o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Anton Eliáš / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Anton Eliáš

doc. PhDr. Anton Eliáš CSc.
dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

* 04.05.1950 Šoporňa
vzdelanie

1956 - 1965 Základná deväťročná škola, Kátlovce
1965 - 1968 Stredná všeobecnovzdelávacia škola, Trnava
1968 - 1973 Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia: anglický jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra
1973 štátne skúšky z anglického jazyka a literatúry a ruského jazyka a literatúry na FiF UK, Bratislava

životopis

Anton Eliáš je dekanom Filozofickej fakulty (od roku 2003) a zároveň docentom na Katedre ruského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, kde pracuje od ukončenia vysokoškolského štúdia.
Vedie prednášky a semináre z ruskej literatúry 19. storočia, z ruskej literárnej vedy 20. storočia, zo svetovej literatúry, diplomové semináre, výberové prednášky a semináre z interpretácie ruskej lyriky a epiky 19. storočia a z dejín slovanského romantizmu. Pre zahraničných študentov prednáša kurz Slovak Literature in Central European Context.
Je garantom študijných programov prvého a druhého stupňa štúdia ruského jazyka a kultúry v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo, školiteľom doktorandského štúdia v študijnom odbore slovanská filológia – slovanské literatúry a členom odborovej komisie pre obhajobu dizertačných prác v študijnom odbore slovanská filológia – slovanské literatúry.
Počas pôsobenia na fakulte vychoval dvoch absolventov doktorandského štúdia a ako školiteľ viedol takmer štyri desiatky diplomantov.
Popri pedagogickej a vedeckej práci je činný aj ako prekladateľ spoločenskovednej a umeleckej literatúry z ruštiny a angličtiny; je nositeľom ceny SLF za odborný preklad a viacnásobným členom poroty SLF pre udeľovanie Ceny J. Hollého za umelecký preklad.
V rámci občianskych aktivít v rokoch 1998 - 2002 pôsobil ako poslanec MsZ Pezinok, od roku 2003 je členom komisie školstva a kultúry pri MsZ Pezinok.

Akademická kariéra - zamestnanie, vedecké hodnosti, funkcie:

február 2007 po opätovnom zvolení vymenovaný rektorom UK za dekana FiF UK
2003 - 2007 dekan FiF UK
1998 - 2002 prodekan FiF UK pre vzdelávaciu činnosť
1998 docent na Katedre ruského jazyka a literatúry FiF UK
1998 habilitácia vo vednom odbore slovanská filológia (téma habilitačnej práce: Lyrický subjekt ruskej romantickej, postromantickej a neoromantickej poézie
1990 - 1993 vedúci Katedry ruského jazyka a literatúry FiF UK
1987 kandidátska dizertačná práca (téma dizertačnej práce: Čas a priestor v lyrike M. J. Lermontova)
1983 rigorózna skúška v študijnom odbore ruský jazyk a literatúra
1977 odborný asistent na Katedre ruského jazyka a literatúry FiF UK
1974 asistent na Katedre ruského jazyka a literatúry FiF UK

Vedecká práca:

Výskum v oblasti dejín ruského a európskeho romantizmu, ruského a európskeho literárnovedného myslenia a poetiky lyrickej poézie.
Počas pôsobenia na FiF UK absolvoval Anton Eliáš študijné a prednáškové pobyty v Inštitúte A. S. Puškina a na MGU v Moskve, na Pedagogickej fakulte A. Serafimoviča vo Volgograde, na Filozofickej fakulte Univerzity v Ľubľane, na University of Pittsburgh, na Inštitúte slavistiky Univerzity v Grazi a Univerzity vo Viedni a na Filozofickej fakulte Univerzity v Záhrebe.
Zúčastnil sa na 32 domácich a 12 medzinárodných a zahraničných vedeckých konferenciách a v rokoch 1992 - 1997 participoval na riešení vedeckých úloh v rámci troch grantov VEGA.
Od roku 2003 je predsedom Vedeckej rady FiF UK a členom vedeckých rád UK, PedF UK, VŠMU (do roku 2006), FHV UMB v Banskej Bystrici a FF UCM v Trnave. Tiež pôsobí ako člen redakčnej rady časopisu RAK a Novaja rusistika (Masarykova univerzita Brno).

tvorba

doc. PhDr. Anton Eliáš, CSc. je autorom 1 monografickej práce, 1 kapitoly v monografickej publikácii a vyše 90 vedeckých štúdií, odborných článkov a recenzií publikovaných v domácich i zahraničných zborníkoch a odborných periodikách.
Je spoluautorom Krátkeho slovníka ruských spisovateľov a Slovníka ruskej literatúry 11. - 20. storočia.

- kompletná bibliografia je zverejnená na i-portále Akademickej knižnice UK

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: doc. PhDr. Anton Eliáš, CSc., Univerzita Komenského, Bratislava


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 28.10.2021

  Narodeniny/výročie  
  28.10.  Ján Babjak
  28.10.  Marián Labuda
  28.10.  Matúš Kučera
  28.10.  Marián Michalec
  28.10.  Ľudovít Štúr
  28.10.  Robert Roth
  28.10.  Vladimír Kompánek
  29.10.  Andrej Bagar
  29.10.  Bohuslav Cambel
  29.10.  Blažej Baláž
  29.10.  Peter Lednár
  30.10.  Štefan Bošnák
  30.10.  Milan Ftáčnik
  30.10.  Stanislav Kostlivý
  30.10.  Ľubica Trubíniová
  30.10.  Kornel Csach
  30.10.  Viera Strnisková
  30.10.  Ladislav Židek

  Dnes má meniny
  Dobromila

  Zajtra má meniny
  Klára    za október 2021


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS