 • viac ako 95 správ z rôznych typov výskumných úloh
 • 130 citácií, z toho 15 v SCI
 • 1991 príručka pre Terénne práce zo zoológie
 • 2001 príručka pre metodiku písania Diplomových prác

  Učebnice a učebné texty
  1997 Ekológia (učebnica)
  1998 Zoológia bezchordátov a chordátov
  1980 Interné učebné texty z Fyziológie hmyzu
  1983 Interné učebné texte z Ekológie biosféry
  2001 Kríza biosféry a rozumu (učebnica enviromentalistiky)
  2002 Zoológia (učebnica)
  2004 Humánna ekológia (učebnica v spoluautorstve)
 • články linky

   Staršie články o osobnosti >>
    Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
         
  doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

  Zdroj: prof. RNDr. Oto Majzlan PhD., spracovala: Ľubica Rozborová


  Verzia pre tlač
         

    Dnes je 16.07.2024

    Narodeniny/výročie  
    16.07.  Ivan Tásler
    16.07.  Martin Huba
    16.07.  Ladislav Hluchý
    16.07.  Július Pašteka
    16.07.  Václav Šuplata
    16.07.  Jozef Ulian
    17.07.  Eva Slavkovská
    17.07.  František Zvarík
    17.07.  Miroslav Válek
    17.07.  Pavol Peter Gojdič
    17.07.  Aladár Randík
    18.07.  Miklós Duray
    18.07.  Augustín Malár
    18.07.  Rudolf Čižmárik
    18.07.  Alajos Mészáros

    Dnes má meniny
    Drahomír

    Zajtra má meniny
    Bohuslav      za júl 2024


     pozrite si poradie TOP 51
     rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


    2303

    osobností
    v databáze portálu


  KTO je KTO?
  a
  KTO bol KTO?
  na Slovensku


   

  (c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS