o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Miloš Mistrík / spoločenské vedy

Miloš Mistrík

prof.PhDr. Miloš Mistrík DrSc.
divadelný a masmediálny teoretik, spisovateľ, pedagóg, prekladateľ, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava a Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

* 16.05.1953 Bratislava
vzdelanie

2009 – prof. (profesor) – Vysoká škola múzických umení
2003 – DrSc. (doktor vied o umení) – Slovenská akadémia vied, Bratislava
1998 – doc. (docent) – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
1984 – PhDr. (doktor filozofie) – Vysoká škola múzických umení
1984 – CSc. (kandidát vied o umení) – Vysoká škola múzických umení
1976 – Vysoká škola múzických umení, Bratislava

Študijné pobyty:

1990 - 1991, 2003 Francúzsko

životopis

Odborná charakteristika:

Jeho vedecká a literárna činnosť sa člení na päť okruhov: dejiny slovenskej drámy a divadla, teória a dejiny európskeho herectva a réžie, umelecká tvorba, preklady z francúzštiny a mediálne analýzy. Pre jeho literárne a publicistické dielo je charakteristické spojenie slovenského pohľadu a vycibrenej štylistiky s inšpiráciou vo francúzskej kultúre a jej esprite a s racionálnym myslením a vyjadrovaním.

Pracoviská a významné funkcie:

od roku 2009 predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu
2005 - 2011 zvolený v NR SR za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu
2004, 2008 Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle, Paríž, hosťujúci profesor
od roku 2000 doteraz – Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, mimoriadny profesor
1998 - 2006 Akadémia umení, Banská Bystrica, hosťujúci profesor
1995 - 1997 Národné divadelné centrum, Bratislava
1994 - 1995 Slovenská televízia, Bratislava, programový riaditeľ
1990 - 1991 študijný pobyt vo Francúzsku (CNRS)
1990 - 2008 riaditeľ Kabinetu divadla a filmu SAV
1980 - 1990 Umenovedný ústav SAV
od roku 1980 doteraz vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied, Bratislava
1979 - 1993 časopis Slovenské divadlo – výkonný redaktor (1979 - 1986), hlavný redaktor (1987 - 1995)
1977 - 1979 interný vedecký ašpirant Vysokej školy múzických umení

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská teatrologická spoločnosť (predseda)
Association Internationale des Critiques de Théâtre, prezident slovenskej sekcie (1990 - 2003)
Vedecké kolégium SAV pre vedy o jazyku, literatúre a umeniach

Ocenenia:

2007 Cena Jana Chaladaja na festivale WROSTJA, Wroclaw za inscenáciu Dankine zázraky

2000, 2003, 2004, 2006 Prémie Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenských vied za knihy Slovenské divadlo v 20. storočí, Slovenská absurdná dráma, Herecké techniky 20. storočia, Jacques Copeau a jeho Starý holubník

1995 Cena Literárneho fondu v oblasti divadelnej kritiky a teórie za knihu Kapitoly o hereckom umení.

Otec: prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc. (1921 - 2000), brat: prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.(1954 -), manželka: prof. RNDr. Jela Mistríková, CSc. rod. Kresáková (1953 -).

e-mail: milos.mistrik@savba.sk

tvorba

Vedecké monografie:

Autor:

2006 MISTRÍK, Miloš: Jacques Copeau a jeho Starý holubník. Bratislava : STS vo vydavateľstve VEDA, 560 strán.
2003 MISTRÍK, Miloš: Herecké techniky 20. storočia. Bratislava : VEDA, 308 strán.
2003 MISTRÍK, Miloš: Aj dráma je len človek... Bratislava : Vydavateľstvo SSS, 152 strán.
2002 MISTRÍK, Miloš: Slovenská absurdná dráma. Bratislava : Veda, 256 strán.
1995 MISTRÍK, Miloš: Analýzy hereckej syntézy. Bratislava : Tália-press, 176 strán.
1994 MISTRÍK, Miloš: Kapitoly o hereckom umení. 1. vydanie – Bratislava : Tália-press, 208 strán; 2. rozšírené vydanie – Bratislava : Veda, 2005, 188 strán.
1992 MISTRÍK, Miloš: Sto slovenských hier. Bratislava : LITA, 152 strán.
1990 MISTRÍK, Miloš: Režisér Blaho Uhlár. Bratislava : ÚUKDD, 48 strán.

Autor a editor:

2008 MISTRÍK, Miloš – MAGÁL, Slavomír – SOLÍK, Martin: Médiá, spoločnosť a mediálna fikcia. Trnava : UCM, 342 strán.
2007 MISTRÍK, Miloš – MAGÁL, Slavomír – PETRANOVÁ, Dana: Mediálne kompetencie v informačnej spoločnosti. Trnava : UCM, 292 strán.
2006 MISTRÍK, Miloš – MAGÁL, Slavomír (ed.): Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom výskume. Trnava : UCM, 284 strán.
2000 MISTRÍK, Miloš (ed.): Etické a estetické v slovenskej dramatike. Bratislava : Slovenská teatrologická spoločnosť, 88 strán.
1999 MISTRÍK, Miloš a kolektív (ed.): Slovenské divadlo v 20. storočí. Bratislava : Veda, 545 strán.
1999 MISTRÍK, Miloš (ed.): Duchovný rozmer slovenského divadla a drámy. Bratislava : KDF SAV a MK SR, 94 strán.
1996 MISTRÍK, Miloš (ed.): Théâtre slovaque. Bratislava : NDC, 96 strán.
1994 MISTRÍK, Miloš – Jaborník, Ján (ed.): Divadlo na korze (1968 - 1971). Bratislava : Tália-press, 232 strán.
1992 MISTRÍK, Miloš (ed.): Režisér Miloš Pietor. Bratislava : Tália-press, 152 strán.

Umelecká literatúra:

2006 MISTRÍK, Miloš – TRNÍK, Peter – OĽHA, Matúš: Dankine zázraky, monodráma uvedená 10. 12. 2006 v Divadle a.ha. Bratislava, réžia Matúš Oľha
2002 MISTRÍK, Miloš: Taormina, poviedky. Bratislava : T.R.I. Médium, 160 strán.
1995 MISTRÍK, Miloš: Ži v Paríži, eseje. Bratislava : Smena, strán 160.

Preklady z francúzštiny:

Georges Banu: Divadlo alebo Naplnený okamih. Bratislava : Tália-press, 1998.

O osobnosti:

Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava, Martin : LIC, SNK, 2008, s. 329;
Žijem na pol úväzku v Paríži. In: Woman magazín, apríl 2008, s. 118 - 120.
Som človekom troch identít. In: Atteliér, roč. 5, 2008, s. 12 - 13.
The Encyclopaedia of Slovakia and the Slovaks. Bratislava : EnÚ SAV, 2006, s. 444.
Vzory originality (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. 16, 2006, č. 10, s. 12;
Kto je kto v SAV, Bratislava : SAV, 2000 a 2008
Aj na vedu treba mať široké srdce (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 9, 1996, č. 27, s. 1 a 10;
Personálna bibliografia 1971 - 1992. In: Slovenské divadlo, roč. 41, 1993, č. 2, s. 201 - 220;
Encyklopédia dramatických umení Slovenska. Bratislava : VEDA, 1989 a 1990.

články linky
  Rozhovor s divadelným vedcom, pedagógom, publicistom a spisovateľom

 Staršie články o osobnosti >>
  Kabinet divadla a filmu SAV
  Rada pre vysielanie a retransmisiu
  Miloš Mistrík
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: prof. PhDr. Miloš Mistrík DrSc., Slovenská akadémia vied


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 14.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  14.07.  Peter Ponický
  14.07.  Milan Markovič
  14.07.  Otto Berger
  14.07.  Ľuboš Martinák
  14.07.  Oľga Nachtmannová
  14.07.  Viliam Pichler
  14.07.  Juraj Sarvaš
  14.07.  Miloslav Mojžiš
  15.07.  Eva Krížiková
  15.07.  Veronika Velez Zuzulová
  15.07.  Ľubomír Vážny
  15.07.  Zita Izakovičová
  15.07.  Július Šefránek
  15.07.  Jana Gantnerová
  15.07.  Vladimír Faič
  15.07.  Hana Ponická
  15.07.  Milan Očko
  16.07.  Ivan Tásler
  16.07.  Martin Huba
  16.07.  Ladislav Hluchý
  16.07.  Július Pašteka
  16.07.  Václav Šuplata
  16.07.  Jozef Ulian

  Dnes má meniny
  Kamil

  Zajtra má meniny
  Henrich    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS