o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Ľudmila Gajdošíková / spoločenské vedy / súdnictvo

Ľudmila Gajdošíková

JUDr. Ľudmila Gajdošíková CSc.
sudkyňa Ústavného súdu SR

* 17.10.1953 Bratislava
vzdelanie

1972 - 1977 Právnická fakulta UK v Bratislave
1987 ukončená vedecká ašpirantúra v Ústave štátu a práva SAV v odbore správne právo

Jazykové znalosti:
anglicky, nemecky, rusky

životopis

Priebeh zamestnaní:

od 16. 2. 2007 sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky
22. 1. 2000 - 2007 sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky
1999 - 2000 riaditeľka legislatívneho odboru v Kancelárii prezidenta SR
1995 - 1999 zástupkyňa riaditeľa ústavu v Ústave štátu a práva SAV
1977 - 1995 Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR, venovala sa sociálnym právam, predovšetkým sociálnemu zabezpečeniu a legislatívnej činnosti, prešla fukciami: referentky, riaditeľky legislatívneho odboru, resp. oddelenia (1988, 1993), námestníčky ministra (1990-1992), štátnej tajomníčky (1994)

Členstvá:

Členka stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR pre pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia

Členka stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR pre správne právo

Členka redakčnej rady časopisu Právny obzor

Odbor:
Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, správne právo


tvorba

Je spoluautorkou štyroch monografií a viacerých článkov a štúdií z oblasti legislatívy a sociálnych práv.

Monografie:

Gajdošíková, Ľudmila - Rusiňák, Peter: Malý slovník sociálneho zabezpečenia. Bratislava, PRÁCA 1989. 236 s.

Gajdošíková, Ľudmila - Rusiňák, Peter: Slovník práva sociálneho zabezpečenia. Bratislava, VEDA 1996. 274 s.

Gajdošíková, Ľudmila - Dzureková, Elena: Doplnkové dôchodkové poistenie. Bratislava, EUROUNION 1996. 154 s.

Gajdošíková, Ľudmila: Sociálne poistenie. In: Jaromír Svoboda a kol.: Slovník slovenského práva. Žilina, Poradca podnikateľa spol. s.r.o 2000. 864 s.

Ostatná publikačná činnosť:

Gajdošíková, Ľudmila: Sociálne zabezpečenie a ľudské práva (Koreferát). In: Právny obzor, 78, 1995, č. 1, s. 25-30.

Gajdošíková, Ľudmila: Transformácia sociálnej sféry a systém sociálneho zabezpečenia. In: Trend, 1995, č. 26, 3-4.

Gajdošíková, Ľudmila: Sociálny štát a právo sociálneho zabezpečenia. In: Právny obzor, 78, 1995, č. 5, s. 427-434.

Gajdošíková, Ľudmila (rec.): Igor Tomeš a kol.: Právo sociálního zabezpečení. In: Právny obzor, 78, 1995, č. 4, s. 340-341. Orig.: Igor Tomeš a kol.: Právo sociálního zabezpečení. Praha, Všehrd 1993. 255 s. CZE.

Gajdošíková, Ľudmila: Chudoba vo svete práva. In: Konferencia: Chudoba ako sociálny problém - teória a prax. Bratislava, Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny 1995,

Gajdošíková, Ľudmila: Postavenie štátu v sociálnom zabezpečení. In: Slovo, almanach vedeckých úvah a umeleckých aktivít, 1996, zima '95, s. 29-34.

Gajdošíková, Ľudmila - Dzureková, Elena: Komentár k zákonu NR SR o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. In: Hospodárske noviny, 1996, s. 96.06.19.

Gajdošíková, Ľudmila: Sociálny štát a právo sociálneho zabezpečenia. In: Seminár: Právny štát (sociálny štát) a ľudské práva. Prešov, ÚŠaP a Nadácia L. Novomeského 1996,

Gajdošíková, Ľudmila: Sociálne práva na Slovensku. In: Slovo - almanach vedeckých úvah a umeleckých aktivít, 1996, zima '96, s. 87-90.

Gajdošíková, Ľudmila: Charakteristika súčasného systému práva sociálneho zabezpečenia. In: Právny obzor, 80, 1997, č. 4, s. 453-462.

Gajdošíková, Ľudmila: Súčasný stav transformácie (práva) dôchodkového zabezpečenia a Európske systémy dôchodkového zabezpečenia (vybrané inštitúty). In: Zborník zo seminára: Ochrana starých ľudí v podmienkach transformácie sociálnej sféry, Častá, 1997, s. 30-44. 1997.

Gajdošíková, Ľudmila: Sociálne práva na Slovensku. In: Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou: Sociálna práca a ľudské práva, Prešov, 1997, s. 27-32. 1997.

Gajdošíková, Ľudmila: Sociálne práva a (sociálne) postavenie občana v právnom štáte. In: Zborník vystúpení z konferencie: Problémy právneho štátu v Slovenskej republike, Piešťany, 28.-30.11.1997. S. 31-35. 1998, s. 31-35.

Gajdošíková, Ľudmila: Transformácia sociálneho zabezpečenia. In: Transformácia vybraných inštitúcií štátu a častí právneho poriadku Slovenskej republiky (zborník ÚŠaP). Bratislava, SAP 1998, s. 53-59.

Gajdošíková, Ľudmila (rec.): Public Management Reform, Comparative Experiences from East and West (Reforma verejnej správy). In: Právny obzor, 81, 1998, č. 2, s. 221-224. Orig.: Public Management Reform. Comparative Experiences from East and West. Európska komisia 1997. 407 s. ENG.

Gajdošíková, Ľudmila: Sociálne zabezpečenie a verejná správa. In: Verejná správa, 1998, č. 24, s. 6-7.

Gajdošíková, Ľudmila: Rozsah, obsah a úroveň sociálnych práv jako základné kritérium určenia sociálneho statusu občana SR. In: Konferencia: Perspektívy rozvoja demokracie právneho štátu v etape poznatkovo orientovanej spoločnosti, Bratislava, 26.2.1998 (ÚS SR). 1998.

Gajdošíková, Ľudmila: Transformácia dôchodkového systému. In: Národná obroda, 1998. 98.11.25.

Gajdošíková, Ľudmila: Transformácia dôchodkového systému. In: Národná obroda, 1998. 98.12.09.

Gajdošíková, Ľudmila: Dôchodok po opatere chorého. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 2,

Gajdošíková, Ľudmila: Na dôchodok do Čiech. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 3,

Gajdošíková, Ľudmila: Dôchodok po dôchodcovi. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 4,

Gajdošíková, Ľudmila: Nespravodlivosť. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 5,

Gajdošíková, Ľudmila: Nezamestnaný a výživné. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 6,

Gajdošíková, Ľudmila: Neplatiaci manžel. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 7,

Gajdošíková, Ľudmila: Starostlivosť o rodičov. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 8,

Gajdošíková, Ľudmila: Bratia invalidi. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 9,

Gajdošíková, Ľudmila: Chcem študovať. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 10,

Gajdošíková, Ľudmila: Práca popri dôchodku. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 11,

Gajdošíková, Ľudmila: Materská dovolenka. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 13,

Gajdošíková, Ľudmila: Problémy materskej dovolenky. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 17,

Gajdošíková, Ľudmila: Dlh na výživnom. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 18,

Gajdošíková, Ľudmila: Manžel po dieťati. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 19,

Gajdošíková, Ľudmila: Dovolenka matky. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 20,

Gajdošíková, Ľudmila: Sociálna odkázanosť. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 22,

Gajdošíková, Ľudmila: Skončenie výživného. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 24,

Gajdošíková, Ľudmila: Nadčasy. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 25,

Gajdošíková, Ľudmila: Opatrovanie v starobe. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 26,

Gajdošíková, Ľudmila: Predčasný dôchodok. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 28,

Gajdošíková, Ľudmila: Právo na zdravotné poistenie. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 29,

Gajdošíková, Ľudmila: Skôr do dôchodku. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 30,

Gajdošíková, Ľudmila: Prídavky na deti. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 31,

Gajdošíková, Ľudmila: Práca v invalidite. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 32,

Gajdošíková, Ľudmila: ZŤP pre dôchodcu. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 33,

Gajdošíková, Ľudmila: Nárok vdovy. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 34,

Gajdošíková, Ľudmila: Dávka pre invalida. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 36,

Gajdošíková, Ľudmila: Podpora dieťaťa. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 37, 2018

Gajdošíková, Ľudmila: Do penziónu. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 39,

Gajdošíková, Ľudmila: Pred dôchodkom. In: Nedeľná Pravda, 1998, č. 40,

Gajdošíková, Ľudmila: Pobyt v zahraničí. In: Moment, 1998, č. 43,

Gajdošíková, Ľudmila: Dávky pre trojčatá. In: Moment, 1998, č. 44,

Gajdošíková, Ľudmila: Hmotná núdza. In: Moment, 1998, č. 45,

Gajdošíková, Ľudmila: Problémy mladej matky. In: Moment, 1998, č. 46,

Gajdošíková, Ľudmila: Životné minimum. In: Moment, 1998, č. 47,

Gajdošíková, Ľudmila: Podpora pre študentku. In: Moment, 1998, č. 48,

Gajdošíková, Ľudmila: Neplatiaci otec. In: Moment, 1998, č. 49,

Gajdošíková, Ľudmila: Ústava Slovenskej republiky a sociálne zabezpečenie /s. 67-71/. In: Zborník z vedeckej konferencie: "Ústava Slovenskej republiky a jej legislatívne perspektívy". Tatranská Javorina, marec 1999. 1999, s. 67-71.

Gajdošíková, Ľudmila: Právny status občana v sociálnom zabezpečení. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Ľudské práva a právny status na prelome tisícročí, 27.-29.apríl, Piešťany. Bratislava, Veda 1999. 359 s.

Gajdošíková, Ľudmila: Stav reformy systému sociálnej ochrany v Slovenskej republike. In: Právny obzor, 82, 1999, č. 4, s. 286-291.

Gajdošíková, Ľudmila: Určenie otcovstva. In: Moment, 1, 1999, č. 1, s. .

Gajdošíková, Ľudmila: Výpočet dôchodku. In: Moment, 1, 1999, č. 3, s. .

Gajdošíková, Ľudmila: Predčasný dôchodok. In: Moment, 1, 1999, č. 8, s. .

Gajdošíková, Ľudmila: Výška výživného. In: Moment, 1, 1999, č. 11, s. .

Gajdošíková, Ľudmila: Systém sociálnej ochrany v Slovenskej republike. In: Vedecká konferencia SAV: Veda a integrácia. Bratislava, Veda 1999, s. .

Gajdošíková, Ľudmila: Dohovor o právach dieťaťa –sociálne zabezpečenie a zdravotná starostlivosť. In: Konferencia: Dieťa v ohrození (uspor. Detský fond). 1999.

Gajdošíková, Ľudmila: Právo na sociálne zabezpečenie ako jedna zo základných práv. In: Konferencia: Ľudské práva na prahu tretieho tisícročia. Trnava, Trnavská univerzita, PF 1999.

Gajdošíková, Ľudmila: Právo na sociálne zabezpečenie ako jedno zo základných práv. In: Zborník z medzinárodnej konferencie "Ľudské práva na prahu tretieho tisícročia", 9.-10.1999, Modra-Harmónia. Trnava, Právnická fakulta Trnavskej univerzity 2000. 160 s.


články linky

 Staršie články o osobnosti >>
  Ústavný súd SR
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Ústavný súd SR; www.usap.sav.sk


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 22.10.2021

  Narodeniny/výročie  
  22.10.  Miroslav Šatan
  22.10.  Milan Dragula
  22.10.  Tibor Mikuš
  22.10.  Vincent Hložník
  23.10.  Katarína Poláková
  23.10.  Michal Ninčák
  24.10.  Jozef Ráž
  24.10.  Jiří Brdlík
  24.10.  Štefan Moyses

  Dnes má meniny
  Sergej

  Zajtra má meniny
  Alojzia    za október 2021


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS