o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Peter Andráš / prírodné vedy

Peter Andráš

prof. RNDr. Peter Andráš CSc.
geochemik, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica Vysoká škola báňská-TU, Ostrava

* 17.05.1953 Hokovce
vzdelanie

1976 Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Študijné pobyty:

1985 Anglicko

životopis

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc. sa narodil v roku 1953 v Hokovciach. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave nastúpil do Geologického ústavu SAV, kde pôsobil do roku 2008. Od roku 2008 je pracovníkom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Vysoké školy báňské-TU v Ostrave


Priebeh zamestnaní

1976 - 2008 Geologický ústav SAV
2002 - 2003 Slovenská agentúra životného prostredia - vedúci Odboru environmentalistiky pri Centre environmentálnej výchovy a propagácie
2003 - 2006 Geologický ústav SAV (vedúci pracoviska v Banskej Bystrici)
2008 docent (Technická univerzita vo Zvolene)
2009 Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
2009 hosťujúci profesor North University, Baia Mare
2009 - 2013 vedúci Inštitútu biológie a geológie – spoločné pracovisko SAV a Univerzity Mateja Bela
2011 profesor (VŠB-Technická univerzita v Ostrave)

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

2008 Člen komitétu World Academy of Science, Engineering and Technology
2013 Člen Komisie Slovenskej akadémie vied pre životné prostredie,
2001 - 2005 Podpredseda Slovenskej asociácie geochemikov
2007 Podpredseda Slovenskej asociácie ložiskových geológov.
2006 Člen redakčnej rady a zakladateľom vedeckého časopisu WOS: Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences ISSN 1220-5648
Člen Slovenskej geologickej spoločnosti
Člen Slovenskej mineralogickej spoločnosti
2008 Člen redakčnej rady vedeckého časopisu Romanian Journal of Mineral Deposits, ISSN 1220-5648,
2014 Člen redakčnej rady vedeckého časopisu European Journal of Environmentall and Safety Sciences, ISSN 0031-6970
2014 Člen redakčnej rady vedeckého časopisu GeoScience Engineering,
2014 Člen redakčnej rady vedeckého časopisu Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, ISSN 1995-0519
2012 Člen redakčnej rady vedeckého časopisu Acta Universitatis Matthiae Belii - séria Environmentálne manažérstvo ISSN 1338-449X, ISSN 1338-4430
2010 - 2012 Recenzent časopisu Studia Oecologica ISSN 1802-212X
Podpredseda Baníckeho cechu v Banskej Bystrici.
2008 Garant Bc. a Mgr. štúdia a kogarant PhD. štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
Člen komisie pre doktorandské štúdium v študijnom odbore Environmentálny manažment 2008 Člen komisie pre doktorandské štúdium v študijnom programe Geochemia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského
2012 Člen komisie pre doktorandské štúdium v študijnom programe Synekológia v študijnom programe Evolúcia ekosystémov a ich ochrana na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
2010 Člen odborovej rady Ochrana životního prostředí v průmyslu na VŠB–TU v Ostrave
2012 Člen odborovej rady Úpravníctví na Vysokej škole báňskej-TU v Ostrave
2008 Člen komisie pre rigorózne skúšky v študijnom odbore Environmentálny manažment na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
2011 - 2014 Člen kolégia dekana Fakulty prírodných vied
2011 Člen vedeckej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
2013 Člen vedeckej rady Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské v Ostrave
2012 Člen Etickej komisie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Člen odborových komisií doktorandského štúdia:

- Geochemia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
- Mineralógia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
- Synekológia , Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
- Environmentálny manažment, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
- Inženýrská ekologie, obor Ochrana životního prostředí v průmyslu
- VŠB, Technická univerzita, Ostrava
- Úpravníctví - VŠB, Technická univerzita, Ostrava


e-mail: andras@savbb.sktvorba

Monografie:9

1994 Ore textures in the Western Carpathians (spoluautor)
2007 Banícke záťaže Štiavnických vrchov
2009 Heavy metals and their impact on environment at the dump-field Ľubietová-Podlipa. Advanced Technologies
2009 Vplyv banskej činnosti v okolí Ľubietovej na krajinu
2011 Analýza možnosti zhodnocovania vybraných anorganických odpadov
2011 Dejiny rodu Meško 1190 - 2010
2014 Staré báňské zátěže opuštěných Cu-ložiskek
2014 Environmental problems at ore field of Cu-Ag mine Špania Dolina
2014 Environmental study at abandoned Cu-Ag deposit Ľubietová

Časopisecké publikácie: 243


1995 Gold in arsenopyrites from Pezinok deposit. Geologica Carpathica
2002 Origin and evolution of ore-forming fluids at Pezinok-Kolársky vrch Sb deposit. Slovak Geological Magazine
2005 Gold incorporation into sulphide minerals from the Tatric unit (the Western Carpathians) with respect to their chemical composition. . Journal of the Czech Geological Society.
2007 Free-living rodents as monitors of environmental contaminats at a polluted mining dump area. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences
2008 Antimony quartz and antimony-gold quartz veins from northern Portugal. Ore Geology Reviews
2009 The nanoparticulate nature of invisible gold in arsenopyrite from Pezinok (Slovakia), Neues Jahrbuch für Mineralogie - Abhandlungen
2010 Pb-isotope study in Sb-mineralisation from Western Carpathian (Slovakia). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences
2010 The nanoparticulate nature of invisible gold in arsenopyrite from Pezinok (Slovakia). Neues Jahrbuch für Minerologie – Abhandlungen
2012 Study of environmental risks at an old spoil dump field. Polish Journal of Environmental Studies
2013 Arabidopsis arenosa (L.) Law. On Metalliferous and Non-metalliferous Sites in Central Slovakia. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
2014 Raman spectra of oriented and non-oriented Cu hydroxy-phosphate minerals: libethenite, cornetite, pseudomalachite, reichenbachite and ludjibaite. Spectrochimica Acta.
2014 Investigations of the Fe sulfosalts berthierite, garavellite, arsenopyrite and gudmundite by Raman spectroscopy. Mineralogical Magazine


doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Slovenská akadémia vied


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 07.02.2023

  Narodeniny/výročie  
  7.02.  Peter Bondra
  7.02.  Pavol Zajac
  8.02.  Rudolf Fabry
  8.02.  Jozef Ciller
  8.02.  Alojz Rigele
  8.02.  Viliam Ostrožlík
  8.02.  Jozef Viskupič
  8.02.  Eugen Jurzyca
  9.02.  Rudolf Zajac
  9.02.  Zuzana Tlučková
  9.02.  Juraj Lapin
  9.02.  František Tóth
  9.02.  Richard Kapuš
  9.02.  Viliam Obert
  9.02.  Samuel Jurkovič
  9.02.  Imrich Kotvan
  9.02.  Veronika Vadovičová
  9.02.  Radovan Kazda

  Dnes má meniny
  Vanda

  Zajtra má meniny
  Zoja    za február 2023


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS