o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Dušan Kocur / technika / funkcionári vedy a vzdelania

Dušan Kocur

doc. Ing. Dušan Kocur CSc.
profesor, bývalý dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach

* 14.03.1961 Košice
vzdelanie

 • 1980-1985 - Elektrotechnická fakulta Vysokej školy technickej v Košiciach (EF VŠT v Košiciach) v odbore Rádioelektronika v rokoch, diplomová práca: Dvojrozmerný číslicový konvolútor na báze zvyškových číselných sústav
 • 1976-1980 - Gymnázium na Šrobárovej ul. č.46. v Košiciach
 • 1967-1976 - ZDŠ na nám. Februárového víťazstva č.8. (dnes Park Angelinum) v Košiciach v rokoch

  Vedecká príprava

 • Katedra rádioelektroniky EF VŠT v Košiciach 1985-1989
 • obhájenie kandidátskej dizertačnej práce s názvom ”Nelineárna Volterrova číslicová filtrácia” a udelenie vedeckej hodnosti CSc. v roku 1990
 • životopis

  Významné funkcie

 • od roku 2002 - pôsobenie vo funkcii člena predsedníctva Klubu dekanov Slovenskej republiky
 • od roku 2000 - pôsobenie vo funkcii dekana FEI TU v Košiciach
 • pôsobenie vo funkcii prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť a rozvoj na FEI TU v Košiciach: 1997-2000
 • 1994-1996 - pôsobenie vo funkcii predsedu Akademického senátu TU v Košiciach
 • 1992 - 1994 - pôsobenie vo funkcii predsedu Akademického senátu EF/FEI TU v Košiciach

  Ocenenia

  Dosiaľ najvyššie udelené ocenenie:Honorary Professor of Budapest Tech, Hungary (Čestný profesor Polytechniky v Budapešti, Maďarská republika)

  Pôsobenie na EF VŠT /FEI TU v Košiciach

 • pôsobenie vo funkcii člena predsedníctva Klubu dekanov Slovenskej republiky: od roku 2002,
 • pôsobenie vo funkcii dekana FEI TU v Košiciach: od roku 2000,
 • pôsobenie vo funkcii prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť a rozvoj na FEI TU v Košiciach: 1997-2000,
 • pôsobenie vo funkcii predsedu Akademického senátu TU v Košiciach: 1994-1996,
 • pôsobenie vo funkcii predsedu Akademického senátu EF/FEI TU v Košiciach: 1992-1994,
 • pôsobenie na Katedre elektroniky a multimediálnych telekomunikácií vo funkcii profesora na odbor telekomunikácie (názov inauguračnej prednášky: “Spracovanie negaussovských signálov na báze korelačných funkcií a spektier vyšších rádov: základné princípy a aplikácie”): od 13.6.2005,
 • vymenovanie za profesora v odbore Elektronika telekomunikačná technika: 13.6.2005,
 • pôsobenie na Katedre elektroniky a multimediálnych telekomunikácií vo funkcii profesora na odbor telekomunikácie (ako mimoriadny profesor): od 2003 do 12.6.2005,
 • pôsobenie na Katedre rádioelektroniky/ Katedre elektroniky a multimediálnych telekomunikácií (zmena názvu pracoviska) ako docent: 1996-2003,
 • habilitácia za docenta v odbore Rádioelektronika (téma habilitačnej práce a habilitačnej prednášky: “Algoritmy adaptácie adaptívnych Volterrových filtrov”): 1995,
 • pôsobenie na Katedre rádioelektroniky ako odborný asistent: 1988-1995

  Oblasti vedeckého záujmu

 • prenosové systémy pre 4. generáciu komunikačných systémov,
 • CDMA, MC-CDMA prenosové systémy,
 • mnohoúčastnícke prijímače pre CDMA a MC-CDMA prenosové systémy,
 • prenosové systémy s rozprestretým spektrom
 • číslicové metódy spracovania signálov,
 • aplikácie pokročilých metód číslicového spracovanie signálov v diagnostike súčastí automobilov,
 • lineárne a nelineárne časovo-invariantné a adaptívne číslicové filtre,
 • spektrálna a polyspektrálna analýza signálov,
 • psychoakustická analýza akustických signálov,
 • automobilová elektronika
 • vložené systémy v automobiloch
 • tvorba

  Najvýznamnejšie doteraz publikované vedecké práce

 • 1. Kocur, D. (1989) Semisystolic Implementation of Second-Order Volterra Digital Filters Based on Recurrence Algorithm of Volterra Filtering. Electronics Letters, vol.25, No.1., pp. 25-26.
 • 2. Kocur, D., Zetík, R. (2000) Time-Frequency Analysis of Signals Generated by Rotating Machines. Electronics Letters, vol.36, No.20., pp.1741-1742.
 • 3. Kocur, D., Stanko, R. (2000) Order Bispectrum: A new Tool for Reciprocated Machine Condition Monitoring. Mechanical Systems and Signal Processing, vol.14, No.6., pp. 871-890.
 • 4. Kocur, D. (2001) Adaptívne Volterrove číslicové filtre. Elfa s. r. o. Košice. ISBN 80-89066-00-3, s. 162.
 • 5. Kocur, D. - Čížová, J. - Marchevský, S.: Microstatistic Multi – User Detection Receiver. Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics (JACI3), Japan, vol. 8., No.5, 2004, pp. 482-487.

  Najvýznamnejšie publikované vedecké práce za posledných 6 rokov

 • 1. Kocur, D., Zetík, R. (2000) Time-Frequency Analysis of Signals Generated by Rotating Machines. Electronics Letters, vol.36, No.20., pp.1741-1742.
 • 2. Kocur, D., Stanko, R. (2000) Order Bispectrum: A new Tool for Reciprocated Machine Condition Monitoring. Mechanical Systems and Signal Processing, vol.14, No.6., pp. 871-890.
 • 3. Kocur, D. (2001) Adaptívne Volterrove číslicové filtre. Elfa s. r. o. Košice. ISBN 80-89066-00-3, s. 162.
 • 4. Kocur, D., Zetík, R. (2003) Volterra Filters: A Promising Tool for Wideband and Narrowband Interference Suppression in DS-SS Communication Systems. Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering, vol 2., No. 1., 2003, pp. 1-8.
 • 5. Kocur, D. - Čížová, J. - Marchevský, S.: Microstatistic Multi – User Detection Receiver. Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics (JACI3), Japan, vol. 8., No.5, 2004, pp. 482-487.

  Riešené projekty, publikácie, členstvá v redakčných radách vedeckých časopisov

  Spoluriešiteľ vedeckých projektov

 • Číslicové spracovanie signálov v digitálnych komunikačných systémoch. Projekt GAV č. 1/284/92, (1992 –1994).
 • Inteligentné spracovanie signálov v telekomunikáciách. Projekt VEGA 1/2312/95, (1995-1997).
 • Číslicové spracovanie signálov v multimediálnych telekomunikáciách. Projekt VEGA 1/5241/98, (1998-2000).
 • Číslicové spracovanie signálov a autentizácia dát v multimediálnych telekomunikáciách. Projekt VEGA 1/8130/01, (2001-2003).
 • Číslicové spracovanie, prenos, rozpoznávanie a kryptografická ochrana v multimediálnych telekomunikáciách. VEGA 1/1057/04 (2004-2006).
 • Predspracovanie a prenos číslicových signálov. Inštitucionálny projekt podporovaný FEI TU v Košiciach, č. 4141, (1992-1994).
 • Číslicové metódy na predspracovanie a prenos signálov. Inštitucionálny projekt podporovaný FEI TU v Košiciach, č 41141, (1995-1996).
 • Spracovanie a prenos multimediálnych dát v telekomunikačných sieťach. Inštitucionálny projekt podporovaný FEI TU v Košiciach, (1997-1999).
 • Spracovanie, prenos a ochrana multimediálnych dát. Inštitucionálny projekt podporovaný FEI TU v Košiciach, (2000-2002).
 • Číslicové spracovanie signálov v bezpečných komunikáciách a interaktívnych službách. Inštitucionálny projekt č. 4434 podporovaný FEI TU v Košiciach, 2003-2005,
 • COST Action 249: Continuous Speech Recognition over the Telephone (projekt z programu COST, 1994-1998),
 • COST Action 272: Packet-Oriented Service Delivery Via Satellite (projekt z programu COST, 2001-2005).

  Zodpovedný riešiteľ projektov medzinárodnej vedeckej a vedecko-technickej spolupráce

 • Innovative Methods of Noise and Vibration Analysis on Reciprocating Machinery for the Purpose of Quality Control and Diagnostics (projekt CIPA-CT94-0220 z programu COPERNICUS, 1994-1998),
 • COST Action 262: Spread Spectrum Systems and Techniques in Wireless and Wired Communications (projekt z programu COST, 1999-2002),
 • COST Action 289: Spectrum and Power Efficient Broadband Communications (projekt z programu COST, 2003-2007).

 • autor alebo spoluator 119 publikovaných vedeckých prác,
 • predseda redakčnej rady časopisu Acta Electrotechnica et Informatica (časopis vychádza v Slovenskej republike): od roku 2001,
 • člen redakčnej rady časopisu Acta Polytechnica Hungarica (časopis vychádza v Maďarskej republike): od roku 2004
 • záujmy

  vlastná profesia, turistika

  doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

  Zdroj: Dušan Kocur, FEI TU Košice


  Verzia pre tlač
         

    Dnes je 07.02.2023

    Narodeniny/výročie  
    7.02.  Peter Bondra
    7.02.  Pavol Zajac
    8.02.  Rudolf Fabry
    8.02.  Jozef Ciller
    8.02.  Alojz Rigele
    8.02.  Viliam Ostrožlík
    8.02.  Jozef Viskupič
    8.02.  Eugen Jurzyca
    9.02.  Rudolf Zajac
    9.02.  Zuzana Tlučková
    9.02.  Juraj Lapin
    9.02.  František Tóth
    9.02.  Richard Kapuš
    9.02.  Viliam Obert
    9.02.  Samuel Jurkovič
    9.02.  Imrich Kotvan
    9.02.  Veronika Vadovičová
    9.02.  Radovan Kazda

    Dnes má meniny
    Vanda

    Zajtra má meniny
    Zoja      za február 2023


     pozrite si poradie TOP 51
     rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


    2303

    osobností
    v databáze portálu


  KTO je KTO?
  a
  KTO bol KTO?
  na Slovensku


   

  (c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS